กิจกรรม “ถุงปันสุข”จุดสกัดบ้านบ่อหวี ค่ายทหารพรานทับพญาเสือ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

กิจกรรม “ถุงปันสุข”
ณ จุดตรวจ/จุดสกัดบ้านบ่อหวี ค่ายทหารพรานทับพญาเสือ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมรับใช้ 4

ขอบคุณอาสาสมัครร่วมรับใช้ คุณทอฟ้า สุรศิลป์พิศุทธิ์ แห่งบ้านเพียงตะวัน ที่มีหัวใจในการรักเด็กๆ และรักพระเจ้า ได้นำ “ถุงปันสุข” ไปมอบไว้ที่ตู้ปันสุข ณ จุดตรวจ/จุดสกัดบ้านบ่อหวี ค่ายทหารพรานทับพญาเสือ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้มอบหนังสือ “น้องรู้ไหม พระเยซูคือใคร” เพื่อใส่ในถุงปันสุขด้วย

 

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสอันดีที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เด็กๆ เหล่านี้ ขอพระองค์ทรงนำชีวิตของเด็กเหล่านี้และเจ้าหน้าที่ทหารที่จะพบกับความรักและสันติสุขของพระองค์ด้วยเถิด

ขอบคุณ คุณทอฟ้า สุรศิลป์พิศุทธิ์ แห่งบ้านเพียงตะวัน ที่มีส่วนในการรับใช้ร่วมกับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างด้วยดีเสมอมา ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร ทรงเสริมกำลังเรี่ยวแรง และทรงปกป้องท่านและครอบครัวให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง

Updated: August 26, 2021 — 8:32 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา