ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2017 “ทุกสิ่งเนื่องจากพระองค์”

จงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกจำจองอยู่ เหมือนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายก็ถูกจำจองอยู่กับเขาด้วย จงระลึกถึงคนทั้งหลายที่ถูกเคี่ยวเข็ญ เพราะว่าท่านทั้งหลายก็มีร่างกายเหมือนอย่างเขา ฮีบรู 13:3
ผมชื่อไอแซ็ค เกิดเมื่อ เมษายน 1973
ผมนับว่าเป็นชาวมุสลิมที่อุทิศตนอย่างเคร่งครัด แต่ผมไม่เคยนึกถึงพระเจ้าอย่างลึกซึ้งเลย ในเดือนมีนาคม ผมแต่งงาน และมีลูก 4 คนด้วยกัน วันหนึ่ง สิ่งเลวร้ายได้ก้าวเข้ามาในชีวิตของผม วันนั้นในปี 2010 เมื่อผมผิดหวังกับบางคนและตีเขาด้วยพลั่ว
ผมติดคุกเพราะเรื่องนี้
ก่อนผมจะเป็นนักโทษ ผมได้รับพระคัมภีร์ไบเปิลภาษามองโกเลีย ผมมีพระคัมภีร์แต่ผมไม่ได้สนใจอ่านเลย สิ่งต่างๆ เป็นอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งวันที่ผมเข้ามาในคุก ผมจึงได้ยินพระกิตติคุณจากชาวมองโกเลีย
หลังจากนั้นไม่นานนัก ผมเริ่มอ่านพระคัมภีร์ในภาษามองโกเลียด้วยความสนใจ
ต่อมาระยะหนึ่ง จอหน์ สมิท ผู้ประกาศจากคาซัคสถานเริ่มมาเยี่ยมนักโทษสัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้ง เขาประกาศข่าวประเสริฐกับผมอีกครั้งในภาษาคาซัคและผมก็ได้รับพระคัมภีร์ในภาษาของผมเอง โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ผมเริ่มเข้าใจเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าสมบรูณ์ขึ้น
ผมกลับใจติดตามพระองค์
ในขณะที่คุณอาจจะรู้เรื่องนี้มานานหลายปีแล้วแต่สำหรับผมช่างเป็นเรื่องใหม่ที่วิเศษสุด เป็นเรื่องใหม่และตื่นเต้นอย่างเหลือเชื่อ ยกตัวอย่างเช่น ผมรู้ว่าพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาบนโลกนี้เพื่อผม ซึ่งเป็นคนบาปคนหนึ่ง และยังรู้อีกว่าพระองค์ทรงพลีพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อบาปของผม ธรรมบัญญัติได้สอนผมว่าผมไม่ควรค่ากับพระคุณของพระเจ้า แต่ข่าวประเสริฐเผยให้ผมรู้ว่าเนื่องจากพระเยซูคริสต์ บาปของผมได้รับการอภัย
และนั่นได้มอบความยินดีให้กับผม
ผ่านทางพระโลหิตของพระผู้ไถ่ ผมได้รับการไถ่บาป ขอบคุณพระเจ้า
ในชีวิตผม ผมเห็นความรักและความกรุณาของพระเจ้า พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงผมมากล้นทั้งนิสัยของผม ถ้อยคำที่ผมพูด การงานของผมแต่ละวัน ขณะนี้ทุกสิ่งได้เปลี่ยนไป สิ่งที่แตกต่างไปมากคือผมอยากแบ่งปันความรักของพระเจ้ากับผู้อื่น
เมื่อผมกลับบ้านหลังจากพ้นโทษ ภริยาของผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของผมอย่างชัดเจน เธอมีความสุขมาก
เรารักกันและกันและเพิ่มพูนความรักขึ้นกับลูกของเรา
เดี๋ยวนี้ ผมต้องการใช้ชีวิตของผมช่วยเหลือผู้อื่นในคุก ผมเข้าใจสภาวะที่เขาเผชิญอยู่ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในชีวิตอนาคตของผมคือการแบ่งปันข่าวประเสริฐกับนักโทษในคุก และบอกเขาเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่เป็นอิสระซึ่งเขาสามารถได้รับเพราะพระเยซูคริสต์
คำอธิษฐาน: ข้าแต่พระบิดาที่รักยิ่งบนสวรรค์ วันนี้เราอธิษฐานเผื่อนักโทษทั่วโลกนี้ที่เขาไม่เพียงแต่ค้นหาแม้กระทั่งอิสรภาพทางร่างกายจากคุก แต่ยังค้นหาอิสรภาพแห่งจิตวิญญาณและการอภัยบาปซึ่งสามารถพบได้ในพระองค์เท่านั้น เราอธิษฐานเผื่อหัวใจของเขาที่จะเปิดรับข่าวสารแห่งความหวังของพระองค์ เราอธิษฐานเผื่ออิสระที่เขาจะได้รับความรอดจากบาปด้วยเช่นกัน ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: November 13, 2017 — 3:54 pm
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา