ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 “การให้อภัยเป็นสิ่งสวยงามที่ต้องทำ!”

มัทธิว 6:14-15 – (พระเยซูตรัส) เพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วย แต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกัน”

ผู้คนที่ถูกทำร้ายมักยากที่จะให้อภัยคนอื่น

อันที่จริงการให้อภัยเป็นสิ่งที่ยาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้   เมื่อไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่ของเราได้รับจดหมายตอบจากผู้ฟังรายหนึ่ง  เธอฟังรายการวิทยุในพันธกิจ LHM ประเทศอินโดนีเชียชื่อว่ารายการ Excellent Generation (คนรุ่นเยี่ยมยอด) ซึ่งเป็นรายการที่มุ่งกลุ่มผู้ฟังที่เป็นเยาวชน

ในจดหมายอธิบายว่าผู้ฟังของเรามีชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างไรหลังจากเธอตระหนักว่าการให้อภัยเป็นการกระทำแห่งความเชื่อที่เกิดขึ้นเมื่อคนนั้นได้รับการเร้าใจโดยพระวิญญาณบริสุทธ์ ให้แสดงถึงการขอบพระคุณสำหรับของขวัญแห่งความรอดของพระผู้ช่วยให้รอด   ซึ่งเป็นความรักของพระผู้ช่วยให้รอดที่ประทานให้แต่ละคนที่มีหัวใจกล้าหาญและจริงใจที่จะให้อภัยเหมือนดังที่เราได้รับการอภัยบาปจากพระองค์

ผู้ฟังที่ส่งจดหมายมานี้อายุ 18 ปี เธออาศัยในเมืองเล็กๆ ทางตอนใต้ของคาลิมันตันในบอร์เนียวใต้  เธอเกิดในครอบครัวมุสลิม  จังหวัดนี้มีประชากรเป็นชาวมุสลิมถึงร้อยละ 97  ทางตอนใต้ของคาลิมันตันเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองที่มีความเคร่งครัดด้านการนับถือศาสนา  มีโรงเรียนประจำสำหรับเด็กชาวมุสลิม  ประชากรส่วนใหญ่ของคาลิมานตันใต้เคร่งศาสนามาก

ผู้ฟังของเรา ชื่อ สิติ ได้ติดต่อกับ จังคาร์ คิฮิดูปัน ( LHM-อินโดนีเซีย ) หลังจากเธอเปิดฟังรายวิทยุที่แปลชื่อของรายการ ได้ว่า “excellent generation” (คนรุ่นเยี่ยมยอด)  ใจความสำคัญของรายการที่ออกอากาศในวันนั้นคือการมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระประสงค์ของพระเจ้า

ระหว่างเวลาที่รายการของเราออกอากาศ  หญิงสาวผู้นี้กำลังต้องการโอกาสในการระบายความรู้สึกและปัญหาของเธอ

น่าเศร้า  สิติรู้ว่าเธอไม่กล้าบอกปัญหาของเธอกับผู้ปกครอง และก็ไม่ไว้ใจใครอื่นเลย   เธอต้องการเพื่อนที่เธอสามารถเชื่อใจได้และพร้อมจะฟังเธอ   ปัญหาของเธอคือเธอถูกทำร้ายจิตใจเมื่อเลิกกับแฟนหลังจากการโต้เถียงกันเรื่องศีลธรรม ไม่มีใครสักคนที่เธอจะหันไปหาได้   สิติติดต่อเราโดยส่งข้อความสั้นทางโทรศัพท์  เรารีบตอบและบอกเธอว่าเราเป็นคริสเตียนผู้ติดตามพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซู

จนกระทั่งถึงเวลานั้น เธอยังไม่เคยมีเพื่อนเป็นคริสเตียนเลยสักคน

ผ่าพันธกิจข้อความสั้นนี้ เราได้แบ่งปันพระคัมภีร์มากมายซึ่งช่วยแนะนำการยกจิตวิญญาณของเธอและเปลี่ยน แปลงชีวิตของเธอ  สิ่งหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงมาถึงเมื่อเธอในเวลานี้กลายเป็นคริสเตียนคนหนึ่งซึ่งได้รับการยกโทษบาปโดยพระผู้ช่วยให้รอด และจบลงด้วยการให้อภัยแฟนของเธอ   นี่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา แต่ในที่สุด แม้เธอไม่สามารถช่วยได้แต่เธอสามารถสะท้อนความรักที่เธอได้รับไปยังผู้คนที่อยู่รอบๆ เธอ

ตอนนี้ สิติเป็นผู้เชื่อ   เธอยังคงอาศัยในสถานที่ซึ่งคริสเตียนสามารถเป็นอันตรายได้ นี้คือเหตุผลที่เราหนุนใจคุณให้มาร่วมกับเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงโปรดประทานความกล้าหาญให้เธอเป็นผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของพระผู้ไถ่

อธิษฐาน. ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เนื่องจากการเสียสละของพระผู้ช่วยให้รอด  ขอพระองค์ทรงโปรดประทานพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ที่เป็นคนบาปคนหนึ่ง  ข้าพระองค์เสียใจสำหรับความบาปทั้งหมดของข้าพระองค์  โปรดให้อภัยอดีตของข้าพระองค์และช่วยข้าพระองค์ให้อภัยผู้อื่น  ข้าแต่พระเจ้า โปรดยอมรับการสำนึกในพระคุณของข้าพระองค์สำหรับความรักของพระองค์และการอภัยโทษบาปด้วยพระโลหิตของพระองค์   อธิษฐานในพระนามพระเยซู  อาเมน (คำอธิษฐานนี้ได้แบ่งปันกับสิติเมื่อไม่นานมานี้)

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

 

Comments

comments

Updated: February 11, 2018 — 5:30 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา