“กิจกรรมประกาศในโรงเรียน” (Youth) จ.ปราจีนบุรี

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับสถานประกาศบ้านเปี่ยมรัก อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ได้เข้าไปจัดกิจกรรมการประกาศในโรงเรียนในเขตอำเภอนาดีและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2017 ที่ผ่านมา โดยเข้าไปจัดกิจกรรมประกาศในโรงเรียนเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส สำหรับเด็กนักเรียน โดยผ่านกิจกรรมสันทนาการ เกม เพลง ต่างๆพร้อมกันนี้ยังได้นำกิ๊ฟเซ็ทที่ประกอบด้วยใบปลิวคริสต์มาส บทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์พร้อมกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนแก่เด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา และกิ๊ฟเซ็ทซึ่งประกอบด้วยพวงกุญแจตุ๊กตารูปต่างๆ ใบปลิวเพื่อการประกาศเกี่ยวกับคริสต์มาสและหนังสือเล่มเล็กเพื่อการประกาศเรื่อง “น้องรู้ไหม พระเยซูคือใคร” เด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นอนุบาล  ซึ่งเป็นการประกาศแก่เด็กอีกช่องทางหนึ่งกิจกรรม

anigif คริสต์มาส์ 1.1gif

สำหรับเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาทีมงานจะใช้กิจกรรมการชม  VCD เรื่อง “โจเอล คนเลี้ยงแกะ” ซึ่งเป็นการ์ตูนที่นำไปถึงเรื่องราวการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ ผ่านเด็กน้อยที่ได้รับหน้าที่ในการเลี้ยงแกะชื่อโจเอล

ส่วนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา จะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องราวคริสต์มาสผ่านกิจกรรม “The Letter” ซึ่งเป็นกิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและความหมายของคำศัพท์ผ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษคำว่า “CHRISTMAS” ซึ่งทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างและทีมงานสถานประกาศบ้านเปี่ยมรัก ได้ร่มมือร่วมใจ ร่วมรับใช้ ในการประกาศกับนักเรียนในครั้งนี้จำนวน มากกว่า สี่พันคน ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนต่างๆตามลำดับดังนี้

anigif คริสต์มาส์ 2 gif

1.โรงเรียน กบินทร์วิทยา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

2.โรงเรียนสระดู่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

3.โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี

4.โรงเรียนบรรหาญวิทยา อ.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี

5.โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

6.โรงเรียนอนุบาลจรันวิทยา อ.นาดี จ. ปราจีนบุรี

7.โรงเรียนบ้านโคกกระจง อ.นาดี จ. ปราจีนบุรี

8.โรงเรียนบ้านหนองแหน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

9.โรงเรียนอนุบาลนาดี อ.นาดี จ. ปราจีนบุรี

10.โรงเรียนบ้านบุสูง อ.นาดี จ. ปราจีนบุรี

11.โรงเรียนบ้านโนนสูง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

anigif คริสต์มาส์ 3gif

ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เด็กๆเหล่านี้ได้สัมผัสถึงความรักและความจริงเกี่ยวกับคริสต์มาสที่แท้จริงเพื่อพระองค์จะเป็นพระเจ้าของพวกเขาด้วย

โปรดอธิษฐานเผื่อเด็กๆทุกคนที่ได้ยินได้ดูเรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์มาสผ่านกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และขอความรักจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เข้าไปสัมผัสชีวิตและจิตใจเด็กๆเหล่านี้ด้วยเถิด

Comments

comments

Updated: January 18, 2018 — 6:47 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา