ข่าวดีนำสู่ชีวิตใหม่

คุณน้ำอ้อย มณีอินทร์

ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240

คุณน้ำอ้อย มีบุตรชาย 2 คน ตอนนี้แยกกันอยู่กับสามี เธอนับถือศาสนาพุทธมาก่อน แต่ไม่ค่อยได้ไปวัดทำบุญ เมื่อตอนเด็กเคยได้ยินเรื่องพระเจ้าที่มีคนมาประกาศในโรงเรียน ตอนนั้นก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ และมาได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าอีกครั้งจากรายการวิทยุ “เพราะคุณคือที่รัก” “เพื่อคุณกำลังใจ” และ “คลายกังวล” ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุ Good News Radio FM 89.50 MHz. สุพรรณบุรี จึงได้ติดตามรับฟังเรื่อยมา และมีเพื่อนแนะนำให้รู้จักคริสตจักรพรทวีซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีวิทยุ Good News Radio และได้พบกับนักจัดรายการวิทยุเพราะคือที่รัก ซึ่งทำหน้าที่ศิษยาภิบาลคริสตจักรด้วย และได้แนะนำให้เธอเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ ทีมงานจึงได้ติดต่อเพื่อแนะนำการเรียน และการส่งกลับมา เพื่อจะรับบทเรียนเล่มต่อไป และได้ส่งหนังสืออ่านเพิ่มเติมไปให้ด้วย เธอกล่าวว่า “ดิฉันได้มีโอกาสได้รับฟังเรื่องของพระเจ้า ซึ่งเมื่อตอนเป็นเด็กนักเรียนก็เคยได้ฟังมาบ้าง ตอนนี้มีความสนใจอยากรู้จักกับพระเยซูคริสต์ ขอบคุณรายการวิทยุ ที่ทำให้ได้คิดถึงเรื่องของพระเจ้า ดิฉันฟังเรื่องราวของพระเยซูคริสต์แล้วมีความสบายใจ จึงอยากศึกษาต่อไป” เธอได้มีโอกาสไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรพรทวี และได้ศึกษาพระคัมภีร์เพิ่มเติม และได้รับการติดตามเยี่ยมเยียนจากคริสตจักร เธอมีความสุขที่มีพี่น้องคริสเตียนให้ความรักความอบอุ่น ซึ่งเป็นความรักที่มาจากพระเจ้า เธอจึงพร้อมที่จะติดตามพระองค์ และรับการอบรมพระคัมภีร์เพิ่มเติม เพื่อการรับบัพติศมาในโอกาสต่อไป

คุณน้ำอ้อยฝากอธิษฐานเผื่อในการเรียนรู้ฝ่ายจิตวิญญาณ ที่จะมีสติปัญญา และการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในการติดตามพระเยซูคริสต์ด้วย

 

Comments are closed.