“กิจกรรมประกาศในโรงเรียน” ( Youth) จ.ชลบุรี

วันที่19 ธันวาคม 2017 ระหว่างเวลา 8.30-10.00 น. องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับคริสตจักรร่วมพระคุณ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมการประกาศเนื่องในวันคริสต์มาสแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านทุ่งคา ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

และระหว่างเวลา 14.30-15.30 น. ในวันเดียวกันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือกับศาลาธรรมไมตรีจิต อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมการประกาศเนื่องในวันคริสต์มาสแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน วัดดอนดำรงธรรม ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

anigif ชลบุรี 1.1gif

ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียน มีเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม จึงใช้กิจกรรมร่วมกันในช่วงเวลาแรก ซึ่งเป็นกิจกรรมสันทนาการ เกม เพลง พร้อมกับการแนะนำทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างและทีมงานของคริสตจักร มอบของที่ระลึกแก่โรงเรียน หลังจากนั้นจึงแยกเด็กในระดับมัธยมศึกษาออกไปทำกิจกรรมอีกสถานที่หนึ่ง โดยเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษานั้นใช้กิจกรรม VCD เรื่อง “โจเอล คนเลี้ยงแกะ” ซึ่งเป็นการ์ตูนที่นำไปถึงเรื่องราวการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ ผ่านเด็กน้อยที่ได้รับหน้าที่ในการเลี้ยงแกะชื่อโจเอล ส่วนเด็กในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ ได้แยกกลุ่มออกไปนั้นได้ทำกิจกรรม The Letter ซึ่งเป็นกิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและความหมายของคำศัพท์ผ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษคำว่า “CHRISTMAS” เมื่อเสร็จกิจกรรมทั้งสองส่วนแล้วก็ได้มีการอธิษฐานเผื่อเด็กเหล่านี้พร้อมกับทำการแจกกิ๊ฟเซ็ทแก่เด็กๆทุกคน

anigif ชลบุรี 2.1gif

ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เด็กๆเหล่านี้ได้สัมผัสถึงความรักที่มาจากพระองค์ผ่านกิจกรรมดังกล่าว และขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เด็กๆเหล่านี้ได้พบกับพระองค์เป็นการส่วนตัวด้วยเถิด เพื่อเขาเหล่านี้จะได้ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนรวมถึงเป็นพระเจ้าของเขาด้วย

Comments

comments

Updated: January 18, 2018 — 7:20 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา