ธรรมชีวิตประจำวันที่ 5 เมษายน 2021 “เราจะเชื่อได้อย่างไร”

ข้อพระคัมภีร์:  หลัง​จาก​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ขึ้น​มา​ใน​วัน​เวลา​รุ่ง​เช้า​วัน​อา​ทิตย์  พระ​องค์​ทรง​ปรา​กฏ​แก่​มารีย์​ชาว​มัก​ดา​ลา​ก่อน…พวก​เขา​ยัง​ไม่​เชื่อ… พระ​องค์​ปรา​กฏ​พระ​กาย​อีก​รูป​หนึ่ง​แก่​สา​วก​สอง​คน ขณะ​ที่​พวก​เขา​กำ​ลัง​เดิน​ทาง​ออก​ไป​นอก​เมือง สา​วก​สอง​คน​นั้น​จึง​กลับ​มา​บอก​สา​วก​คน​อื่นๆ แต่​พวก​เขา​ไม่​เชื่อ หลัง​จาก​นั้น​พระ​องค์​ทรง​ปรา​กฏ​กับ​สา​วก​สิบ​เอ็ด​คน… พระ​องค์​ทรง​ตำหนิ​พวก​เขา​ใน​เรื่อง​ความ​สง​สัย​และ​ใจ​ดื้อ​ดึง เพราะ​ว่า​พวก​เขา​ไม่​เชื่อ​คน​ที่​ได้​เห็น​พระ​องค์ เมื่อ​พระ​องค์​ทรง​เป็น​ขึ้น​มา​แล้ว พระ​องค์​ตรัส​สั่ง​พวก​สา​วก​ว่า “พวก​ท่าน​จง​ออก​ไป​ทั่ว​โลก ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​แก่​มนุษย์​ทุก​คน (มาระโก 16:9ก, 11, 12ข-13-15)

พระธรรมมาระโก 16:9-20 เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาของมาระโก เป็นตอนจบแบบพิเศษที่เพิ่มเติมเข้ามา ซึ่งเราไม่สามารถแน่ใจได้อย่างเต็มที่ว่า มาระโกเขียนข้อเหล่านี้จริง หรือว่าข้อเหล่านี้เป็นบันทึกพิเศษของใครบางคนที่เพิ่มเติมเข้ามา เพราะเหตุนี้ พระคัมภีร์ของคุณจะมีบันทึกหรือเชิงอรรถเอาไว้ เพื่อบอกให้คุณทราบ

แต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นจริงอย่างมากในข้อพิเศษเหล่านี้ นั่นคือความจริงที่ว่า ผู้คนจะไม่เชื่อเพียงแค่เขาได้ยินว่าพระเยซูทรงพระชนม์อยู่อีกครั้งหนึ่ง ผู้คนเพิกเฉยต่อผู้ส่งข่าวครั้งแล้วครั้งเล่า เขาหัวเราะเยาะคนเหล่านั้นที่เป็นประจักษ์พยาน เขาแน่ใจว่าแม้แต่พระเจ้าก็ไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้

และสำหรับพวกเราในปัจจุบันก็เป็นแบบนั้น ใช่ไหม พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น พระเจ้าเท่านั้น ที่จะสามารถทำให้เราเชื่อเรื่องราวที่เหลือเชื่อและอัศจรรย์นี้ พระองค์คือผู้ที่ทรงทำการงานในยามที่เราได้ยินว่า พระเจ้าทรงรักเราอย่างมาก จนพระองค์ทรงยอมลงมารับสภาพเป็นมนุษย์ เจริญวัยขึ้น ดำเนินชีวิตและดูแลผู้คน และสุดท้ายทรงทนทุกข์และสิ้นพระชนม์เพื่อเราบนกางเขน และจากนั้นทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เราไม่ได้เชื่อเพราะเราฉลาดหรือสัตย์ซื่อมาก แต่เราเชื่อเพราะพระเจ้าทรงอยู่ภายในเรา และทรงทำให้เรามารู้จักพระองค์ และจากนั้นพระองค์ทรงส่งเราออกไปแบ่งปันข่าวดีเรื่องพระเยซูกับคนอื่น

อธิษฐาน:  ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอทรงโปรดทำให้ความเชื่อของข้าพระองค์มั่นคง และขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ในทุกทาง เพื่อคนอื่นจะมาเชื่อและวางใจในพระเยซู อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  • จงบอกถึงช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ายากในการเชื่อสิ่งที่เป็นการอัศจรรย์
  • คุณมาเป็นผู้เชื่อในพระเยซูด้วยวิธีใด
  • จงเลือกชื่อคนหนึ่งที่คุณรู้จักซึ่งเขายังไม่เชื่อในพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อเขา

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: March 31, 2021 — 8:02 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา