“วันเด็กแห่งชาติ”

“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้เล็งเห็นคุณค่าของเด็กและเยาวชนที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติเป็นอย่างดี ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างจึงได้ตั้งบู๊ทแจกกิ๊ฟเซ็ทแก่เด็กๆที่หน้าสำนักงานเพื่อมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็ก

anigif วันเด็ก 1

ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องเขียนไม่ว่าจะเป็น สมุด ดินสอ กบเหลาดินสอ บางลบ กระเป๋าใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน พร้อมด้วยหนังสือ เล่มเล็กเพื่อการประกาศ  “ DO YOU KNOW WHO JESUS IS? น้องรู้ไหมพระเยซูคือใคร” ในวันที่ 12 มกราคม 2018 ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้แก่เด็กๆอีกทั้งยังเป็นการประกาศเองราวข่าวประเสริฐทางอ้อมผ่านหนังสือการ์ตูนดังกล่าวอีกด้วย

anigif วันเด็ก 2

ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรให้เด็กไทยได้เติบโตมาบนพื้นฐานที่เต็มไปด้วยความรู้ สติปัญญา และความรักในแบบของพระเยซูคริสต์ด้วยเถิด

Comments

comments

Updated: January 18, 2018 — 7:45 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา