ธรรมชีวิตประจำวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2022 “ความเงียบและเอาใจใส่”

1 พงศ์กษัตริย์ 19:9ข-13 – และดูเถิด พระวจนะของพระเจ้ามาถึงท่าน และพระองค์ตรัสกับท่านว่า “เอลียาห์เอ๋ย เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่” ท่านทูลว่า “ข้าพระองค์ร้อนรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ยิ่งนัก เพราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสีย และประหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์เสียด้วยดาบ และข้าพระองค์ ข้าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่และเขาทั้งหลายแสวงชีวิตของ ข้าพระองค์เพื่อจะเอาไปเสีย” และพระองค์ตรัสว่า “จงออกไปเถิด ไปยืนอยู่บนภูเขาต่อพระพักตร์พระเจ้า” และดูเถิด พระเจ้าทรงผ่านไป และลมใหญ่อันแรงกล้าได้พัดพังภูเขา และทำให้หินแตกเป็นก้อนๆ ต่อพระพักตร์พระเจ้า แต่พระเจ้ามิได้สถิตในลมนั้น ภายหลังลมก็แผ่นดินไหว แต่พระเจ้าหาทรงสถิตในแผ่นดินไหวนั้นไม่ ภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟ แต่พระเจ้าหาทรงสถิตในไฟนั้นไม่ ภายหลังไฟก็มีเสียงเบาๆ และเมื่อเอลียาห์ได้ยินท่านก็เอาผ้าคลุมหน้าไว้ ออกไปยืนอยู่ที่ปากถ้ำ และดูเถิด มีเสียงมาถึงท่านว่า “เอลียาห์เอ๋ย เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่”

เอลียาห์ผู้น่าสงสาร ผู้เผยพระวจนะหมดสภาพลง ท่านเพิ่งเผชิญหน้าด้วยความน่าตื่นเต้นกับผู้เผยพระวจนะของพระบาอัลเรื่องอนาคตด้านจิตวิญญาณของประเทศ เอลียาห์มีเหตุผลทุกอย่างที่คาดหวังได้ว่า กษัตริย์คงสังเกตเห็นและตัดสินพระทัยเปลี่ยนจากหนทางความชั่วร้ายของพระองค์เสีย แต่ก็ไม่เป็นไปอย่างนั้น ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นมเหสีของกษัตริย์สบถว่าจะฆ่าท่านให้ได้ น่าพิศวงเล็กน้อยที่เอลียาห์พร้อมที่จะหยุดทุกอย่าง

ดังนั้น เอลียาห์จึงไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในความคิดของท่านว่าเป็นที่ซึ่งท่านจะพบกับพระเจ้านั่นคือที่ภูเขาโอเรบหรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าภูเขาซีนาย บางทีพระเจ้าทรงมีบางอย่างที่จะตรัสกับท่าน

และท่านก็ไปที่นั่น แต่ข้าพเจ้าพนันได้ว่าไม่ใช่สิ่งที่เอลียาห์คาดหวัง พระเจ้าทรงถามท่านว่า “เจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่” พระองค์ทรงถามสองครั้งด้วยกัน ซึ่งบังคับให้เอลียาห์ต้องคิดทบทวน และระหว่างคำถามสองครั้งนั้นพระเจ้าทรงสำแดงการบีบคั้นด้วยการส่งพายุ แผ่นดินไหว และไฟลงมา นี่คือสิ่งที่เอลียห์คาดหวังว่าจะได้พบหรือไม่ พระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือศัตรูของท่านและทรงทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์อีกครั้งมิใช่หรือ
แต่ท่านไม่เข้าใจ ทว่าเอลียาห์รู้ว่าพระเจ้ามิทรงอยู่ในเหตุการณ์ที่บีบคั้นรุนแรงเหล่านี้ สุดท้ายเมื่อพระเจ้าทรงสนทนากับเอลียาห์นั้นก็เป็นเพียงเสียงเบาๆ ของพระองค์

ข้าพเจ้าสงสัยว่าเอลียาห์ดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ ในที่สุดแล้วท่านก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเช่นกัน ท่านไม่สามารถทนกับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้ ด้วยการมองดูสิ่งต่างๆ ท่านไม่สามารถแม้แต่จะออกมาจากถ้ำระหว่างที่เกิดลมพายุหรือแผ่นดินไหวได้ แต่ท่านออกมาเมื่อได้ยินเสียงของพระเจ้า ท่านสามารถเผชิญหน้ากับพระลักษณะนั้นของพระเจ้า และในการสนทนานั้นทำให้เอลียาห์พบกับความหวังและความช่วยเหลือที่เป็นจริง

เมื่อเรารู้สึกว่าถูกแรงบีบคั้นเฆี่ยนตีในโลกของเรา เราก็ต้องการการใส่พระทัยอย่างนั้นจากพระเจ้าด้วยเช่นกัน เราอาจฝันว่าพระเจ้าทรงใช้พลังอำนาจของพระองค์เพื่อช่วยเหลือเรา แต่สิ่งที่เรามักได้รับยิ่งเงียบมากขึ้น เหมือนกับเสียงกระซิบค่อยๆ หรือเป็นทารกน้อยในรางหญ้าที่เบธเลเฮม เราได้รับพระเจ้าตามที่เราสามารถเผชิญได้ คือ พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์เหมือนกับเรา ทรงดำเนินชีวิต เสียชีวิตและกลับคืนมีชีวิตอีกครั้ง ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำให้เราสมบูรณ์

ข้าพเจ้าจะรับเช่นนั้น แล้วคุณล่ะรับหรือไม่

อธิษฐาน: ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอดทนกับข้าพระองค์ในความอ่อนแอของข้าพระองค์ และทรงช่วยข้าพระองค์ให้พึ่งพาพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. เมื่อไหร่ที่คุณต้องการเห็นพระเจ้าทรงทำลายล้างมารอย่างราบคาบ
  2. เมื่อไหร่ที่คุณได้รับประโยชน์จากการเอาพระทัยใส่อย่างเงียบๆ ของพระเจ้า
  3. คุณมีวิธีการที่สามารถแสดงความรักของพระเจ้าต่อคนอื่นที่ต้องการด้วยความสงบและอ่อนโยนหรือไม่

© : Lutheran Hour Ministries

Comments are closed.