ธรรมชีวิตประจำวันที่ 6 เมษายน 2021 “ไม่มีความกลัว”

กิจการ 4:32-35 –  คนทั้งปวงที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่เป็นของตน แต่ทั้งหมดเป็นของกลาง อัครทูตจึงประกอบด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ยิ่ง เป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนม์แล้ว และพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคน เพราะว่าในพวกศิษย์ไม่มีผู้ใดขัดสน ผู้ใดมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสีย  และนำเงินค่าของที่ขายได้นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูต อัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามที่ต้องการ

เมื่อข้าพเจ้าอ่านคำบรรยายถึงคริสเตียนยุคแรกสุดแล้วก็ต้องขอโทษที่จะพูดว่าตัวเองรู้สึกทึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวลีที่ว่า “ไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่เป็นของตน” ดังนั้น “ในพวกศิษย์ไม่มีผู้ใดขัดสน” แม้คริสเตียนในปัจจุบันมีใจเอื้อเฟื้อแต่นี่เป็นระดับความรักที่น่าประหลาดใจ

อะไรทำให้เป็นอย่างนี้ หรือข้าพเจ้าควรถามว่า “ทำไมปัจจุบันเราจึงมีปัญหานี้” คิดว่าคงเป็นเรื่องความกลัว เงินคือสิ่งป้องกันความกลัว ในความคิดลึกๆ เรารู้ว่าถ้าเรามีเงิน เราก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องความหิวโหย หรือไร้บ้านอยู่อาศัย หรือไม่มีน้ำไฟใช้ แม้ในเวลาที่เราเจ็บป่วยเงินก็ช่วยเราได้ในการรักษา ดังนั้น เราจึงยึดติดอยู่กับเงินและทรัพย์สินของเราเพราะเรากลัว

คริสเตียนในยุคแรกคงมีปัญหาเหมือนกันกับเรา แล้วทำไมเขาจึงยอมมอบเงินทองให้อย่างไม่ยึดติด แล้วยังให้ด้วยใจยินดีอีกด้วย ข้าพเจ้าคิดว่าเพราะในข้อ 33 ที่ว่าเขา “ประกอบด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ยิ่ง เป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนม์แล้ว” ผู้คนที่เคยเห็นพระเยซูทรงคืนพระชนม์จากความตายต่างแวดล้อมเขาทั้งกลางวันและกลางคืน แล้วไหนจะผู้คนที่ยังคงพูดถึงเรื่องนี้ การคืนพระชนม์ของพระเยซูคือพื้นฐานทั้งชีวิตของเขา ไม่ใช่เป็นเพียงบางสิ่งบางอย่างที่เขาได้ยินคร่าวๆ ในวันอาทิตย์ เขาถือว่าการคืนพระชนม์ของพระเยซูมีความสำคัญในทุกด้านของชีวิตรวมไปถึงการเงินของเขาด้วย

ขอให้คิดถึงความจริงนั้น พระเยซูทรงคืนพระชนม์ พระองค์ทรงคืนพระชนม์จากความตายอย่างแท้จริง พระเจ้าทรงใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์ในการทำสิ่งนี้ และพระเจ้าจะทรงทำเพื่อเราด้วย ถ้าเป็นความจริงอย่างนั้นเราก็จะไม่กลัวใช่หรือไม่ พระเจ้าองค์เดียวกันที่ทรงทำให้พระเยซูคืนพระชนม์จากความตาย ทรงสามารถตอบสนองความต้องการทั้งสิ้นของเรา ไม่ว่าจะเป็นอาหาร บ้านอยู่อาศัย การรักษาโรค หรืออื่นๆ เราสามารถหันหน้าหาพระองค์พร้อมกับความจำเป็นทุกอย่างไม่เฉพาะแต่สิ่งที่มองเห็นเท่านั้น (เช่นการอภัยบาป) เราสามารถละเครื่องป้องกันอย่างอื่นของเรารวมทั้งเงินทอง และนั่นจะทำให้เราเป็นอิสระในการใช้เงินเพื่อวัตถุประสงค์ที่ดีกว่า เช่น การให้ความรักแก่ผู้คนที่อยู่รอบๆ ตัวเรา

อธิษฐาน:  องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตประจำวันด้วยการวางใจในฤทธิ์อำนาจและความรักของพระองค์ แทนที่จะเป็นเงินทอง อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. คุณจัดการอย่างไรกับการล่อลวงให้ไว้วางใจเงินทอง
  2. เมื่อไหร่ที่พระเจ้าทรงใช้คุณเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังขัดสน
  3. จงเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าทรงตอบสนองความต้องการของคุณ

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: March 31, 2021 — 8:03 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา