“งานฉลองครบรอบ 500 ปี คริสตจักรโปรเตสแตนต์ ” (16-17 /11/ 2017)

งานฉลองครบรอบ 500 ปี คริสตจักรโปรเตสแตนต์  (16-17 /11/ 2017)

จัดขึ้น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2017  ซึ่งองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้เป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ โดยมีตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนาในภาคกลางวัน พร้อมกับการจัดบู๊ทกิจกรรมเพื่อแจก หนังสือ เผยคลังสมบัติอันล้ำค่า มาร์ติน ลูเธอร์ และ DVD  ชุด “บุรุษผู้มีนามว่า มาร์ติน” ซึ่งมี 3ภาคด้วยกันคือ ภาคที่ 1 : บุรุษผู้ปฏิรูป  ภาคที่ 2: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และภาคที่ 3:การเปลี่ยนแปลง   พร้อมกันนี้ยังได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองในภาคกลางคืนด้วย

anigif 500-1

การสัมมนา16 พฤศจิกายน2017 ในภาคเช้า วันที่จะเป็นการ เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แห่งการปฏิรูปศาสนาในยุคของท่านมาร์ติน ลูเธอร์ โดยการแบ่งปันของ Dr.Timothy Dost  ส่วนในภาคบ่ายเป็นการเสวนาในหัวข้อ “ส่งต่อความเชื่อแก่คริสตชนรุ่นต่อไป”  โดยมี ศจ.ดร.วีระชัย โกแวร์ , ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม  , ศจ.ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังคสฤษดิ์ และ อ.ชุมแสง เรืองเจริญสุข เป็นวิทยากร และในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2017 ในภาคเช้ายังคงเป็นการ เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แห่งการปฏิรูปศาสนาในยุคของท่านมาร์ติน ลูเธอร์ โดยการแบ่งปันของ Dr.Timothy Dost   และในภาคบ่ายก็เป็นการเสวนาในหัวข้อ…. ซึ่งมี ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  , ศจ.ดร.ปรีชา เจ็งเจริญ , ศจ.ดร.เสรี หล่อกันภัย และ  อ.กันยา ณ ถลาง เป็นวิทยากร

anigif 500-2

นอกจากนี้ในช่วงกลางคืนของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2017 ได้มีการนมัสการและเฉลิมฉลองการครบรอบ 500 ปี คริสตจักรโปรเตสแตนต์   ที่มีทั้งการนมัสการ เพลงพิเศษ การแสดงพิเศษ และรับพระพรจากการเทศนาจาก Dr. Douglas Rutt, Director for International Ministries USA.

anigif 500-3

ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพรกิจการงานครั้งนี้ให้เกิดผลสำเร็จเป็นอย่างดี และขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงให้โอกาสทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจการงานในครั้งนี้

Comments

comments

Updated: December 7, 2017 — 8:57 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา