ธรรมชีวิตประจำวันที่ 3 เมษายน 2021 “ความรักที่คาดไม่ถึง”

ข้อพระคัมภีร์: เมื่อถึงเวลาพลบค่ำ… โย​เซฟ​จาก​อาริ​มา​เธีย​ซึ่ง​เป็น​สมา​ชิก​สภา​และ​เป็น​ที่​นับ​ถือ​ของ​คน​ทั้ง​หลาย อีก​ทั้ง​ยัง​เป็น​คน​ที่​กำ​ลัง​คอย​ท่า​แผ่น​ดิน​ของ​พระ​เจ้า ไป​หา​ปีลาต​ด้วย​ความ​กล้า​หาญ​เพื่อ​ขอ​พระ​ศพ​ของ​พระ​เยซู… แล้ว​โย​เซฟ​ก็​ไป​ซื้อ​ผ้า​ป่าน และ​อัญ​เชิญ​พระ​ศพ​ลง​มา เอา​ผ้า​ป่าน​พัน​หุ้ม​ไว้ แล้ว​อัญ​เชิญ​พระ​ศพ​ไป​วาง​ไว้​ใน​อุโมงค์​ซึ่ง​สกัด​จาก​ศิลา แล้ว​กลิ้ง​ก้อน​หิน​ปิด​ปาก​อุโมงค์​ไว้ มารีย์​ชาว​มัก​ดาลา และ​มารีย์​มาร​ดา​ของ​โย​เสส​ได้​เห็น​สถาน​ที่​ที่​พระ​ศพ​ถูก​บรรจุ​ไว้ (มาระโก 15:42ก, 43, 46-47)

โยเซฟต้องใช้ความกล้าอย่างมากที่จะเข้าหาปีลาตและขอพระศพของพระเยซู ว่าไปแล้วโยเซฟเป็นสมาชิกสภาคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับที่ตัดสินประหารชีวิตพระเยซู ตอนนี้เขากำลังทำตัวแตกต่างจากคนอื่นด้วยการทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจิตใจของเขาวางอยู่ตรงไหน แม้ตัวเขาเองรู้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ใช่สิ่งสำคัญกับพระเยซูอีกต่อไป

แต่โยเซฟรักพระเยซู เขาจะไม่ยอมให้นำพระเยซูไปฝังไว้ในหลุมศพนิรนาม เขาจะมอบอุโมงค์ของเขาให้กับพระเยซู ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่โยเซฟสร้างไว้สำหรับตัวเขาและครอบครัว เขาจะทำในสิ่งที่เขาทำได้เพื่อให้เกียรติพระศพของพระเยซู แม้ว่าการกระทำเช่นนั้นจะส่งผลต่อตำแหน่งหน้าที่ของเขาในสภาก็ตาม สำหรับโยเซฟ นั่นเป็นสิ่งที่คุ้มค่า

ความรักของเขามาจากไหน จากพระเยซู ว่าไปแล้วพระเยซูทรงทำแบบเดียวกัน เมื่อเราทำบาปและตกอยู่ภายใต้อำนาจของความตาย พระเจ้าไม่ได้ทรงทอดทิ้งเรา พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อช่วยกู้เรา เพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความชั่วและประทานชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์แก่เรา พระองค์ทรงทราบว่าค่าที่พระองค์ต้องจ่ายสำหรับเรื่องนี้คือ การทนทุกข์และความตาย แต่พระเยซูทรงพร้อมที่จะจ่ายค่านั้น เพราะอะไร เพราะพระองค์ทรงรักเรานั่นเอง

อธิษฐาน:  ข้าแต่พระเจ้าที่รัก ขอให้ความรักของพระองค์หยั่งรากลึกลงไปในจิตใจของข้าพระองค์ด้วยเช่นกัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  • จงบอกเล่าถึงการกระทำแห่งความรักอันเรียบง่ายที่คุณเห็นเมื่อเร็วๆ นี้
  • นอกไปจากพระเยซูแล้ว ใครคือผู้ที่เสียสละบางสิ่งบางอย่าง (ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่) เพื่อสำแดงความรักกับคุณ
  • วันนี้คุณสามารถทำสิ่งใดได้บ้างเพื่อจะรักใครบางคนด้วยวิธีการที่เรียบง่าย

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: March 31, 2021 — 7:59 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา