“ทุกปัญหา…ต้องตัดที่ต้นตอ”

ทุกปัญหาจะมี “ต้นตอ” ของปัญหา ดังนั้น ถ้ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นก็จะเหมือนกับว่าเราได้ปลูก “ต้นไม้” ของปัญหาไว้ในจิตใจไปเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนั้นต้นตอของปัญหาก็จะเริ่มส่งผลของความวิตกกังวลอึดอัดใจ ท้อแท้ใจ และสิ้นหวังเกิดขึ้น นำไปสู่ความเครียดเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไม่หยุดยั้ง

ดังนั้น เมื่อมีปัญหาต้องรีบตัดต้นตอของปัญหาให้เร็วที่สุด ก่อนที่จะเติบโตสร้างความหนักใจให้เรากว่าที่ควรจะเป็น ปัญหาใดๆ ก็ตามถ้าเรารีบแก้ปัญหาได้เร็วเท่าไร ภาระที่จะทำความหนักอกหนักใจก็จะคลี่คลายและจบได้เร็วเท่านั้น

ปัญหานั้นถึงแม้ว่าเราจะตัดออกไปจากใจเราได้แล้วก็ตาม ปัญหานั้นๆ ก็อาจจะไม่ได้ยุติหรือหายไปจากใจของเราอย่างเด็ดขาด เพราะที่เราแก้ไขไปนั้นเป็นเพียงแค่การตัด “ต้น” และ “กิ่ง” ของปัญหาเท่านั้นเอง อย่าคิดว่ามันจะจบสิ้นไปเลย ยังครับ เราตัดต้นและกิ่งไปแล้วก็ตาม แต่มันยังเหลือ “ตอ” ค้างคาใจเราอยู่ เพราะเป็นตอที่ฝังรากลึกที่โผล่ออกมาแค่นิดๆ เท่านั้นก็ตาม แต่พิษสงของมันยังเหลืออยู่ แม้ไม่รุนแรงก็ตาม แต่นานๆ หรือบ่อยครั้ง มันจะโผล่ออกมารบกวนใจเรา ให้เกิดความไม่สบายใจ แล้วก็อาจจะหายไปอีก แล้ววันหนึ่งก็จะโผล่ออกมารบกวนอีกซ้ำซากวนเวียนอยู่อย่างไม่มีวันจบ ลักษณะที่ว่านี้ก็เหมือนกับคนที่เคยมีปัญหาหรือมีความหลังนั้นเอง

ถ้าหากคุณเจอลักษณะนี้และตกอยู่ในสภาพของคนที่มีความหลัง ที่มาสะกิดความรู้สึกให้เสียอยู่บ่อยๆ ก็ต้องรีบขุดราก “ต้นตอ” ของปัญหานั้น อย่าให้มันหลงเหลืออยู่อีก อาจจะมีคำว่า ถ้ามันเหลือกำลังเราที่จะขุดรากของ “ตอ” ที่เหลืออยู่ จะทำอย่างไร?

นี่คือปัญหาใหญ่ของเราทุกคน เพราะหากจะพึ่งสติปัญญาที่เรามีอยู่ก็คงจะไม่พอ เพราะมนุษย์มีขอบเขตจำกัดในความสามารถและสติปัญญา ปัญหาจึงหนักกว่ากำลังของเราที่จะแบกรับได้โดยลำพัง

ทางเดียวเท่านั้นคือ ต้องพึ่งในความช่วยเหลือของพระเจ้า พระองค์ไม่ได้บอกเพียงแค่ให้เราดิ้นรนช่วยตัวเองเท่านั้น แต่ทรงบอกให้เรานำภาระหนักของปัญหามามอบไว้ที่พระองค์ โดยที่เราไม่ต้องแบกรับด้วยตัวเองอีกต่อไป พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “บรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อย จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข”

วันนี้เราเหน็ดเหนื่อยกับปัญหามาพอแล้ว แม้ปัญหาจะคลี่คลายไปแล้วก็ตาม แต่ “ต้นตอ” ของมันยังคาใจเราอยู่ ให้พระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยขุด “ต้นตอ” ของปัญหาที่เหลืออยู่ให้หมด จึงอยู่ที่ว่าคุณเท่านั้นจะยอมให้พระเจ้าช่วยคุณหรือไม่ อย่าปล่อยต้นตอแห่งปัญหาทั้งหลายค้างคาใจคุณอีกต่อไป เพื่อคุณจะได้ใจใหม่ที่ปราศจากต้นตอแห่งปัญหา เพื่อคุณจะได้มีสันติสุข และมีความสุขตลอดไป

 

โดย : อาจารย์อำนวย  เรืองชาญ

นักจัดรายการวิทยุ “เพื่อคุณกำลังใจ”

องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง

 

Comments are closed.