ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018 “พร้อมในการฟัง”

สดุดี 50:15 และจงร้องทูลเราในวันทุกข์ยากลำบาก เราจะช่วยกู้เจ้า และเจ้าจะถวายพระสิริแก่เรา

พ่อแม่ส่วนใหญ่เริ่มสอนเรื่องความปลอดภัยทันทีที่ลูกๆ สามารถเข้าใจได้

เราซักซ้อมเด็กๆ เพื่อให้เขาสามารถบอกชื่อตัวเอง และที่อยู่ พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ ในขณะเดียวกันเราบอกเขาว่าถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือก็ให้ไปหาตำรวจ และถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเขาต้องโทรไปที่เบอร์ 911  และสร้างความมั่นใจให้เขาว่าเมื่อเขาโทรไปที่เบอร์ 911 ก็จะมีคนรับสายและให้ความช่วยเหลือ

ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงในสถานการณ์ส่วนใหญ่ขณะนี้

แต่เคร็นชานดา วิลเลียมแสดงให้เห็นว่าข้อความข้างต้นไม่จริงเสมอไป ในรายละเอียดคือเมื่อเดือนกรกฎาคา 2014 วิลเลียมได้รับการว่าจ้างจากหน่วยฉุกเฉินฮุสตัส ทุกอย่างดูเหมือนจะผ่านไปด้วยดีจนกระทั่งหัวหน้างานตรวจสอบทะเบียนการโทรศัพท์และพบว่ามี “การโทรระยะสั้น” เป็นจำนวนมาก คือ เป็นการโทรเข้ามายังหน่วยฉุกเฉินเพียงไม่ถึง 20 วินาที

แท้จริงระหว่างตุลาคม 2015 – มีนาคม 2016 มีโทรศัพท์เข้ามาหลายพันครั้งที่วิลเลียมตัดสาย ความจริงที่น่าเป็นห่วงคือสายหนึ่งในจำนวนที่โทรเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นการแจ้งเรื่องการปล้นและฆ่า ในขณะที่อีกสองสายเป็นการแจ้งเรื่องการขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด

หัวหน้างานเริ่มให้ความสนใจการทำงานของวิลเลียมอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เหล่าหัวหน้ายังเคยได้ยินเธอวางหูโทรศัพท์เมื่อตำรวจกำลังโทรแจ้งเรื่องอาชญากรรม ขณะที่ทำเช่นนั้นวิลเลียมพูดว่า “ใครจะมีเวลาสำหรับเรื่องอย่างนี้”

ในที่สุดตำรวจก็สอบสวนวิลเลียมเกี่ยวกับพฤติกรรมของเธอ เพราะต้องการรู้เหตุผลที่ทำเช่นนั้น คำตอบของเธอตรงไปตรงมาและเรียบง่าย เธอสารภาพว่าเธอ “ไม่ต้องการพูดกับใครในเวลานั้น” วิลเลียมถูกจับในความผิดฐานขัดขวางการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์และต้องใช้เงินสามหมื่นกว่าบาทในการประกันตัว

ผมแน่ใจว่าคุณเห็นด้วยกับผมในการขอบคุณพระเจ้าที่มีคนไม่มากเป็นอย่างนั้นที่รับสายปลายทาง 911 ของเรา เมื่อเรามีเหตุฉุกเฉิน เราต้องการใครสักคนที่อยู่ที่นั่น ใครบางคนที่จะให้ความสนใจเราและทำอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเราแก้ปัญหา และช่วยเราหาทางออกที่ดีไม่ว่าเป็นปัญหาใด

นี่ทำให้ผมย้อนกลับไปดูพระคัมภีร์ข้างต้นที่ว่า เพราะการพลีพระชนม์ของพระบุตร พระบิดาแห่งสวรรค์ของเราจึงตรัสว่า “จงร้องทูลเราในวันทุกข์ยากลำบาก เราจะช่วยกู้เจ้า และเจ้าจะถวายพระสิริแก่เรา” สังเกตได้ว่าพระองค์ไม่ทรงบอกว่าอาจจะช่วยกู้เรา หรือ บางทีจะทรงช่วยกู้เรา หรือ อาจเป็นไปได้ที่จะทรงช่วยกู้เรา

พระสัญญาของพระเจ้าไม่มีวันสูญสิ้น

พระองค์จะทรงช่วยกู้ผู้ที่มาหาพระองค์ด้วยความเชื่อ ในทุกสถานการณ์พระองค์จะทรงฟังเราและตอบคำอธิษฐานของเราด้วยวิธีการที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ จริงอยู่ที่คำตอบเหล่านั้นอาจไม่ใช่คำตอบที่เราต้องการเสมอไป หรือมาในเวลาของเราเสมอ แต่การช่วยกู้ของพระองค์มาแน่นอนและในเวลาของพระองค์ ให้เราอธิษฐานด้วยความเชื่อ “ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” (ดู มัทธิว 9-15)

อธิษฐาน:  ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก เราไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมพระองค์จึงทรงให้ความสนใจต่อเรา แต่เราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงพร้อมในการฟังเรา ขอให้เราพร้อมเช่นเดียวกันในการสรรเสริญพระนามพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

 

Comments

comments

Updated: February 8, 2018 — 4:36 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา