ธรรมชีวิตประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2021 “ลุกขึ้นสวมยุทธภัณฑ์โดยใช้การอธิษฐาน”

ลุกขึ้นสวมยุทธภัณฑ์โดยใช้การอธิษฐาน โอ คริสเตียน เกรงว่าศัตรูจะทำลายท่าน เพราะซาตานได้วางแผนความล้มเหลวของท่านเอาไว้ จงควงพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นอาวุธอันเจิดจ้า ต่อสู้กับเหล่าศัตรูจนได้รับชัยชนะ

“เพราะพระเจ้าทรงปกป้องท่านจากเหล่าศัตรู อย่ากลัวหมู่มารแห่งนรก อิมมานูเอลประทับอยู่ที่นี่ ขอองค์พระผู้ช่วยให้รอดทรงพระเจริญ ศัตรูผู้แข็งแกร่งยอมจำนนต่อพระคริสต์ผู้เป็นโล่กำบังของเรา และเราซึ่งเป็นผู้ชนะได้ยึดครองสนามรบเอาไว้”

วันนี้วันที่ 6 มิถุนายน เป็นวันที่ระลึกถึง “วันดีเดย์” (วันแห่งการปลดปล่อย) ซึ่งเป็นวันที่กองกำลังพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่หาดนอร์มังดีในสงครามโลกครั้งที่สอง ในวันแห่งการรำลึกถึงนี้บทเพลงของเรากล่าวถึงเสียงเรียกร้องให้ทำสงครามอีกแบบหนึ่ง นั่นคือ “ลุกขึ้นสวมยุทธภัณฑ์” ในความขัดแย้งนี้ “เราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่… ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ” (เอเฟซัส 6:12) บทเพลงของเราบอกเราให้ “ใช้การอธิษฐาน” ซึ่งได้แก่ “การเริ่มต้นอธิษฐาน” สิ่งนี้คือคำแนะนำที่พระเยซูทรงมอบให้กับพวกสาวกของพระองค์ในคืนก่อนที่พระองค์สู้รบกับศัตรูตัวเดียวกัน “ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​เฝ้า​ระวัง​และ​อธิษฐาน เพื่อ​ท่าน​จะ​ไม่​ต้อง​ถูก​ทดลอง จิต​วิญญาณ​พร้อม​แล้ว​ก็​จริง แต่​กาย​ยัง​อ่อน​กำลัง” (มัทธิว 26:41)

ในการสู้รบนี้ที่เริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน อิมมานูเอล พระเจ้าที่ทรงอยู่กับเรา ทรงมีชัยชนะเหนือการต่อสู้เพื่อเราแล้ว  เมื่อทรงถูกหักหลัง ถูกประณาม ถูกเฆี่ยน และถูกดูหมิ่นจากบรรดาศัตรูของพระองค์ พระเยซูทรงถูกตรึงบนกางเขน ถ้าเราเห็นพระองค์ที่นั่นซึ่งถูกทอดทิ้งโดยสาวกของพระองค์ให้ห้อยอยู่บนกางเขนในความอ่อนแรงและความเจ็บปวด เราอาจมาถึงข้อสรุปที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการต่อสู้ของพระเยซูกับศัตรู กระนั้นสิ่งนี้คือความขัดแย้งที่ถูกทำนายไว้ในสวนเอเดนซึ่งพูดถึงการเป็นปฏิปักษ์กันระหว่างพงศ์พันธุ์ของหญิงกับงู พระเยซูผู้ทรงเป็นพงศ์พันธุ์ของหญิงและซาตานที่อยู่คราบของงูจะต่อสู้กัน ที่กางเขนซาตานระดมกองกำลังของมันเพื่อทำลายพระบุตรของพระเจ้า แต่ด้วยความตายของพระองค์พระเยซูทรงทำลาย “ผู้​ที่​มี​อำนาจ​แห่ง​ความ​ตาย คือ​มาร​เสีย​ได้” (ฮีบรู 2:14ข) เหมือนที่ทำนายเอาไว้ ทั้งงูและพระผู้ช่วยให้รอดล้มลงและได้รับบาดแผลในการต่อสู้ แต่มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ลุกขึ้นมาสู่ชัยชนะ

เราอยู่ในความขัดแย้งกับผู้ที่ล้มลงในความบาป กระนั้นมันก็ยังเป็นศัตรูที่มีพลังอำนาจ ในความตายและการคืนพระชนม์ของพระเยซูซาตานถูกโยนลงไปสู่ความพ่ายแพ้ ซาตานไม่สามารถกล่าวโทษเราต่อพระพักตร์พระเจ้าได้อีกต่อไปเพราะความบาปของเราได้รับการล้างชำระให้หมดไปด้วยพระโลหิตของพระเยซู กระนั้น เราก็ยังได้รับคำเตือนว่า “มาร​ได้​ลง​มา​หา​เจ้า​ด้วย​ความ​โกรธ​ยิ่ง​นัก เพราะ​มัน​รู้​ว่า​เวลา​ของ​มัน​มี​น้อย” (วิวรณ์ 12:12ข) เหมือนกับที่เพลงของเรากล่าวว่า “ซาตานได้วางแผนความล้มเหลวของท่านเอาไว้” ศัตรูต้องการสานต่อการทำลายล้างที่มันเริ่มต้นในสวนเอเดนต่อไปและทำให้เราหันไปจากพระผู้ช่วยให้รอด แต่เราสวมยุทธภัณฑ์เพื่อการต่อสู้ เราสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเอาไว้ ได้แก่ ความจริง ความชอบธรรม

พระกิตติคุณ ความเชื่อ ความรอด และดาบแห่งพระวิญญาณ เราควงดาบนั้นซึ่งเป็น “พระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นอาวุธอันเจิดจ้า” เพื่อต่อสู้กับการทดลองของซาตาน ศัตรูของเราที่คำรามเหมือนสิงโตที่หิวโหยต้องยอมจำนนกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงกำบังเราไว้ด้วยความรักและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ โดยความเชื่อในพระเยซู เราจึงมีชัยชนะและเรายึดครองสนามรบเอาไว้ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ถูกตรึงและเป็นขึ้นมาว่า “อิมมานูเอลประทับอยู่ที่นี่ ขอองค์พระผู้ช่วยให้รอดทรงพระเจริญ”

อธิษฐาน: ข้าแต่พระเยซู โปรดกำบังข้าพระองค์เอาไว้ด้วยฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และสวมยุทธภัณฑ์ให้กับข้าพระองค์ด้วยพระคำอันรุ่งเรืองของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. คุณเคยได้ยินเรื่องราวการต่อสู้ของใครบางคนจากสงครามโลกครั้งที่สองบ้างหรือไม่ อะไรคือจุดเด่นที่สุดของเรื่องนั้น
  2. คุณคิดว่าพระเยซูทรงเป็นผู้พิชิตซึ่งกำบังเราให้พ้นจากศัตรูหรือไม่ เพราะเหตุใด
  3. คุณจะใช้พระคำของพระเจ้าเพื่อต่อสู้กับศัตรูอย่างไรเมื่อคุณถูกทดลองหรือเมื่อรู้สึกท้อแท้

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: June 4, 2021 — 6:21 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา