ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 “เงาของความสงสัย”

1 โครินธ์ 15:14 – ถ้าพระคริสต์มิได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา การเทศนาของเรานั้นก็ไม่มีหลัก ทั้งความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไม่มีหลักด้วย
นอกเหนือความสงสัยแล้วคำถามคือคุณสามารถเชื่อในพระคริสต์เกินกว่าที่จะมีความสงสัยใช่หรือไม่
เมื่อประมาณ 70 ปีก่อน ชายคนหนึ่งที่ซานฟรานซิสโกถูกดำเนินคดีฐานเป็นฆาตรกร
เรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลเป็นเหตุให้ทนายของผู้ต้องหาคิดวิธีการใหม่ ทนายกล่าวสรุปว่า “เรียนคณะลูกขุนที่เคารพ ถ้าท่านมีความสงสัยเพียงเล็กน้อยที่สุดท่านต้องพบว่าลูกความของผมไม่มีความผิดฐานฆ่าคนตาย ซึ่งเป็นเหตุให้ผมนำพยานหลักฐานสุดท้ายมา ผมพบฆาตรกรตัวจริงแล้ว เขาถูกคุมตัวอยู่ข้างนอกห้องพิพากษา ตอนนี้ผมจะขอให้ตำรวจนำตัวเขาเข้ามาทางประตูด้านข้าง”
สายตาต่างจ้องไปที่ประตูบานดังกล่าว แต่ไม่มีใครเข้ามา หลังจากเวลาผ่านไปสักครู่ทนายก็สรุปว่า “ความจริงที่ท่านมองไปที่ประตูพิสูจน์ได้ว่าท่านมีความสงสัย”
คณะลูกขุนพักการพิจารณาหลักฐานของคดี ภายในหนึ่งชั่วโมงคณะลูกขุนก็กลับเข้ามาและประกาศว่าผู้ต้องหามีความผิด ผู้พิพากษาประกาศโทษที่ผู้กระทำผิดจะได้รับ ทนายของผู้กระทำความผิดหันไปหาคณะลูกขุนด้วยความโกรธและท้าว่า “ผมพิสูจน์ให้เห็นมากไปกว่าคำถามแล้วว่าท่านมีความสงสัย”
การกล่าวอ้างนั้นได้รับคำตอบกลับมา
หนึ่งในคณะลูกขุนยืนขึ้นและตอบว่า “ท่านครับ เมื่อคนส่วนใหญ่มองไปที่ประตู แต่ผมกลับมองดูลูกความของคุณ เขาไม่หันไปที่ประตูบานนั้นเลย เพราะว่าเขารู้ว่าไม่มีใครเข้ามาแน่ เพราะอะไร ก็เพราะว่าเขาคือคนที่ทำความผิดเอง”
คุณเชื่อหรือไม่ว่าเหนือความสงสัยใดพระคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายและคุณได้รับการยกโทษเพราะการเสียสละของพระองค์ นั่นคือคำถามหลักมิใช่หรือ เปาโลกล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 15:14 แล้วว่า “ถ้าพระคริสต์มิได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา การเทศนาของเรานั้นก็ไม่มีหลัก ทั้งความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไม่มีหลักด้วย” ทุกอย่างขึ้นอยู่กับคำว่า “ถ้า”
ในยุคปัจจุบันของเราก็เช่นเดียวกับทุกยุคที่มาร โลกและธรรมชาติบาปส่วนตัวของเราชอบทำให้ความเชื่อของผู้เชื่อไขว้เขวโดยการทำให้คล้อยตามมันว่า “พระเยซูไม่ได้ทรงเป็นขึ้นจากความตาย นั่นเป็นการหลอกลวง เป็นเรื่องตลก เป็นการแสดงต่อโลกของสาวกที่งมงายในเรื่องที่โง่เขลา
แต่ทั้งหมดที่ผมพูดได้คือเปโตรเป็นพยานในการทรงคืนพระชนม์และท่านก็ยังคงเป็นพยานเมื่อโรมันตรึงท่านบนกางเขนกลับหัวตามธรรมเนียมของเขาท่านก็ยังคงเป็นพยานเรื่องนี้ คนอื่นๆ ทั้งหมดที่ต้องเผชิญความเจ็บปวดแสนทรมานและการข่มเหงก็ยังคงเป็นพยานในสิ่งที่เขาเห็น
วันนี้พระวิญญาณทรงเรียกทุกวิญญาณที่มีชีวิตอยู่ให้ไว้วางใจเปโตรและพยานคนอื่นๆ พระเจ้าตรัสว่า “นี่เป็นถ้อยคำของเรา จงเชื่อในการเป็นพยานของอัครสาวก”
ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานความเชื่อและการให้อภัย ความหวังและสวรรค์แก่คุณ จงยืนอยู่กับอัครสาวกและมองเข้าไปในอุโมงค์ของพระเยซู ไม่มีใครอยู่ที่นั่น จงมองดูและเชื่อเถิด พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว สาวกซึ่งเป็นพยานของพระคริสต์ให้ความจริงที่เชื่อถือได้แก่เรา ซึ่งศัตรูของพระเจ้าไม่สามารถขัดแย้งได้เลย
ขอให้มองไกลเกินไปกว่าเงาของความสงสัย พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ทรงดำเนินผ่านประตูแห่งความตาย และขณะนี้พระองค์ทรงประทานชีวิตนิรันดร์แก่ทุกคนที่เชื่อ
อธิษฐาน: ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ไม่มีความจริงใดในโลกนี้ที่แน่นอนกว่าการคืนพระชนม์จากความตายของพระผู้ไถ่ที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้ ขอให้คนที่ไม่มีความมั่นใจได้รับความเชื่อที่เชื่อโดยไม่มีเงาของความสงสัยใดๆ เลย อธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซู อาเมน
ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

    Comments

    comments

Updated: February 10, 2018 — 9:14 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา