กิจกรรมแจกกิ๊ฟเซ็ทวันแม่ สถานประกาศบ้านเปี่ยมรัก จ.ปราจีนบุรี

กิจกรรมแจกกิ๊ฟเซ็ทวันแม่ สถานประกาศบ้านเปี่ยมรัก
ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้ 2
สถานประกาศบ้านเปี่ยมรัก อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมรับใช้กับทีมงานองค์การด้าวไปสู่ความสว่างด้วยดีเสมอมา และในช่วงเทศกาลวันแม่ที่ผ่านมาก็เช่นกัน อาจารย์กนกรัตน์ เขมสุนทร ผู้ดูแลบ้านเปี่ยมรัก ได้มีโอกาสนำกิ๊ฟเซ็ทวันแม่ไปมอบให้กับเพื่อนบ้านและพี่น้องในสถานที่ต่างๆ ที่ท่านมีความสัมพันธ์ด้วยเป็นอย่างดี อันเป็นการสำแดงความรักของพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันแม่ที่ผ่านมา

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำให้พันกิจและการงานนี้ได้ถูกส่งต่อไปยังพี่น้องในท้องถิ่นเหล่านี้ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์
ขอบคุณอาจารย์กนกรัตน์ เขมสุนทร ที่มีหัวใจในการรับใช้ด้วยสุดใจเสมอ

Updated: August 24, 2021 — 7:14 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา