ธรรมชีวิตประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2021 “ความอดทน”                                                                                                                      วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน 2021

มาระโก 4:26-29 – พระองค์ (พระเยซู) ตรัสว่า “แผ่นดินของพระเจ้าอุปมาเหมือนคนหนึ่งหว่านพืชลงในดิน แล้วกลางคืนก็นอนหลับ และกลางวันก็ตื่นขึ้น ฝ่ายพืชนั้นจะงอกจำเริญขึ้นอย่างไรเขาก็ไม่รู้ เพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกจำเริญขึ้นเป็นลำต้นก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวง ครั้นสุกแล้วเขาก็ใช้คนไปเกี่ยวเก็บทีเดียว เพราะว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้ว”

การหว่านเมล็ดพืชกับเด็กน้อยซึ่งไม่มีความอดทนเป็นเรื่องที่ยาก เมื่อคุณปลูกแครอท แตงโม หรือผักบุ้งด้วยกัน คุณเอาเมล็ดพืชหว่านบนพื้นดินที่เตรียมไว้แล้วใช้ดินกลบจากนั้นก็รดน้ำค่อยๆ เสร็จแล้วจึงกลับเข้าไปล้างมือในบ้าน ต่อมาคำถามที่เกิดขึ้นคือ “นานแค่ไหนเมล็ดพืชจึงมีรากออกมา” ต่อมาสักครู่ “คิดว่ารากของมันกำลังออกมาหรือไม่” ต่อมาก็มีคำถามอีกว่า “แล้วตอนนี้ล่ะ มันกำลังงอกหรือเปล่า” ถ้าคุณไม่ระมัดระวังเด็กน้อยอาจจะออกไปที่แปลงผักพร้อมกับเสียมเพื่อขุดดูการเติบโตของเมล็ดก็เป็นได้

ผู้ใหญ่ก็เป็นเช่นนั้นได้เหมือนกัน เมื่อเราแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูกับบางคน เราต้องการเห็นผลในทันที “เพื่อนของเราจะเชื่อสิ่งที่เราบอกเขาหรือเปล่าหนอ” เราสงสัย “วันนี้เขาจะถามเราว่าเขาจะรับบัพติศมาได้อย่างไรหรือเปล่านะ”  ง่ายมากที่จะเข้าใจว่าทำไมเราจึงกระตือรือร้นที่จะเห็นคนที่เรารักมีความเชื่อ แต่นั่นจะกลายเป็นหายนะถ้าเราเริ่มเข้าไปวุ่นวายกับชีวิตของเขา และขุดคุ้ยดูว่าเมล็ดพันธุ์แห่งพระกิตติคุณงอกแล้วหรือยัง

พระเยซูทรงชี้ให้เราเห็นตัวอย่างของชาวนาเพื่อยับยั้งความไม่อดทนของเรา ชาวนาหว่านเมล็ดพืชและปล่อยทิ้งไว้  เขาไม่ได้กลับไปดูทุกสามนาทีเพื่อตรวจสอบว่างอกแล้วยัง เขาไม่ขุดขึ้นมาดู เขารู้ว่าในขณะที่เขาดำเนินชีวิตไปด้วยการทำภารกิจอื่นๆ ที่มีอยู่ในฟาร์ม เมล็ดพืชนั้นจะงอกขึ้น เมล็ดพืชจะมีรากออกมาและแตกหน่อขึ้นเหนือดิน เมล็ดจะโตช้ามากๆ ในแต่ละวันซึ่งเราไม่สามารถเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้ แล้วในที่สุด ก็จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลที่น่าอัศจรรย์

หากคุณอธิษฐานเผื่อใครบางคนที่คุณรักเพื่อให้เขาวางใจในพระเยซูก็ขอให้คิดถึงการเติบโตของคุณเอง เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน เมื่อสองพันปีก่อนพระเจ้าทรงเริ่มต้นปลูกพระเยซูซึ่งเป็นเมล็ดแห่งชีวิตเพียงเมล็ดเดียวลงในแผ่นดินที่แห้งแล้งของโลกนี้ แล้วปัจจุบันเป็นเวลาที่ยาวนานหลังจากการสิ้นพระชนม์และคืนพระชนม์ของพระองค์ เราสามารถเห็นผลผลิตเกิดขึ้นเมื่อคนหลายพันล้านวางใจในพระองค์

อธิษฐาน:  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพระองค์ให้วางใจว่าพระกิตติคุณของพระองค์จะเติบโตในหัวใจของผู้คนที่พระองค์ทรงส่งข้าพระองค์ไปแบ่งปัน อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. คุณเป็นคนที่มีความอดทนหรือไม่มีความอดทนในด้านใดของชีวิต
  2. เมื่อไหร่ที่คุณพยายามบังคับให้บางอย่างเกิดขึ้นก่อนเวลาอันควร
  3. ช่วยได้หรือไม่ที่รู้ว่าพระเจ้าทรงทำให้พระกิตติคุณของพระองค์เติบโตในชีวิตของผู้คนผ่านทางฤทธิ์อำนาจของพระองค์ไม่ใช่ของคุณ

© : Lutheran Hour Ministries

  

Updated: June 10, 2021 — 2:46 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา