ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2017 “ผู้เชื่อที่น่ากลัว”

พี่น้องทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย  อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม โรม 12:1-2

คุณรู้หรือไม่ว่าเมื่อผมพูดกับที่ประชุมคริสเตียน ผมพบเห็นคนดีมากมาย จากธรรมาสน์คุณๆ ดูเป็นคนที่น่านับถือ ปฏิบัติตามกฎหมายและใส่ใจเรื่องฝ่ายวิญญาณ  แน่นอนผมก็เคยพบกับคนที่ตระหนี่และปากร้าย แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้เชื่อเป็นคนที่ดีทั้งนั้น

นั่นคือสิ่งที่ผมมองเห็นจริงๆ แต่ปรากฎว่าผมมองคุณอย่างผิดๆ

นั่นเป็นสิ่งที่แคเธอริน วอลเลสซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ด้านวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ธเวสเทิร์น ในรัฐอิลลินอยส์กล่าวไว้ แท้จริงแล้วเธอประเมินล้ำหน้าไปก้าวหนึ่ง เธอกล่าวว่า พวกคริสเตียนที่ยึดตามพระคัมภีร์เป็นอันตรายต่อสหรัฐอเมริกายิ่งกว่าผู้ก่อการร้ายมุสลิมเสียอีก

เธอกล่าวว่าเพราะเธอเชื่อว่าคริสเตียนที่เชื่อพระคัมภีร์ สักวันหนึ่งด้วยวิธีการบางอย่างเขาจะเป็นผู้ทำให้เกิดระเบิดนิวเคลียร์ วอลเลสกลัวว่าเมื่อเราที่เป็นคริสเตียนได้รับการติดอาวุธอย่างเหมาะสมแล้ว เราจะไม่ลังเลเลยในการเริ่มสงครามนิวเคลียร์ของโลก

โดยส่วนตัวแล้วผมรับไม่ได้ที่เห็นประธานของคริสตจักรลูเธอรันของผมใช้ขีปนาวุธนิวเคลียร์ ผมมองไม่เห็นอย่างนั้น แต่วอลเลสมั่นใจว่าเรื่องแบบนั้นจะเกิดขึ้น การเตรียมตัวสำหรับคำถามต่อไปของผม คุณพร้อมหรือไม่เมื่อวอลเลสบอกว่าเราเป็นบุคคลอันตราย เพราะว่าเราเชื่อพระคัมภีร์

ถูกแล้ว ผู้เชื่อสามารถทำทุกอย่างที่น่ากลัวได้เพราะว่าเราเชื่อในการตีความตามตัวอักษรของพระคัมภีร์  อาจารย์วอลเลสบอกว่า “ไม่มีใครในสมัยโบราณที่อ่านพระคัมภีร์อย่างตามตัวอักษร” เธอแนะนำว่าคงเป็นการดีกว่ามากถ้าหากเราคิดว่า “พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นเพียงการสะสมเรื่องเล่าของยิวเท่านั้น”

วอลเลสสรุปว่าถ้าเราทำอย่างนั้นคริสเตียนก็จะสามารถโอบอุ้มนโยบายที่รุนแรงของสังคม รวมทั้งการปฏิรูปเกี่ยวกับเรื่องเพศไว้ได้ และเธอเห็นว่านั่นเป็นสิ่งที่ดี

ณ จุดนี้คงเหมาะที่จะบอกว่าพระเยซู ยากอบและเปาโลไม่เห็นด้วยกับวอลเลส

ในคำอธิษฐานของปุโรหิต (ดูยอห์น 17) พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าแม้ผู้ที่ติดตามพระองค์อาศัยอยู่ในโลกนี้ แต่เขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโลก  ยากอบ 4:4 บอกว่าการเป็นมิตรกับโลกก็เป็นการทำให้พระเจ้าเป็นศัตรูของเรา จากนั้น เรามีข้อความของเปาโลข้างต้นที่บอกว่าท่าทีของเราควรได้รับการกำหนดโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่โดยโลก

ดังนั้น คำถามจึงยังคงคือ คุณเป็นคริสเตียนผู้เชื่อพระคัมภีร์ที่อันตรายหรือไม่

คำตอบคือใช่ เราต้องไม่กลัวเพราะเราอาจจะเป็นคนระเบิดโลก นั่นไม่ใช่รูปแบบของเรา แต่โลกต้องจำเนื้อหาที่ว่า “พระคริสต์ทรงถูกตรึงและคืนพระชนม์” เป็นแผนการไถ่ของพระเจ้า (ดู 1 โครินธ์ 15) ซึ่งเคยคว่ำโลกมาแล้วในอดีต และจะคว่ำโลกต่อไปตราบเท่าที่โลกนี้ดำรงอยู่

อธิษฐาน: ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก  ขอพระผู้ไถ่ที่ทรงพระชนม์อยู่ได้รับการยกย่อง เมื่อเรื่องราวของการทรงไถ่โดยพระโลหิตได้เทศนาไปทั่วโลก  อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: November 9, 2017 — 3:18 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา