ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2018 “ไม่มีที่ไหนแย่กว่า”

โรม 8:1-4 เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลาย ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย เพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทำไม่ได้ เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังไปนั้น พระเจ้าได้ทรงกระทำแล้ว โดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาป และเพื่อไถ่บาป  พระบุตรในเนื้อหนังจึงได้ทรงปรับโทษบาป เพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้ จะได้สำเร็จในตัวเราทั้งหลาย ผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนัง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ

เราส่วนใหญ่เคยอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดซ้ำอีกอย่างในเวลาที่

  • คุณเล่าเรื่องขบขันแล้วแทนที่จะมีเสียงหัวเราะกลับเงียบกริบ
  • คุณถามผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ว่าครบกำหนดคลอดเมื่อไหร่ แล้วหญิงสาวคนนั้นกลับไม่ได้ตั้งครรถ์
  • คุณอาสานำกลุ่มอธิษฐานโดยใช้คำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่คำอธิษฐานที่คุณจำได้มีเพียง “ขอองค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาเป็นแขกของเรา …“

ในเวลาเช่นนั้นคุณคงไม่คิดว่าจะมีที่ไหนแย่ไปกว่าที่ๆ คุณอยู่ในขณะนั้นอีกแล้ว

ผมคิดว่าวัย 70 ของลอเรนซ์ ริปเปิล คงรู้สึกเช่นนั้นอย่างมากเกี่ยวกับชีวิตของเขา อย่างน้อยที่สุดเขารู้สึกเช่นนั้นสำหรับชีวิตสมรสของเขา ผมรู้ได้อย่างไร อืม ในเดือนกันยายน ริปเปิลไปที่ธนาคารในเมืองแคนซัส รัฐแคนซัสแล้วบอกเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์ว่าเขามีปืนและต้องการเงิน เขาได้เงินไปประมาณสามพันดอลลาร์สหรัฐ

แต่ริปเปิลไม่พยายามหลบหนี

ไม่   เขานั่งรอที่ลอบบี้ของธนาคาร เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามา เขาบอกเจ้าหน้าที่ว่า “ผมคือคนที่คุณตามหา“  ริปเปิลถูกจับและกำลังถูกดำเนินคดี ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเขากระทำผิด โทษของเขาอาจถูกจำคุกนานถึง 20 ปี

แน่นอน ถ้าคุณพูดกับริปเปิล เขาจะบอกคุณว่าช่วงเวลาที่อยู่ในคุกเป็นสิ่งที่เขาต้องการอย่างแท้จริง

คุณเห็นไหม เขารู้สึกว่าชีวิตแต่งงานแย่มาก เขาพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้รวมถึงการปล้มธนาคารเพื่อไปให้พ้นจากสภาพที่ย่ำแย่นั้น สำหรับเขาแล้วบ้านคือสถานที่ไม่น่าอยู่ที่สุด

สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือไม่ว่าสถานการณ์ของชีวิตเราจะแย่อย่างไร ไม่สำคัญว่าเราจะรู้สึกร้ายแรงแค่ไหนเกี่ยวกับสภาวะรอบตัวเรา แต่มีที่หนึ่งซึ่งแย่ที่สุด

ที่นั่นคือนรก ซึ่งเป็นสถานที่เดียวที่เราไม่ต้องการไป และเป็นที่เดียวที่เราไม่ต้องการอยู่

ตอนนี้เป็นที่น่าขอบคุณที่คุณไม่ต้องไปที่นั่น ทุกคนไม่ต้องไปที่นั่น

ดังนั้น นรกอาจเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเรา พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งพระบุตรมาในโลกเพื่อทรงทำการแทนเรา ตลอดเวลาชั่วชีวิตของพระเยซูพระองค์ทรงกระทำพระราชกิจที่จำเป็นทุกอย่างที่ช่วยชีวิตเราให้รอดจากความทรมานที่รอคอยเราอย่างแน่นอนที่สุด  ชีวิตอันสมบรูณ์แบบของพระองค์และการสิ้นพระชนม์อย่างไม่ยุติธรรมของพระองค์เป็นการเสียสละที่จำเป็นเพื่อช่วยชีวิตเราทุกคนที่ได้รับการนำมาสู่ความเชื่อในพระองค์

การฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่สามของพระองค์เป็นการพิสูจน์ขององค์พระเจ้าสูงสุดว่าประตูของนรกถูกปิดลงสำหรับผู้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแห่งความเชื่อของพระเจ้า

อธิษฐาน: ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก  ข้าพระองค์ขอบคุณเพราะพระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยไม่ให้ข้าพระองค์ไปสู่นรก ขอพระวิญญาณบริสุทธ์ทรงแตะต้องเหล่าผู้ซึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศทางนรกนั้นและขอทรงหันเขากลับมา อธิษฐานขอในพระนามพระเยซู อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

Comments

comments

Updated: February 11, 2018 — 5:28 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา