ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2017 “คำอธิษฐานที่ลืมไปนานแล้ว”

แต่ทูตองค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่า “เศคาริยาห์เอ๋ย อย่ากลัวเลย ด้วยได้ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้ว นางเอลีซาเบธ ภรรยาของท่านจะมีบุตรเป็นผู้ชาย (ลูกา 1:13)

เมื่อเป็นวัยรุ่นผมต้องการอย่างจริงในการหาผู้หญิงที่จะแต่งงานด้วย  กว่า 20 ปีต่อมาผมก็ยังอธิษฐานเผื่อภรรยา แต่คำอธิษฐานนั้นไม่มีคำตอบ  บางครั้งผมรู้สึกว่าผมคงต้องอยู่เป็นโสดไปตลอดชีวิต จากนั้นเมื่อเรียนจบจากสถาบันศาสนศาสตร์และทำงานตามที่ได้รับการทรงเรียกเป็นครั้งแรก เพียงเดือนเดียวผมก็เริ่มมีนัดกับผู้หญิงที่จะเป็นภรรยาของผมในเวลาต่อมา

หลายสิบปีที่เศคาริยาห์อธิษฐานเผื่อการมีบุตร แต่เมื่อไม่มีเขาก็ล้มเลิกความหวังในที่สุด แต่พระเจ้าไม่ทรงเป็นเช่นนั้น ในวันแรกที่เศคาริยาห์อธิษฐานพระเจ้าทรงบันทึกคำอธิษฐานนั้นไว้ในความทรงจำของพระองค์  หลายสิบปีต่อมาพระเจ้ายังทรงจดจำอย่างแม่นยำถึงรายละเอียดต่างๆ ของคำอธิษฐานนั้น รวมถึงความเร่งด่วนที่เศคาริยาห์รู้สึกเมื่อเขาเฝ้าวิงวอนขอต่อพระเจ้าเดือนแล้วเดือนเล่า ตอนนี้เมื่อควันของเครื่องหอมบูชาลอยจากแท่นบูชาขึ้นไปเป็นเครื่องหมายว่าพระเจ้าทรงยอมรับคำอธิษฐานของประชากรของพระองค์ และทูตสวรรค์นำคำตอบมาสู่คำอธิษฐานที่ลืมไปนานแล้วของเศคาริยาห์

คุณเคยอธิษฐานอย่างทุ่มเทใจกับพระเจ้าเป็นปีๆ หรือไม่แต่สิ่งที่ได้คือความย่ำแย่ทั้งด้านการเงิน การงาน สุขภาพ และความตึงเครียดในครอบครัว ดูเหมือนพระเจ้าทรงต่อต้านคุณ เหมือนดังพระองค์ไม่ทรงใส่พระทัยคุณเลยใช่หรือไม่ เราเรียนรู้ความจริงในการเยี่ยมเยียนของทูตสวรรค์ครั้งนี้ วินาทีแรกที่เราอธิษฐานในความเชื่อต่อพระเจ้า พระองค์ทรงเลือกวิธีการที่ดีที่สุดและเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการตอบคำอธิษฐานด้วยพระปัญญาอันยิ่งใหญ่และการใส่พระทัยของพระองค์ บางครั้งเราก็เหมือนกับเศคาริยาห์ เราต้องรอคอยจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมของพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงทำให้ทุกอย่างลงตัว

อธิษฐาน:  ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีความมั่นใจว่าพระองค์ทรงบันทึกคำอธิษฐานทั้งสิ้นของข้าพระองค์เอาไว้แล้ว และจะทรงตอบคำอธิษฐานเหล่านั้นในเวลาอันเหมาะสมของพระองค์และดีสำหรับข้าพระองค์เสมอ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: December 1, 2017 — 2:04 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา