ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2017 “ข้อสันนิษฐานที่ผิด”

ภายหลังนางเอลีซาเบธภรรยาของท่านก็ตั้งครรภ์ แล้วไปซ่อนตัวอยู่ห้าเดือนพูดว่า “พระเจ้าได้ทรงกระทำเช่นนี้แก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ได้ทอดพระเนตร เพื่อความอดสูของข้าพเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงจะหมดสิ้นไปเสีย (ลูกา1:24-25)  อ่าน ลูกา 1:23-25

คู่สามีภรรยาจำนวนมากต่อสู้กับความผิดหวังของการไม่มีบุตร  แต่เศคาริยาห์และเอลิซาเบธมีประสบการณ์บางอย่างที่ลึกไปกว่านั้น  ระหว่างที่เขายังไม่มีบุตรนั้น เพื่อนบ้านต่างตั้งข้อสันนิษฐานที่ผิดและน่าเจ็บปวดเกี่ยวกับเขา

ชายยูเดียสูญเสียความเข้าใจที่ถูกต้องของพระคัมภีร์เดิม  แทนที่เขาจะให้ความสำคัญกับพระคุณที่ไม่สมควรได้รับจากพระเจ้าสำหรับคนบาปที่ไร้ความหวัง  แต่เขากลับให้ความสำคัญกับคุณค่าของตัวเอง  เขาตัดสินความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านกับพระเจ้าโดยดูที่พระพรซึ่งพระเจ้าทรงให้แก่เขา   สภาพที่ดีด้านสุขภาพ  สถานะทางการเงิน  ความรุ่งเรืองโดยรวม  สถานภาพทางสังคม และจำนวนบุตร หรือการไม่มีบุตรล้วนเป็นตัวชี้วัดความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้า   ไม่สำคัญว่าเขาถวายเกียรติพระเจ้าและไว้วางใจพระองค์มากเพียงใด สังคมยิวมองการไม่มีบุตรของเศคาริยาห์และเอลีซาเบธว่าเป็นข้อพิสูจน์ของความไม่ถูกต้องบางอย่างระหว่างทั้งคู่กับพระเจ้า

ในที่สุดตอนนี้พระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนเขาและนำความอดสูในสังคมของเอลีซาเบธออกไป  แต่น่าสนใจที่เอลีซาเบธไม่ได้ออกไปและเปิดเผยชื่อเสียงของเธอให้ชัดเจนโดยการป่าวประกาศการตั้งครรภ์ของนาง  แต่นางแอบซ่อนการตั้งครรภ์ไว้  บางทีอาจเป็นเพราะว่าเอลีซาเบธรู้ว่าพระเจ้าทรงกำลังทำอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าการประทานบุตรเป็นของขวัญแก่นางซึ่งมีความพิเศษเช่นเดียวกับที่เด็กคนนั้นจะเป็น

พระเจ้าทรงกำลังส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลก และบุตรของนางจะเป็นผู้ที่นำสารซึ่งอยู่หน้าของพระองค์   นางประหลาดใจมากเพียงใดที่หกเดือนต่อมามารดาของพระบุตรพระเจ้ามาหาที่บ้านของนาง

อธิษฐาน:  ข้าแต่พระบิดาแห่งสวรรค์  ไม่ง่ายเลยที่จะอยู่โดยการถูกตัดสินและเข้าใจผิดโดยผู้คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ยากลำบาก   ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีความชื่นชมยินดี  มีสันติสุข และความอดนตามที่พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ในชีวิตนี้  อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: December 7, 2017 — 3:42 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา