“โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตด้วยการร้องเพลง” คจ.พรทวี จ.สุพรรณบุรี

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตด้วยการร้องเพลง
ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2020 ที่ผ่านมา องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตด้วยการร้องเพลงกับคริสตจักรพรทวี อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
โครงการดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรงเบื้องต้นก่อนที่จะไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา อันเป็นการดูแลสุขภาพกายและจิตใจตั้งแต่เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

ในกิจกรรมนั้นประกอบไปด้วย
– กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเสริมสุขภาพกาย-ใจที่ดี
-การสร้างจิตใจที่แจ่มใสให้ผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมทางสังคม
-เรียนรู้เทคนิคการร้องเพลง การวอร์มเสียง
-การหายใจที่ถูกต้อง เทคนิคซับพอร์ทหน้าท้องเพื่อการร้องเพลงอย่างมีพลัง
-เทคนิคการแสดงโชว์และสื่ออารมณ์บนเวที
– ฝึกฝนการร้อง
anigif ส่งเสริมสุขภาพ
นอกจากนี้ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังได้มีโอกาสนำกิ๊ฟเซ็ทไปมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีโอกาสอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าสำหรับสุขภาพกายและจิตใจที่ดีแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย
ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำและการอวยพระพรกิจกรรมในครั้งนี้
ขอบคุณ ศจ.ชุมพล คุ้มพันธ์แย้ม ศิษยาภิบาลคริสตจักรพรทวี ที่เปิดโอกาสให้ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้
ขอบคุณ คุณหมอสมพร ภู่สามสาย ที่นำความรู้และหลักการการมีสุขภาพกายและจิตที่ดีมาแบ่งปันถ่ายทอดให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เพื่อนำไปปฏิบัติอย่างดีเยี่ยม
ขอบคุณ ดร.เอนก พันธุรัตน์ เจ้าของค่ายเพลง พันธุรัตน์ เรคคอร์ด ที่นำนักร้องมาร่วมส่งเสริมกิจกรรมในครั้งนี้เช่นกัน
ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้
ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและจิตที่ดี และยิ่งไปกว่านั้นมีสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณที่ดีด้วย

Updated: November 26, 2020 — 7:19 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา