ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2017 “บุตรชายของเศคาริยาห์และเอลีซาเบธ”

ท่านจะมีความปรีดาและยินดี และคนเป็นอันมากจะเปรมปรีดิ์ที่บุตรนั้นบังเกิดมา  (ลูกา 1:14)

อ่าน ลูกา 1:14-15.

การติดตั้งไฟคริสต์มาสเป็นงานที่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องยืนบนบันไดขณะที่มีอากาศและลมหนาวเย็นของเดือนธันวาคม แต่ก็คุ้มค่าเมื่อค่ำลงแล้วคุณยืนในระยะที่ไกลพอจะมองเห็นทั้งหมด จากนั้นคุณก็เปิดสวิตช์ดวงไฟเหล่านั้นสว่างขึ้น ช่างเป็นความชื่นชมยินดีเหลือเกิน เหล่าเพื่อบ้านของคุณต่างร่วมรับความชื่นชมยินดีนั้นด้วยเช่นกัน

ตอนนี้เศคาริยาห์ยืนอยู่ต่อหน้าทูตสวรรค์เพื่อฟังข่าวที่น่าอัศจรรย์ เรื่องนี้พิเศษขนาดไหนสำหรับเศคาริยาห์ที่ได้ยินว่าท่านและเอลีซาเบธในที่สุดจะมีบุตรซึ่งทั้งสองเฝ้าอธิษฐานมานานหลายสิบปี  สุดท้ายก็ได้อุ้มบุตรน้อยไว้ในอ้อมแขน บุตรชายที่เฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาแสนนาน บุตรคนนี้จะเป็นแหล่งที่มาของความชื่นชมยินดี หมดสิ้นความเศร้าโศก ความผิดหวังและเจ็บปวดหัวใจ

พระเจ้าเองทรงตั้งชื่อให้บุตรนั้นว่า ยอห์น แปลว่า “พระเจ้าทรงสำแดงความโปรดปราน” แต่ความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่กว่าการตั้งครรภ์บุตรอันอัศจรรย์นี้ที่เอลีซาเบธจะให้กำเนิดในไม่ช้าอยู่ที่บุตรอีกคนหนึ่งของพระเจ้าเอง เพราะบุตรนั้นจึงมีชื่อคริสต์มาส พระองค์ทรงนำความสุขและสันติที่แท้จริงมาสู่เราเพราะทรงกำจัดบาปและความผิดของเรา แล้วทรงนำเราให้คืนดีกับพระเจ้า

เศคาริยาห์และเอลีซาเบธรอคอยนานหลายสิบปีกว่าจะมีบุตรชาย แต่คนของพระเจ้ารอคอยหลายพันปีสำหรับการรักษาพระสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาและการทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาช่วยเราให้รอด  ยอห์นจะนำความชื่นชมยินดีมายังผู้เชื่อเหล่านี้เพราะว่าท่านจะเป็นผู้นำข่าวซึ่งแสดงต่อโลกว่าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาในที่สุด

อธิษฐาน:  ข้าแต่พระบิดาแห่งสวรรค์  ขอทรงเติมเราด้วยความชื่นชมยินดีแห่งพระพรของช่วงเวลาคริสต์มาส และทรงขจัดความรู้สึกผิด ความกลัวและความโศกเศร้าทั้งหลายของเราให้หมดไปด้วยเถิด  อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: December 1, 2017 — 2:05 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา