ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2018 “คุณวางใจใคร”

สดุดี 118:8-9 เข้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า ก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในมนุษย์ เข้าลี้ภัยอยู่ในพระเจ้า ก็ดีกว่าที่จะเชื่อใจในเจ้านาย

สองคำถามใหญ่ในชีวิตเราคือ เราจะเชื่อใคร และเราจะวางใจใคร

ถ้าคุณเปิดโทรทัศน์ช่วงกลางวันคุณก็จะเห็นว่ามีรายการเกี่ยวกับคดีความในศาลซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวบ้านชอบซึ่งเป็นรายการที่ทำเงิน เรื่องราวที่นำเสนอก็มีความยุติธรรมของวงการดารา คนชั้นสูง การกระทำความผิดและการลงโทษ ศาลคดีหย่าร้าง ผู้พิพากษาฮัตเช็ตต์ ผู้พิพากษาโจ บราวน์ ผู้พิพากษาจูดี ผู้พิพากษามาธิส  ศาลประชาชน และศาลเท็กซัส

มีสิ่งที่เหมือนกันของรายการโทรทัศน์เหล่านี้

สองคนเข้ามายืนต่อหน้าผู้พิพากษาและเล่าเรื่องของตน ตามทฤษฎีแล้วเรื่องราวเหล่านั้นจะครอบคลุมเหตุการณ์ที่สอดคล้องกันซึ่งเขาไม่ได้ทำ ทั้งสองคนเล่าสิ่งที่ขัดแย้งกันตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้พิพากษาดูเหมือนจะหยั่งรู้ความจริงจากเรื่องในขณะที่คนดูอย่างเรายังสับสนอยู่

เมื่อดูการพิพาทกันทำให้เราสงสัยว่าเราจะเชื่อใคร และเราจะไว้ใจใครดี

เราตัดสินใจโดยอาศัยสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเช่น “ฉันไม่ชอบการยิ้มของเธอเลย” หรือ “เขาใส่ตุ้มหูข้างละสองอัน ฉันคิดว่าเขากำลังพูดโกหก” จากนั้นเราก็เปลี่ยนช่องไป

คุณไว้ใจใคร คุณจะเชื่อใคร

คุณเคยไปเดินบนดวงจันทร์แล้วใช่หรือไม่ ชั้นโอโซนที่อยู่เหนือเราขึ้นไปกำลังหายไปใช่หรือไม่ โลกกำลังร้อนหรือ เฮเล็นแห่งเมืองทรอยปล่อยเรือออกมาหลายพันลำหรือ คนพื้นเมืองอเมริกันขายเกาะแมนฮัดตันด้วยราคาไม่กี่ดอลลาร์หรือ เรื่องเหล่านี้อาจเป็นเรื่องจริง แต่ผมเองไม่รู้

ให้คิดถึงเรื่องนี้ สิ่งที่เราพูดเรารู้อย่างแท้จริงว่าเป็นสิ่งที่เราเชื่อใช่หรือไม่

ถ้าเราเชื่อใคร เราก็จะเชื่อข้อมูลของเขา ถ้าเราไม่เชื่อคนๆ นั้น เราก็จะปฏิเสธเขาและทุกอย่างที่เขาพูด  ตอนนี้เรามาถึงเวลาที่ไม่มีความแตกต่างไม่ว่าคุณจะเชื่อคนนั้นหรือไม่ แต่จะสร้างความแตกต่างอย่างมากถ้าคุณไว้ใจหรือไม่ไว้ใจหมอของคุณ ถ้าคุณไว้ใจหรือไม่ไว้ใจช่างซ่อมรถของคุณ ถ้าคุณไว้ใจหรือไม่ไว้ใจคนที่เตรียมเอกสารการเสียภาษีของคุณ

และการหาคนที่ถูกต้องที่ไว้ใจได้เป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นเรื่องความรอด

เมื่อสองพันก่อนเปาโลเขียนไว้ว่า “ถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” (โรม 10:9)

คำถามคือ “คุณเชื่อถ้อยคำในพระคัมภีร์ข้อนี้หรือไม่” และชีวิตนิรันดร์ก็เกี่ยวโยงกับคำตอบของคุณ   เพราะตอนนี้คุณกำลังอ่านบทเรียนเฝ้าเดี่ยวอยู่ ผมจึงคาดว่าเราส่วนใหญ่แม้จะไม่ใช่ทั้งหมดกำลังตอบว่า “แน่นอน ผมเชื่อ”

ดี ผมรู้สึกดีใจ

ถ้าคุณเชื่อข้อพระคัมภีร์ข้างต้น ความรอดก็เป็นของคุณ ถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นก็เป็นสิ่งถูกต้องที่จะอธิษฐานและทำพันธกิจเพื่อความรอดของดวงวิญญาณที่หลงหายหลายร้อยล้านที่ยังไม่เชื่อ

อธิษฐาน: ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์เชื่อในพระคำของพระองค์ พระบุตรของพระองค์และความรอดที่พระองค์เท่านั้นทรงสามารถให้ได้ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ในการประกาศกับคนที่ยังคงอยู่ในความไม่แน่ใจ ไม่แน่นอนและหลงหาย อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

 

Comments

comments

Updated: February 9, 2018 — 6:28 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา