ธรรมชีวิตประจำวันพุธที่ 8 กันยายน 2021 “ลิ้นของพระเยซู”

ยากอบ 3:1-12 – ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า อย่าให้เป็นอาจารย์กันมากหลายคนเลยเพราะท่านก็รู้ว่า เราทั้งหลายที่เป็นผู้สอนนั้นจะได้รับการทรงพิพากษาที่เข้มงวดกว่าผู้อื่น เพราะเราทุกคนทำผิดพลาดไปหลายๆ อย่าง ถ้าผู้ใดมิได้ทำผิดทางวาจา ผู้นั้นก็เป็นคนดีรอบคอบแล้ว และสามารถบังคับทั้งตัวไว้ได้ด้วย ถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเรา เราก็บังคับมันให้ไปไหนๆ ได้ทั้งตัว จงดูเรือด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่ และถูกลมแรงพัดแล่นไปเรือก็ยังหันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆ ตามใจนายท้ายที่จะให้ไปทางไหน ลิ้นก็เช่นเดียวกัน เป็นอวัยวะเล็กๆ และอวดอ้างเรื่องใหญ่ๆ จงดูเถิดไฟนิดเดียวอาจเผาป่าใหญ่ให้ไหม้ได้หนอ และลิ้นนั้นก็เป็นไฟ ลิ้นเป็นโลกที่ไร้ธรรมในบรรดาอวัยวะของเรา เป็นเหตุให้ทั้งกายมลทินไปทำให้วัฏฏะแห่งชีวิตเผาไหม้ และมันเองก็ติดไฟโดยนรก เพราะสัตว์เดียรัจฉานทุกชนิด ทั้งนก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ในทะเลก็เลี้ยงให้เชื่องได้ และมนุษย์ก็ได้เลี้ยงให้เชื่องแล้ว แต่ลิ้นนั้นไม่มีมนุษย์คนใดสามารถทำให้เชื่องได้ ลิ้นเป็นสิ่งชั่วที่อยู่ไม่สุขและเต็มไปด้วยพิษร้ายถึงตาย เราทั้งหลายสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้น และด้วยลิ้นนั้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ตามพระฉายาของพระองค์ คำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกัน ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า ไม่ควรให้เป็นเช่นนั้น บ่อน้ำพุจะมีน้ำจืดและน้ำกร่อยพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือ พี่น้องทั้งหลายต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกเทศได้หรือ หรือเถาองุ่นจะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือ บ่อน้ำพุเค็มก็ทำให้เกิดน้ำจืดอีกไม่ได้เลย

ในการพูดคุยบางครั้งคุณต้องเดินหนีไปจากความรู้สึกถูกตำหนิ บางคนใช้คำพูดเสียดแทงคุณไม่ว่าคุณจะสมควรได้รับหรือไม่ก็ตามและก็เป็นความเจ็บปวดที่น่ากลัว นั่นไม่ช่วยอะไรเลยเมื่อเขาบอกคุณว่า “การพูดอย่างนั้นก็เพื่อประโยชน์ของคุณเอง” เขาอาจจะเชื่ออย่างนั้นจริงๆ แต่ผลลัพธ์ในชีวิตจริงไม่ช่วยอะไรเลย

เมื่อคิดถึงการพูดคุยอย่างนั้น ข้าพเจ้าต้องการหนีและหลบซ่อนตัว และรู้สึกเช่นเดียวกับคำพูดที่ดำเนินต่อไปลับหลังคุณ การนินทาที่แพร่ไปทั่วคริสตจักรหรือที่ทำงาน บางครั้งก็อำพรางมาในรูปของ “ขอให้อธิษฐานเผื่อ…” แต่แท้จริงแล้วเป็นโอกาสให้ผู้คนพูดถึงเรื่องที่เจ็บปวดในรายละเอียดเกี่ยวกับคนอื่น โอ ทำไมอวัยวะเล็กๆ ในร่างกายจึงเป็นอันตรายอย่างมากเช่นนี้

สิ่งที่แปลกก็คือ ข้าพเจ้าไม่ได้รับความรู้สึกเจ็บปวดแบบนั้นจากพระเยซู พระองค์สามารถตรัสสิ่งที่น่าเจ็บปวดได้เมื่อจำเป็น แต่พระองค์ไม่เคยทำเพื่อหวังให้เกิดความเจ็บปวดหรือเป็นอันตราย เป้าหมายของพระองค์คือ เพื่อรักษาและช่วยเหลือ แม้กระทั่งเมื่อพระองค์ทรงสั่งสอนบางคนหรือตัดสินเขา เป็นที่ชัดเจนว่าพระองค์ทรงทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คน และไม่ทรงพูดอะไรเกินเลยความจำเป็นแม้แต่น้อย และถ้าคนนั้นสำนึกผิดพระองค์ก็ทรงให้อภัยในทันที

นี่คือเหตุผลที่ข้าพเจ้ารู้สึกปลอดภัยกับพระเยซู ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าอย่างทะลุปรุโปร่ง ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงรักข้าพเจ้า เมื่อพระองค์ทรงแก้ไขข้าพเจ้า ข้าพเจ้าฟังเพราะรู้จักหัวใจที่ทรงพูดออกมาเป็นถ้อยคำ นั่นเป็นหัวใจของพระเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้าและรักคุณ พระองค์ทรงรักเรามากพอที่จะสละชีวิตของพระองค์เพื่อกู้เรา เพื่อดึงเราให้เข้าใกล้พระองค์ และทำให้เราเป็นผู้คนที่พระองค์ทรงรักตลอดไป นี่เป็นหัวใจและคำพูดของพระเจ้าผู้ทรงเห็นแก่ประโยชน์ของเราก่อนของพระองค์ และทรงทำซ้ำได้อีกนับพันๆ ครั้งหากจำเป็น “เพราะพระองค์ทรงกระทำให้ใครเกิดความทุกข์ใจ หรือให้ลูกหลานมนุษย์มีความโศกด้วยชอบพระทัยก็หามิได้” (เพลงคร่ำครวญ 3:33)

อธิษฐาน: พระเจ้าที่รัก ขอทรงทำให้ลิ้นของข้าพระองค์เป็นเหมือนของพระองค์ที่เต็มไปด้วยพระคุณและความรัก อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:
1. ทำไมจึงง่ายในการใช้คำพูดของเราทำให้ผู้คนเจ็บปวด
2. จงแบ่งปันถึงช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงใช้บางคนให้พูดปลอบโยน ให้กำลังใจ หรือรักษาคุณ
3. พระคัมภีร์ตอนไหนที่คุณอ่านเมื่อต้องการสัมผัสถึงความรัก การเสริมสร้าง และการปลอบโยนของพระเจ้า

© : Lutheran Hour Ministries

Updated: September 16, 2021 — 3:15 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา