“สิ่งที่ฝันมันเป็นไปได้”

กล่าวกันว่าชีวิตคนนั้นจะยิ่งใหญ่ยังไงนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของความฝันที่เรามี เพราะความฝันนั้นคือ ประตูของการเริ่มต้นที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จตามความฝันของเราแต่ละคน ดังนั้น เมื่อเราจะเริ่มสร้างความฝัน ต้องฝันให้ใหญ่กว่าที่คุณเคยฝัน แล้วชีวิตคุณจะรุ่งโรจน์กว่าที่คุณเคยเป็นมาก่อน เพราะเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องฝึกตัวเองในอันดับแรกก็คือ กล้าที่จะฝันและฝันให้ใหญ่กว่าที่เคยเป็น

มันก็เช่นเดียวกับการสร้างบ้าน เริ่มแรกเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราชอบบ้านแบบไหน ห้องแต่ละห้องจะแบ่งสรรเนื้อที่ออกเป็นอย่างไร จะใช้สีอะไรในแต่ละห้อง ต้องลงรายละเอียดทั้งหมด โดยมีการออกแบบให้ชัดเจน แล้วจึงค่อยลงมือก่อสร้างไปตามแบบแปลนที่ได้วางเอาไว้

การสร้างชีวิตก็เช่นกัน เราต้องเห็นภาพความสำเร็จโดยรวมก่อนว่า ชีวิตเราจะเดินไปในรูปแบบใด ชีวิตที่เราใฝ่ฝันไว้นั้นเราอยากจะเป็นอย่างไร? รายละเอียดของชีวิตเราในแต่ละด้าน เช่น ด้านการงาน การเงิน ชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว สุขภาพ ความสัมพันธ์ทั่วๆ ไป สังคมโดยรวมและชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ เมื่อรู้ชัดแล้วก็สามารถที่จะสร้างภาพฝันตามแบบที่วางไว้ เพื่อเดินหน้าทำความฝันนั้นให้กลายเป็นจริงต่อไป

บางคนประสบความสำเร็จน้อยเกินไป ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีสมรรถภาพในการสร้างฝัน หากแต่เป็นเพราะเขาฝันเล็กเกินไป เพราะเขากลัวว่าหากทำใหญ่เกินตัว อาจจะไม่ประสบความสำเร็จได้ ด้วยเหตุนี้ชีวิตคนเหล่านี้จึงมีชีวิตอยู่ในกรอบเล็กๆ และเป็นชีวิตเล็กๆ ที่ไม่เคยพบความก้าวหน้า ซึ่งเป็นเพราะเขาไม่เคยฝัน เพราะเขาไม่เชื่อว่ามันจะเป็นจริงได้ ทำให้เกิดความกลัวที่จะลองฝันและทำตามฝัน เพราะกลัวว่าจะทำไม่ได้ กลัวผิดหวัง กลัวเสียใจ และเมื่อกลัวความกล้าก็ไม่มี ก็เลยเลิกความฝันไปโดยปริยาย

วันนี้ใครยังปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมชนิดที่ว่า ชีวิตมันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เวรกรรม สุดแต่ฟ้าดินจะเมตตา ลองคิดทบทวนชีวิตดูอีกครั้งหันมาลองสร้างความฝันที่จะทำอะไรให้กับชีวิต ที่ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นดูบ้าง เพื่อทดสอบความสามารถของเรา ไม่อย่างนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เรามีความสามารถและมีความกล้าสักแค่ไหน อย่าลืมว่าเราเป็นมนุษย์ผู้ที่พระเจ้าเนรมิตสร้างให้มีคุณค่า และมีสติปัญญาความสามารถเหนือสรรพสิ่งใดๆ ในโลกนี้ ต้องนำออกมาใช้ให้คุ้มค่า เอาชนะความกลัวและความไม่แน่ใจทั้งหลาย โดยเชื่อความ “เป็นไปได้” อย่าเหมือนหลายคนที่อยากทำอะไรใหม่ๆ ในชีวิตดูบ้าง แต่มักจะคิดว่า “มันเป็นไปไม่ได้” สิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายวันนี้ ก็เพราะมีคนที่คิดว่า “มันเป็นไปได้” นี่แหละหากคุณตั้งใจจริง พระเจ้าทรงพร้อมที่จะช่วยและร่วมมือให้คุณได้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง เพราะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ หากคุณดำเนินชีวิตไปตามกรอบนี้ คุณก็จะมีชีวิตที่เติบใหญ่ยิ่งขึ้น เพียงขอให้เชื่อว่า “สิ่งที่คุณฝันมันเป็นไปได้”

โดย: อาจารย์อำนวย  เรืองชาญ
นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ”
องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง

Comments are closed.