ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2017 “ความชื่นชมยินดีที่ถูกขโมย”

ฝ่ายทูตสวรรค์นั้นจึงตอบว่า “เราคือกาเบรียล ซึ่งยืนคอยรับใช้อยู่หน้าพระพักตร์พระเจ้า และทรงใช้ให้มาพูดกับท่านและนำข่าวดีนี้มาแจ้ง (ลูกา 1:19)
อ่าน ลูกา 1:19-25
ต้องมีการทำงานเบื้องหลังอย่างมากมายสำหรับเราที่ได้โต๊ะบิลเลียดนั้นมา เพื่อนบ้านของเราอนุญาตให้พ่อแม่เก็บชิ้นส่วนโต๊ะที่ยังไม่ประกอบเข้าด้วยกันไว้ในโรงรถของเขา ในตอนดึกของวันก่อนวันคริสต์มาสเพื่อนบ้านของเราและคุณพ่อช่วยกันขนชิ้นส่วนเหล่านั้นมายังห้องใต้ดินของเรา และคุณพ่อก็ใช้เวลาทั้งคืนประกอบโต๊ะจนเสร็จ แต่คุณจะไม่เคยเห็นความสุขของกลุ่มเด็กผู้ชายที่ยืนอยู่รอบโต๊ะบิลเลียดมากไปกว่าเช้าวันคริสต์มาสนั้นอีกแล้ว
นี่ก็ควรเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของเศคาริยาห์ด้วยเช่นกัน ตรงกันข้ามความสงสัยกลับทำให้ท่านมองไม่เห็นความชื่นชมยินดีและความอัศจรรย์ทั้งสิ้นที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ ดังนั้น ทูตสวรรค์จึงบอกชื่อของท่านว่าคือ กาเบรียล ปุโรหิตอย่างเศคาริยาห์ย่อมจำได้อย่างแน่นอนเพราะทูตของพระเจ้านำข่าวสารของพระองค์มายังผู้พยากรณ์ดาเนียลหลายต่อหลายครั้ง
ยิ่งไปกว่านั้นทูตสวรรค์กาเบรียลเตือนปุโรหิตที่โง่เขลาว่าท่านมาจากจุดที่ยืนรับใช้หน้าพระพักตร์พระเจ้า ท่านรับถ้อยคำเหล่านี้มาจากพระเจ้าโดยตรงและที่มาก็เพื่อนำข่าวประเสริฐที่ยิ่งใหญ่มาให้
พระเจ้าทรงทำให้คริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งความชื่นชมยินดี แต่เราก็มักเป็นเหมือนเศคาริยาห์ที่ยอมให้สิ่งเล็กน้อยในชีวิตขโมยความชื่นชมยินดีของเราไปพร้อมกับเสียงแห่งการสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจ้าของเรา ความเจ็บปวดกับปัญหาและการหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองทำให้เราพลาดจากสันติสุขและความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าทรงกระทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบเพื่อเรา เราพลาดที่จะได้เห็นว่าถ้าพระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อดูแลปัญหาที่สำคัญที่สุดของเราอย่างเช่นการทรงช่วยกู้เราจากบาปและพระพิโรธของพระองค์แล้ว พระองค์ก็จะทรงเอาใจใส่อย่างแน่นอนต่อความต้องการทั่วๆ ของเราด้วยเช่นกัน
อธิษฐาน: ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์มีเหตุผลทุกอย่างในการสรรเสริญพระองค์และประกาศพระนามอันทรงเกียรติของพระองค์ต่อทุกคนที่ข้าพระองค์พบ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์หันกลับจากความกลัว ความโกรธและความขมขื่นใจ พร้อมทั้งเติมข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้ข้าพระองค์แบ่งปันข่าวประเสริฐของพระองค์ในวันคริสต์มาสนี้และตลอดไป อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน
ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: December 5, 2017 — 4:14 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา