ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2017 “ประกันชีวิตนิรันดร์”

การกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ดี และเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา  ผู้ทรงมีพระประสงค์ให้คนทั้งปวงรอด และให้รู้ความจริง ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียว และมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นมนุษย์ ผู้ทรงประทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่สำหรับคนทั้งปวง เหตุการณ์นี้เป็นพยานในเวลาอันเหมาะ 1 ทิโมธี 2:3-6

การเฝ้าเดี่ยวนี้ไม่ใช่เป็นการสนับสนุนกฎหมายประกันสุขภาพที่รู้จักกันในนามของโอบามาแคร์ หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อการนำเสนอของรัฐบาลเดียวกัน นี่ไม่ใช่ข้อความสนับสนุนให้คุณสมัครหรือกระตุ้นให้คุณหาหลักประกันจากที่อื่น

การเฝ้าเดี่ยวนี้คือถ้อยคำแห่งความจริง

* ความจริงที่ 1 – ตั้งแต่ค.ศ. 2013 เมื่อมีการนำเสนอโครงการนี้ คนหลายล้านตัดสินใจว่านี่คือหนทางที่เขาควรจะไป

* ความจริงที่ 2 – จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ค่าเบี้ยประกันของโครงการนี้เพิ่มสูงขึ้นถึงเฉลี่ยร้อยละ 25 ในปี ค.ศ. 2017 บางที่จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50

* ความจริงที่ 3 – ผู้ที่สมัครโครงการนี้ต่างเห็นว่าเงินของเขาถูกหักออกไปเป็นจำนวนมากทีเดียว

* ความจริงที่ 4 – บริษัทประกันบางบริษัทเลือกที่จะออกจากโครงการเพราะเขาอยู่ในสภาพขาดทุน  ดังนั้น ผู้ที่ใช้โครงการนี้จึงไม่มีบริษัทประกันให้เลือกมากนัก

ตรงกันข้ามกับโอบามาแคร์คือความเชื่อคริสเตียน ที่เป็นแผนหลักประกันของพระเจ้าเพื่อรักษาและช่วยเราให้รอด

ผู้คนที่ได้รับความเชื่อในแผนนี้ก็จะพบในปีนี้และเหมือนกันทุกๆ ปีโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง  เพื่อพิสูจน์คำพูดนั้น ผมอยากชี้ให้เห็นดังนี้

  1. ความรอดเป็นสิ่งที่มีราคาแพงเสมอ ดังนั้น เพื่อให้คุณและผมรอด พระบิดาในสวรรค์จึงทรงส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อมอบชีวิตของพระองค์เพื่อเรา ตลอดชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ผู้คนต่างเข้าใจผิด ตีความผิด และปฏิเสธพระเยซู มีการวางแผนฆ่าพระองค์หลายต่อหลายครั้งและแผนสุดท้ายคือแผนที่ดำเนินการโดยผู้มีอำนาจทางศาสนาซึ่งสำเร็จด้วยการได้เห็นพระเยซูทรงถูกโบยตี สวมมงกุฎหนามและตรึงบนกางเขน
  2. ความรอดเป็นของที่มีราคาถูกอย่างเหลือเชื่อ ที่จริงถ้อยคำนั้นทำให้เข้าใจผิด นั่นเพราะว่าแม้การช่วยกู้เราพระเยซูทรงต้องเสียสละทุกอย่าง แต่เราไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยสำหรับการยกโทษและการช่วยกู้ของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราคนบาปไม่สามารถทำอะไรได้เพื่อช่วยให้เราดีเหมือนพระเจ้า
  3. สุดท้าย ไม่เหมือนกับโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาลกลางที่พยายามเสนอบริษัทประกันมากมายเพื่อให้เราเลือก แต่ถ้าเราต้องการความรอดก็มีเพียงหนทางเดียวเสมอคือทางพระเยซู โดยทางชื่อและพระราชกิจของพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้นที่เราสามารถได้รับความคุ้มครองป้องกันจากการลงโทษนิรันดร์

แม้ว่าเนื้อหาเฝ้าเดี่ยววันนี้ไม่ได้พูดกับโครงการสุขภาพที่รัฐสนับสนุน  แต่ส่วนใหญ่พูดในแง่ของการวางสุขภาพฝ่ายวิญญาณชั่วนิรันดร์ของคุณในพระหัตถ์ของพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งเป็นแผนการเดียวของพระเจ้าในการช่วยวิญญาณของคุณให้รอด

อธิษฐาน: ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก ขอบพระคุณพระองค์ที่อนามัยของจิตวิญญาณข้าพระองค์อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ขอทรงให้คนอื่นๆ ได้รับความเชื่อที่วางใจในพระผู้ช่วยให้รอดผู้ซึ่งนำความบาปออกไปจากโลกด้วยเช่นกัน อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

 

 

 

Comments

comments

Updated: November 9, 2017 — 3:07 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา