เทศกาลทนทุกข์ ธรรมชีวิตประจำวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2023 “เดินผิดทาง”

ข้อพระคัมภีร์: ครั้งนั้นคนหนึ่งในพวกสาวกสิบสองคนชื่อยูดาสอิสคาริโอทได้ไปหาพวกมหาปุโรหิต ถามว่า “ถ้าข้าพเจ้าจะชี้พระองค์ให้ท่านจับ ท่านทั้งหลายจะให้ข้าพเจ้าเท่าไร” ฝ่ายเขาก็ให้เงินแก่ยูดาสสามสิบเหรียญเงิน ตั้งแต่นั้นมา ยูดาสคอยหาช่องที่จะชี้พระองค์ให้แก่เขา (มัทธิว 26:14-16)

ทำไมยูดาสจึงเลือกเอาวันนั้นเพื่อทรยศพระเยซู ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเพราะความขัดแย้งเรื่องของขวัญราคาแพงของมารีย์ เมื่อพระเยซูทรงตำหนิเขา ยูดาสก็โกรธ และดังนั้นเขาจึงออกไปด้วยความรู้สึกเคียดแค้นเพื่อขายพระเยซูให้กับศัตรูของพระองค์

แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ยูดาสออกนอกลู่นอกทาง ยอห์นบทที่ 12 บอกเราว่าเขาเคยขโมยเงินจากถุงเงินที่ประชาชนบริจาคให้กับการทำพันธกิจของพระเยซู และกระนั้นนี่คือบุคคลที่เคยเป็นนักเทศน์และผู้ทำการรักษาโรค เขาเริ่มกับการเดินหลงไปในเส้นทางที่ชั่วร้าย และจากนั้นสิ่งสุดท้ายก็ผลักเขาลงไปสู่ความหายนะ

น่ากลัวมาก เป็นการง่ายที่จะถลำลงไปสู่ความชั่วเกินกว่าที่เราตั้งใจเอาไว้ และจากนั้นเราก็ไม่สามารถดึงตัวของเราเองออกมาได้อีก พระเยซูผู้เดียวที่สามารถทำสิ่งนั้นได้

ถ้าคุณพบว่าตนเองกำลังเดินหลงทางในวันนี้ อย่าลังเล อย่าผัดวันประกันพรุ่ง หรืออย่าสร้างความชอบธรรมให้กับตนเอง หรือกังวลเกี่ยวกับความอาย จงทูลขอความช่วยเหลือจากพระเยซู พระองค์จะทรงกระทำสิ่งนั้นด้วยความยินดี คุณเป็นคนสำคัญกับพระองค์อย่างมาก จนพระองค์ยอมวางชีวิตของพระองค์ลงเพื่อช่วยกู้คุณ จงให้โอกาสกับพระองค์ที่จะช่วยคุณในวันนี้

อธิษฐาน: ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระองค์อยู่ในอันตรายและต้องการพระองค์ที่สุดตรงจุดไหน โปรดช่วยข้าพระองค์ อาเมน

คำถามเพื่อการใคร่ครวญ:
• เหตุใดจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะ “หลงผิด”
• ตอนไหนที่ความโกรธสามารถนำไปสู่หายนะได้
• คุณพึ่งพระเยซูเพื่อรักษาคุณให้ปลอดภัยด้วยวิธีใด

© : Lutheran Hour Ministries

Comments are closed.