ธรรมชีวิตประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2021 “การพูดคุยที่โต๊ะอาหาร”

1 เปโตร 4:9-11 – ท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บ่น ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะพูด ก็ให้กล่าวเหมือนหนึ่งกล่าวพระภาษิตของพระเจ้า ถ้าคนใดกระทำบริการ ก็จงให้บริการตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทาน เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้เกียรติในการทั้งปวง โดยทางพระเยซูคริสต์ พระสิริและไอศวรรยานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน

คุณจำอะไรได้บ้างจากวัยหนุ่มสาวของคุณ ข้าพเจ้าจำการรับประทานอาหารมื้อค่ำที่โต๊ะอาหารในห้องครัวของเราได้ดีในช่วงที่ข้าพเจ้าเจริญวัยขึ้นในพื้นที่ใกล้เมืองชิคาโก อาหารทุกมื้อเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานขอบพระคุณและจากนั้นทุกคนก็ลงมือกินอะไรก็ตามที่คุณแม่จัดเตรียมเอาไว้ พวกเรายังเริ่มต้นการสนทนากันด้วยเช่นกัน การพูดคุยของเราส่วนใหญ่เป็นเรื่องหลากหลายทั่วไป แต่คุณรู้ไหม นั่นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่พระเจ้าทรงกระทำการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า วันนี้ ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับมื้ออาหารในครอบครัวเหล่านั้น ข้าพเจ้าขอบพระคุณเพราะมื้ออาหารเหล่านั้นสอนข้าพเจ้าให้มีทักษะพื้นฐานบางอย่างที่สำคัญ

ยกตัวอย่าง ในช่วงวัยเด็กของข้าพเจ้าครอบครัวของเรามีรถยนต์เพียงคันเดียว สิ่งนี้อาจฟังดูน่าตกใจสำหรับคนหนุ่มสาวบางคน แต่ในสมัยนั้นครอบครัวจำนวนมากมีรถยนต์เพียงคันเดียว ข้าพเจ้ายังจำสิ่งที่คุณพ่อกับคุณแม่พูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเราต้องทำในวันถัดไป ใครจะทำอะไรและทำเมื่อไหร่ ใครจะใช้รถและใช้ตอนไหน คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่พ่อแม่กำลังทำอยู่นั้นคือการสื่อสารกัน ทุกวันนี้ ผู้ให้คำปรึกษาด้านการสมรสและด้านครอบครัวทำเงินรายได้มหาศาลจากการบอกเราว่าเรามีความสำคัญต่อกันและกันมากเพียงใด ข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าเรียนรู้ทักษะที่มีค่าเรื่องนี้ผ่านช่องทางที่ราคาถูกมาก นั่นคือ ข้าพเจ้าเรียนรู้เรื่องนี้จากการเฝ้าดูคุณแม่กับคุณพ่อสื่อสารกันในระหว่างอาหารมื้อค่ำ

นี่เป็นช่องทางสำคัญสำหรับการสื่อสารของพระเยซูด้วยเช่นกัน มิใช่หรือ พระองค์จะเสด็จเข้าไปในเรือนของคนบางคน ทรงนั่งลง และหักขนมปังกับมิตรสหายคนใหม่ๆ ของพระองค์ และจากนั้นพระองค์จะทรงแบ่งปันแนวคิดของพระองค์กับเขา โอ คงเป็นการสนทนาที่น่าสนใจมากทีเดียว นั่นเป็นช่องทางการทำงานของพระเจ้า มิใช่หรือ นี่เป็นช่วงเวลาในชีวิตประจำวันของเรา นั่นคือ การพูดคุยกันในรถคันเดียวกัน การพูดคุยกันระหว่างพ่อแม่ที่เฝ้าดูลูกๆ ของตนเล่นฟุตบอล การพูดหยอกเย้ากันที่โต๊ะอาหารมื้อค่ำ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถใช้เวลาแบ่งปันความรักของพระเจ้าต่อกันและกัน

จงให้โต๊ะอาหารในครัวของคุณเป็นสถานที่ที่คุณจะแบ่งปันถ้อยคำดีๆ จากพระเจ้า สิ่งที่อัครทูตเปโตรเขียนไปถึงคริสเตียนในศตวรรษแรกสามารถนำมาใช้กับครัวเรือนของเราได้เช่นกัน “ที่​สำคัญ​ยิ่ง​กว่า​อะไร​หมด​ก็​คือ​จง​รัก​ซึ่ง​กัน​และ​กัน​ให้​มาก เพราะ​ว่า​ความ​รัก​ลบ​ล้าง​ความ​ผิด​มาก​มาย​ได้” (1 เปโตร 4:8) เวลาทานอาหารค่ำคือโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับเราที่จะมาอยู่ร่วมกัน บางครั้งโอกาสนี้อยู่ในช่วงระหว่างการส่งต่อเนื้ออบและการตักมันบดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนพูดถึงในเวลานั้น และบางครั้งนั่นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะแบ่งปันพระคำเรื่องการยกโทษพระเจ้าและความหวังที่เรามีในพระเยซูต่อกันและกัน

อธิษฐาน: พระบิดาแห่งสวรรค์ โปรดสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้มองเห็นช่วงเวลาทั้งสิ้นในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย ซึ่งรวมถึงช่วงเวลาของการทานอาหารมื้อค่ำด้วยเช่นกัน เพื่อให้เป็นโอกาสที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะแบ่งปันความรักของพระองค์กับคนอื่น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. การพูดคุยรอบโต๊ะอาหารมื้อค่ำของคุณเป็นอย่างไรบ้าง เช่น คุณแม่พูดเสียงดังหรือเปล่า บรรยากาศอบอุ่นใจหรือไม่
  2. ถ้าเลือกได้คุณอยากรับประทานอาหารมื้อเย็นกับพระเยซูหรือไม่ คุณคิดว่าช่วงเวลานั้นจะออกมาในรูปใด
  3. คุณจะทำให้ช่วงเวลารับประทานอาหารค่ำของครอบครัวของคุณมีประโยชน์มากขึ้นในด้านการแบ่งปัน และการทำความรู้จักซึ่งกันและกันมากขึ้นได้อย่างไร

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: June 4, 2021 — 6:17 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา