ธรรมชีวิตประจำวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2022 “เรื่องเกี่ยวกับพระคัมภีร์”

1 โครินธ์ 15:3-6 – เรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย เป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์ เพราะบาปของเราทั้งหลาย ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้น พระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาส แล้วแก่อัครทูตสิบสองคน ภายหลัง พระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียว ซึ่งส่วนมากยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ แต่บางคนก็ล่วงหลับไปแล้ว

คุณมีตัวละครนักสืบคนโปรดจากหนังสือ ภาพยนตร์ หรือทีวีบ้างหรือไม่ บางคนชอบ เจสสิกา เฟล็ตเชอร์ จากเรื่อง ฆาตรกร (Murder) ที่เธอเขียน หรือ เบร็นแนน และเอเจนต์ บูธ จากเรื่องกระดูก (Bones) หรืออาจเป็นเรื่องราวคลาสสิกอย่างนักสืบเชอร์ล็อคโฮม ในละครอาชญากรรมส่วนใหญ่กุญแจของเรื่องมาตอนที่นักสืบเล่า “เรื่องราวที่สอง” เรื่องราวที่สองทำให้เข้าใจเรื่องโดยรวมแต่แรกเริ่ม เรื่องราวแต่เริ่มแรกเป็นการแสดงของตัวละครในเรื่อง ส่วนเรื่องราวที่สองเป็นเรื่องที่นักสืบเล่าในตอนจบ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่แตกต่างกัน แต่เป็นเรื่องเดียวกันตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งตัวละครไม่สามารถมองเห็นและจะมองไม่เห็นจนกว่านักสืบผู้แกะรอยจะบอกเรื่องราวที่สอง เมื่อเขานำชิ้นส่วนจิ๊กซอว์มาประกอบกัน และเปิดเผยให้เห็นจนไม่มีข้อสงสัยว่าใครทำ

เรื่องราวจากพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งมีบางที่คล้ายๆ กันนี้เกิดขึ้น คือ ชายคนหนึ่งอ่านพระคัมภีร์และมีความสงสัยในพระคัมภีร์เดิม ชายอีกคนหนึ่งชื่อ ฟิลิปเห็นเขากำลังมีปัญหาจึงถามว่า “ท่านเข้าใจสิ่งที่ท่านกำลังอ่านอยู่หรือไม่” ชายคนแรกตอบว่า “เราจะเข้าใจได้อย่างไรถ้าไม่มีใครช่วยแนะนำให้” จากนั้นเขาจึงเชิญฟิลิปให้ขึ้นมานั่งกับเขา และฟิลิปก็เริ่มด้วยเนื้อหาในพระคัมภีร์นั้นซึ่งบอกเขาถึงข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซู (ดู กิจการ 8:30-35) ฟิลิปแสดงให้เขาเห็นว่าพระคัมภีร์สอนอะไร ท่านบอกถึงเรื่องราวที่สองว่าแต่ละส่วนประกอบกันเข้าแล้วเป็นอย่างไร

ความเรียงเรื่อง “การเปิดเผยเรื่องเล่าครั้งที่สอง” ที่ดร.เดวิด สแตนเม็ตซ์ อาจารย์ประจำวิชาประวัติศาสตร์คริสตจักรอธิบายถึงคริสตจักรสมัยแรกที่ต้องเรียนรู้ไม่เพียงแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ แต่เกี่ยวข้องกับชีวิตทุกด้านด้วย เขาเข้าใจเหมือนกับละครอาชญากรรมดั้งเดิมจากจุดได้เปรียบของบทสุดท้าย พระคัมภีร์ใหม่อ้างว่าในพระเยซูบทสุดท้ายของชีวิตมาถึงแล้ว และเต็มไปด้วย “เรื่องราวที่สอง” เช่นเดียวกับข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านวันนี้ สำหรับผู้ที่ติดตามกลุ่มแรกแล้วพระเยซูคือเรื่องราวที่สองเพราะเขาเห็นพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เป็นการเห็นด้วยตัวเองว่าใครคือคนทำ แล้วเขาก็สรุปว่าพระเจ้าคือผู้ทรงกระทำ และขณะนี้สำหรับคนยุคนั้นและเราในยุคนี้ชิ้นส่วนต่างๆ ของชีวิตต่อกันสนิทลงตัวในพระเยซูเท่านั้น จากการที่พระองค์ทรงถูกตรึงและเป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงครอบครองและทรงกลับมาอีกครั้ง

อธิษฐาน: ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดตาของข้าพระองค์ให้เห็นสิ่งอัศจรรย์ในพระคำของพระองค์ โดยทางพระเยซูพระวาทะของพระองค์เป็นมนุษย์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน
คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. ข้อพระคัมภีร์ตอนไหนในพระคัมภีร์เดิมที่คุณชอบมาก
  2. พระคัมภีร์ตอนนี้นำคุณไปสู่ข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูอย่างไร
  3. มีบางส่วนในชีวิตของคุณหรือไม่ที่ดูเหมือนจะไม่เข้าข่ายกับที่ไหนได้เลย ส่วนต่างๆ เหล่านี้บอกเรื่องราวความตายและชีวิตในพระเยซูอย่างไร

© : Lutheran Hour Ministries

Comments are closed.