ธรรมชีวิตประจำวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2022 “ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ดีกว่า”

กาลาเทีย 5:16-25 – แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อย่าสนองความต้องการของเนื้อหนัง เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนัง เพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน ดังนั้น สิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้ แต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่าน ท่านก็จะไม่อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ การงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การลามก การนับถือรูปเคารพ การถือวิทยาคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การโกรธกัน การใฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกเร และการอื่นๆ ในทำนองนี้อีกเหมือนที่ข้าพเจ้าได้เตือนท่านมาก่อน บัดนี้ ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่า คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยาก และตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขนแล้ว ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย

การดำเนินชีวิตตามที่เราคิดว่าคริสเตียนควรทำนั้นเป็นการยาก ตอนนี้เราเป็นผู้เชื่อในพระเยซู แต่เรายังรู้สึกว่าธรรมชาติบาปเก่ายังต่อสู้อยู่ภายในใจของเรา เราถูกทดลองและล้มลงในบาปทุกวัน และนี่ช่างเป็นปัญหา

ในขณะที่การต่อสู้เกิดขึ้นภายในเรา การทดลองพยายามทำงานหนักขึ้น ด้วยการเปลี่ยนอำนาจของธรรมบัญญัติให้คอยตรวจสอบแรงกระตุ้นที่ชั่วร้ายของเรา นั่นน่าจะใช้ได้ แต่ไม่เคยได้ผล เราคิดว่าเรามีการทดลองเดียวที่อยู่ภายใต้การควบคุม แล้วบางอย่างก็โผล่ขึ้นมา ธรรมบัญญัติไม่สามารถจัดการบาปของเราได้ แถมยังเป็นตัวเร่งอีกต่างหาก

แต่เปาโลบอกเราให้ทำบางอย่างที่แตกต่างออกไป ท่านบอกว่า “แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อย่าสนองความต้องการของเนื้อหนัง” เปาโลกำลังพูดเกี่ยวกับบางอย่างที่คุณอาจจำได้ถ้าคุณขับรถ เมื่อคุณขับรถคุณจำเป็นต้องจดจ้องไปที่ถนนไม่ใช่รถที่วิ่งสวนมา สายตาของคุณไปทางไหนรถก็จะไปทางนั้น

ในทำนองเดียวกัน สิ่งที่ฉลาดที่สุดสำหรับเราที่จะทำในฐานะคริสเตียน คือ มองไปที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทรงช่วยเหลือเรา และให้พระองค์ทรงสำแดงแก่เราถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป พระเยซูทรงทำให้ปัญหาบาปของเราอยู่ภายใต้การควบคุมของพระองค์แล้วอย่างสิ้นเชิง พระองค์ไม่ทรงต้องการให้เราถูกครอบงำด้วยบาปอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงทนทุกข์ สิ้นพระชนม์ และคืนพระชนม์เพื่อทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าที่มีอิสระ สมบูรณ์และรับการอวยพร เราสามารถวางใจในพระองค์ให้จัดการกับความตายอันเนื่องมากจากธรรมชาติบาปของเรา

ขณะนี้เราเป็นอิสระ เราสามารถเห็นได้ว่าพระองค์ทรงต้องการให้เราไปทางไหนต่อไป มีอะไรที่เราสามารถทำในเวลานี้ได้บ้างเพื่อเป็นพรแก่เพื่อนบ้าน ครอบครัว หรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ชอบเรา ให้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าคุณเชื่ออย่างแท้จริงว่าบาปของคุณได้รับการอภัยและคุณไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับเรื่องนี้อีกต่อไป สิ่งงดงามใดบ้างที่คุณสามารถทำได้ด้วยเวลาและความพยายามพร้อมกับความสุขเมื่อพระเจ้าทรงให้คุณเป็นอิสระอย่างทันทีทันใดแล้ว

อธิษฐาน: ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ถูกครอบงำด้วยความวิตกกังวลเรื่องบาปของตัวเองอีก ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงให้ข้าพระองค์เป็นอิสระ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:

  1. คุณมีแนวโน้มว่าจะคิดมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเกี่ยวกับบาปของคุณ
  2. เรื่องนี้ส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อชีวิตของคุณ
  3. คุณอธิบายถึงอิสระที่พระเยซูทรงมอบให้แก่คุณอย่างไร

© : Lutheran Hour Ministries

Comments are closed.