ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ “เลือกชีวิตเพื่อมีชีวิตที่แท้จริง!”

เฉลยธรรมบัญญัติ 30:18a, 19-20a – “ข้าพเจ้า (โมเสสกล่าว) ขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ว่า …ข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่า ข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตาย  พระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่าน เพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ ด้วยมีความรักต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และติดพันอยู่กับพระองค์…”

วันวาเลนไทน์ใกล้เข้ามาแล้ว  ซึ่งเป็นที่วันเลือกรักถ้าคุณจะเลือก  เป็นวันที่คุณพยายามทำดีที่สุดเพื่อแสดงต่อภรรยา แฟน และสามีของเราว่า “คุณเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา”  วาเลนไทน์กลายเป็นจุดสำคัญของความโรแมนติกในวัฒนธรรมของเรา  เป็นเวลาของการส่งการ์ดและดอกไม้รวมทั้งอาหารเย็นที่หรูหรา ทั้งหมดเป็นการให้ด้วยความรักอย่างน้อยที่สุดก็เป็นความรักแบบโรแมนติก

แต่สิ่งที่คุณอาจไม่รู้คือวันวาเลนไทน์แต่ดั้งเดิมเป็นเทศกาลที่คริสเตียนเฉลิมฉลองความเป็นผู้นำซึ่งมีความรักของบิช็อฟคริสเตียนมากมายที่มีชื่อ  คุณเดาว่าคือท่านวาเลนไทน์   คุณเห็นได้ว่าคริสตจักรสมัยสองสามร้อยปีแรกนั้นการเป็นผู้เชื่อในพระเยซูเป็นสิ่งที่อันตราย  และยิ่งอันตรายมากขึ้นถ้าเป็นผู้นำ ศิษยาภิบาล และบิช็อปในคริสตจักรของคริสเตียน  เทศกาลวาเลนไทน์เป็นการฉลองให้ผู้คนที่มีความรัก ให้การปกป้องและเป็นผู้นำซึ่งยอมเสียสละชีวิตของตนเพื่อให้ผู้อื่นได้รู้จักความรักของพระเยซูคริสต์และปลอดภัยจากการข่มเหงของรัฐบาล   วันวาเลนไทน์เป็นมากยิ่งกว่าวันแห่งความรักของมนุษย์  นี่เป็นวันแห่งความรักของพระคริสต์ที่สำแดงในชีวิตของผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อผู้อื่นเพื่อเขาเองจะมีชีวิตด้วยเช่นกัน!

นั่นคือสิ่งที่เรามุ่งเน้นในการเทศนาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา  เพราะว่าความบาปและความเห็นแก่ตัวของเราทำให้เราไม่มีที่กักเก็บความรักและความเมตตาในตัวเรา แต่พร้อมที่จะกระโดดหนีเมื่อมีความยากลำบาก  ความจริงของความล้มเหลวของเราคือคุณและผมไม่สามารถแสดงความรักสูงสุดได้ และเราไม่สามารถเลือกชีวิตตามความเข้าใจของเราเองได้  ไม่ได้เลย แต่มีข่าวดีบางอย่างคือ เราสามารถรักเพราะว่าพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ทรงรักเราก่อน  เราสามารถอวยพรเพราะพระองค์ทรงอวยพรเรา  เราสามารถให้อภัยเพราะพระองค์ทรงให้อภัยเรา  แท้จริงแล้วเราสามารถเลือกชีวิตเพราะพระเยซูทรงเลือกเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราก่อน  พระองค์เสด็จมาก่อนที่เราร้องขอ  พระองค์ทรงเข้ามาในโลกของเราในฐานะเพื่อนของคนบาป  จงจำข้อพระคัมภีร์ที่ว่า “ขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา (โรม 5:8b) นั่นคือชีวิต และนั่นคือความรัก

ดังนั้น ในท่ามกลางดอกกุหลาบ ขนมหวานและแสงเทียน จงจดจำดอกกุหลาบแห่งแชรอน  ความหอมหวานของพระผู้ไถ่ของเรา พระเยซูผู้ทรงเป็นแสงสว่างของโลก  พระองค์ทรงทำให้ความรักและชีวิตมีความเป็นไปได้  แม้กระทั่งเราที่ดูเหมือนจะมีความโรแมนติกไม่ถูกต้อง  และจงจดจำว่าพระเยซูเสด็จมาเพื่อประทานชีวิตให้คุณและผมเพื่อเราจะสามารถดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง  ขอให้มีความสุขกับการแบ่งปันมุมมองนั้นของชีวิตและความรักกับคนที่คุณรัก   และจงให้ความรัก  พระคุณสันติสุขและความยินดีแห่งพระเยซูเป็นจริงโดยการอวยพระผู้อื่นด้วยพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้คุณได้แบ่งปัน  นั่นคือวันวาเลนไทน์ซึ่งทำให้วาเลนไทน์ทั้งหมดทรงคุณค่า

อธิษฐาน:  พระเยซูที่รัก พระองค์ทรงประทานชีวิตเพื่อให้เราไม่เพียงได้รับเท่านั้นแต่ยังแบ่งปันออกไป  ขอทรงให้เรามีความกล้าอย่างเซ็นต์วาเลนไทน์ในการมีชีวิตเพื่อพระองค์ในขณะที่เรารักคนอื่น  และขอทรงเตือนเราไม่ให้ลืมว่าเราสามารถรักคนอื่นเพราะว่าพระองค์ทรงรักเรา  เราสามารถรับใช้ผู้อื่นได้เพราะว่าพระองค์ทรงรับใช้เราอย่างเหลือเชื่อ  และเราสามารถฉลองความเต็มเปี่ยมของชีวิตที่พระองค์ทรงประทานแก่เราด้วยพระคุณเมื่อเรารักคนอื่นในชีวิตของเรา  อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ลิขสิทธิ์: Lutheran Hour Ministries

 

Comments

comments

Updated: February 13, 2018 — 3:48 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา