ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2017 “สิ่งที่แน่นอนที่สุด” 

(นายคุก) ว่า “ท่าน​เจ้า​ข้า ข้าพเจ้า​จะต้อง​ทำ​อย่างไร​จึง​จะ​รอด​ได้”  ​เปาโล​กับ​สิลาส​จึง​กล่าว​ว่า “จง​เชื่อ​และ​วางใจ​ใน​พระ​เยซู​เจ้า และ​ท่าน​จะ​รอด​ได้​ทั้ง​ครอบครัว​ของ​ท่าน​ด้วย” กิจการ 16:30b-31

ในปี 1789 เบนจามินแฟรงคลินกล่าวไว้ว่า “ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่พูดได้ว่าเป็นความแน่นอน ยกเว้นความตายและภาษี”  แฟลงคลินเป็นนักคิดสร้างสรรค์ แต่เขาไม่สร้างสรรค์ในการแสดงความรู้สึกนี้  70 ปีก่อนหน้านั้นคริสโตเฟอร์ บูลล็อคเขียนไว้ในหนังสือชื่อ The Cobbler of Preston ว่า “เป็นไปไม่ได้ที่จะแน่ใจในสิ่งใดๆ นอกจากความตายและภาษี”

ไม่มีใครสามารถโต้แย้งความรู้สึกที่แสดงออกทั่วไปนี้ได้สำเร็จ  แต่ด้วยข้อยกเว้นที่เด่นชัดของพระคัมภีร์ไม่กี่ประการซึ่งเป็นเหตุให้ข้อความต่อไปนี้มีความสำคัญมากคือ พระเจ้าไม่ทรงต้องการให้คุณตาย

เป็นความจริงที่ว่าพระเจ้าไม่ทรงต้องการพิพากษาโทษให้เป็นไปตามความบาปของคุณ  พระองค์ทรงต้องการเปลี่ยนแปลงคุณให้เป็นคนที่มีชีวิตนิรันดร์  หลุดพ้นจากการพิพากษาและการลงโทษ  ดังนั้น ทั้งหมดนี้อาจเกิดขึ้นได้ คุณอาจได้รับการไถ่ พระองค์ทรงทำในสิ่งที่คนไร้เหตุผลพึงกระทำโดยการส่งพระเยซูพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกนี้เพื่อเป็นตัวแทนของคุณ

มนุษยชาติไม่ยอมรับพระองค์  เราไม่ต้องการพระองค์  ที่จริงคนส่วนใหญ่ปฏิเสธพระองค์ และบางคงเรียกร้องให้ฆ่าพระองค์  แต่เมื่อวันพิพากษามาถึงอาจพบว่าคุณยอมรับที่พระเยซูทรงชำระค่าไถ่ของความไม่เชื่อฟังที่ต้องชดใช้ของคุณ

พระเยซูทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์แท้ ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นคนหนึ่งในพวกเรา แต่ด้วยการเป็นพระเจ้าแท้พระองค์จึงทรงเอาชนะบาป ความตายและมารร้ายได้  พระเยซูทรงใช้ทั้งชีวิตของพระองค์ต่อสู้สงครามเพื่อความรอดของเรา  เมื่อมารพยายามหยิบยื่นอีกทางหนึ่งให้ซึ่งเป็นทางที่ง่ายกว่า เจ็บปวดน้อยกว่า พระเยซูตรัสว่า “ไม่”

พระเยซูทรงลงทุนชีวิตของพระองค์ในความรอดของคุณซึ่งเป็นธุรกิจของพระบิดาของพระองค์  การถูกปฏิเสธและไม่ให้ความเคารพคือเมื่อพระเยซูทรงได้รับความเกลียดชังแทนที่จะเป็นการให้เกียรติ  ทรงได้รับการเยาะเย้ยแทนที่จะเป็นการให้ความรัก  พระองค์ทรงดำเนินไปบนหนทางที่เจ็บปวดซึ่งนำไปสู่การไถ่ของคุณ

เมื่ออ่านคำบรรยายในพระกิตติคุณแล้วคุณจะเห็นว่าพระเยซูทรงดำเนินชีวิตด้วยความรัก ซึ่งเกินที่คุณจะเข้าใจได้

* ถึงแม้พระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่พระเยซูทรงถูกกล่าวโทษ

* ถึงแม้พระองค์จะอ่อนสุภาพ แต่พระเยซูทรงถูกเฆี่ยน ทุบตีและถ่มน้ำลายรด

* ถึงแม้พระองค์ทรงสัญญาก็เพียงเพื่อจะให้การอภัยโทษและสันติสุขที่สมบูรณ์

ความบาปที่ถ่วงคุณให้ตกต่ำลงซึ่งต้องการการสาปแช่งของคุณ พระองค์ทรงหยิบขึ้นมาแล้วนำไปสู่กางเขนที่โหดร้าย
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงอดทนก็เพื่อให้คุณได้รับการยกโทษ นอกจากนั้นการทรงถูกเฆี่ยนตีและความฟกช้ำของพระองค์ผ่านความทุกข์ทรมารและสิ้นพระชนม์ก็เพื่อให้เราได้รับการรักษา

คุณสามารถมั่นใจได้ว่า เราสามารถมีชีวิตถ้าเรามีความเชื่อในพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

อธิษฐาน: ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก เพราะการควบคุมของบาป โลกนี้จึงไม่เคยเป็นประโยชน์สำหรับพระบุตรของพระองค์ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา  ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเข้ามาในจิตใจของคนเหล่านี้และเปลี่ยนแปลงเขาให้เป็นผู้ซึ่งต้อนรับพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรงยกโทษบาปของเขาและทำให้เขามีชีวิตนิรันดร์  อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: November 12, 2017 — 4:46 pm
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา