“การประชุมสัมมนา 500 ปีแห่งการปฏิรูป สู่อนาคตแห่งการส่งต่อ” (14-15 /11/2007)

การประชุมสัมมนา 500 ปีแห่งการปฏิรูป
สู่อนาคตแห่งการส่งต่อ (14-15 /11/2007)

องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง
ได้มีส่วนในการอบรมสัมมนา
ผู้นำองค์กรคริสตจักรสหทัยลูเธอรั่น
ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2017
ในด้านการนมัสการ
เพลงสั้นและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ

anigif 500 ปี 1

ในงานทั้งสองวันเต็มไปด้วยพระพร
และความรู้อย่างมากมาย
โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับท่าน มาร์ติน ลูเธอร์
ผู้นำการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลง
ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคนั้น
และทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงว่ามีอะไรบ้าง
และได้เข้าใจถึงการปฎิรูปที่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และเนื้อแท้ในการปฏิรูปนั้นคืออะไร เพื่อจะได้ยืนหยัด ยืนยันในสิ่งเหล่านั้นต่อไป อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำในองค์การคริสตจักรสหทัยลูเธอรั่นให้มากขึ้นอีกด้วย

anigif 500 ปี 2
ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงโปรดให้มีการปฏิรูป
เมื่อ500 ปีที่แล้วจนส่งผลมาถึงความเชื่อ
ของคริสตนในยุคปัจจุบันและต่อๆไปในอนาคต

Comments

comments

Updated: December 7, 2017 — 8:29 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา