ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2017 “ความเข้าใจอย่างถ่องแท้” 

พวก​สาวก​ของ​พระ​องค์​ไม่​เข้าใจ​ใน​เหตุการณ์​นั้น แต่​เมื่อ​พระ​เยซู​ทรง​ประสบ​เกียรติ​กิจ​แล้ว เขา​จึง​ระลึก​ได้​ว่า​มี​คำ​เช่นนั้น​เขียน​ไว้​กล่าวถึง​พระ​องค์ และ​คน​ทั้ง​หลาย​ได้​กระทำ​อย่าง​นั้น​ถวาย​พระ​องค์ ยอห์น 12:16

หลายปีก่อนสมาชิกคริสตจักรคนหนึ่งแวะมาที่สำนักงานของผมเพื่อ “พูดคุยสั้นๆ” ระหว่างการพูดคุยเล็กๆ น้อยๆ นั้นเขาบอกผมว่าเขากำลังจะหย่า  หลังจาก 22 ปีของการสมรสและมีบุตรด้วยกันสองคนพร้อมทั้งระยะการผ่อนบ้านที่อยู่ 18 ปี เขากำลังจะหย่า  เมื่อผมถามว่าเพราะอะไร เขาสรุปสั้นๆ ว่าเขาทนสถานการณ์ของบ้านไม่ได้โดยการพูดว่า “ภรรยาไม่เข้าใจผม”

เมื่อถูกต้อนให้ยกตัวอย่าง เขาไม่สามารถพูดได้มากว่าการโทษว่าภรรยาทอดไข่นานเกินไป และเธอพูดตลอดเวลาว่าไม่ให้เขาถอดถุงเท้าและชุดชั้นในที่ใช้แล้วไว้บนพื้นห้องนอน  เพราะว่าเขาไม่เข้าใจ เขารู้สึกเป็นความถูกต้องที่ได้ชอบพอกับหญิงอื่นที่ทอดไข่ได้ดี

แน่นอนว่าความรู้สึกถูกเข้าใจผิดไม่สามารถจำกัดอยู่เพียงเรื่องการแต่งานของเรา

วัยรุ่นจำนวนมากเชื่อว่าพ่อแม่ของเขาไม่รู้ว่าอะไรที่อยู่ในความคิด จิตใจและชีวิตของเขา  เมื่อลูกๆ อยู่ในช่วงเวลาที่อ่อนแอและเล่าเกี่ยวกับปัญหาของเขาให้พ่อแม่ฟัง เมื่อฟังแล้วพ่อแม่มักตอบว่า “ลูกเรียกว่าปัญหาหรือ รู้มั้ยว่าปัญหาคืออะไร ทำไมนะ เมื่อสมัยที่พ่อ/แม่อายุเท่าหนู …”

“คุณไม่เข้าใจผม” นั่นเป็นคำโอดโอยของลูกจ้างที่ได้ค่าจ้างต่ำกว่าเกณฑ์ หรือไม่ได้รับค่าจ้าง หรือไม่ได้รับการเลื่อนขั้น  เราทุกคนรู้ว่าถ้าหัวหน้าใส่ใจมองดูเราอย่างแท้จริง เราควรได้รับการเลื่อนขั้นและสวัสดิการต่างๆ อย่างคนแสนปัญญาอ่อนที่นั่งอยู่โต๊ะถัดไปได้

เราทุกคนต่างต้องการให้คนอื่นเข้าใจเรา  เราแต่ละคนมีความต้องการ และอยากให้ใครบางคนเข้าใจเราอย่างถ่องแท้ เพื่อเขาจะเชื่อเรา และสร้างเราขึ้นอย่างดีที่สุดบนพื้นฐานของความเป็นตัวเรา รวมถึงสิ่งที่เราพูดและกระทำ

บางครั้งผมก็สงสัยเหมือนกันว่าพระเยซูทรงรู้สึกเช่นเดียวกันนี้หรือไม่…เกี่ยวกับการถูกเข้าใจผิด

ที่แท้ถ้ามีผู้ชายสักคนที่เคยถูกเข้าใจผิด ชายคนนั้นคือพระเยซู  พระองค์ทรงถูกฝูงชนที่ติดตามพระองค์เข้าใจผิด  พระองค์ถูกฟาริสีเข้าใจผิดคิดว่าพระองค์เป็นผู้ที่ดูหมิ่นศาสนา นอกรีตและเกิดมาจากมารร้ายที่พยายามเขียนพระคัมภีร์ของพระเจ้าเสียใหม่รวมทั้งไม่ให้ความสำคัญกับพระบัญญัติของพระเจ้า  ปุโรหิตในยุคของพระเยซูคิดถึงพระองค์เหมือนการแข่งขัน  โดยให้พระองค์ทรงเป็นผู้พยากรณ์เทียมเท็จที่นำทางผู้คนสู่หนทางแห่งความหายนะ  จึงต้องอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการขจัดเมฆหมอกของความเข้าใจผิดออกไปจากความคิดของเหล่าสาวก

เมื่ออ่านพระกิตติคุณโดยตลอดคุณจะแปลกใจที่เห็นความรุนแรงของความเข้าใจผิดที่วนเวียนรอบๆ พระผู้ไถ่

นี่จึงเป็นเหตุให้ผมอธิษฐานให้คุณเข้าใจ   การทรงเป็นพระผู้ไถ่ของคุณจากบาปคือสาเหตุที่พระเยซูทรงถือกำเนิดในโลกนี้ การทรงเป็นพระผู้ไถ่ของคุณจากกฎแห่งการพิพากษาคือสาเหตุที่พระองค์ทรงดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบ  การทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านจากการล่อลวงของมารคือสาเหตุที่พระองค์ทรงปฏิเสธทางลัดที่ซาตานนำเสนอต่อพระองค์  ดังนั้น คุณจึงสามารถยืนต่อพระพักตร์พระเจ้า โดยได้รับการชำระจากบาปของคุณ ด้วยเหตุนี้พระเยซูผู้บริสุทธิ์จึงทรงยอมสละพระองค์เองในการรับโทษ  ดังนั้นคุณจึงมีชีวิตนิรันดร์ เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์
อธิษฐาน: ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก ข้าพระองค์ไม่เคยเข้าใจถึงความรักและพระคุณซึ่งนำพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในโลกนี้เพื่อช่วยกู้ข้าพระองค์  ถึงแม้จะไม่เข้าใจไม่ครบถ้วนก็ขอให้ข้าพระองค์ได้ชื่นชมยินดีในการอภัยบาปและความรอดที่พระองค์ทรงมีชัยแล้วนั้น  อธิษฐานในพระนามพระผู้ช่วยให้รอด อาเมน
ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

      

Comments

comments

Updated: November 12, 2017 — 4:41 pm
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา