คำพยานจากสื่อวิทยุ

13031914176fa334418d3c05e9

ชื่อ คุณยอดขวัญ  เหลืองสถิตย์ อายุ 41 ปี 
ที่อยู่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150  
ข้อมูล  
        คุณยอดขวัญเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มีครอบครัว อาศัยอยู่กับพ่อมี่พี่น้อง 4 คน ส่วนคุณแม่เสียชีวิตแล้ว ในชีวิตของเธอไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมาก แต่เธอก็มีความสนใจเรื่องราวของพระเจ้า เพราะดีเจอัจฉราพร อิ่มสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้จัดรายการ “เพราะคุณคือที่รัก” ได้แนะนำให้ฟังรายการ และประกาศเป็นพยานให้กับเธอ จนเธอสนใจที่จะรู้จักกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น จึงติดต่อขอรับบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ และรับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ เพื่อจะได้ศึกษาเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ การได้รับฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ทำให้เธอมีความสุขที่รู้ว่ามีพระเจ้าคอยดูแลในชีวิต เธอกล่าวว่า “รายการเพราะคุณคือที่รักเป็นรายการที่ดี ทำให้ดิฉันมีโอกาสได้รู้จักพระเจ้า ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้รู้จักกับพระองค์” เธอมีความสนใจที่จะเข้าไปเรียนรู้ในคริสตจักร จึงได้รับการแนะนำจากดีเจอัจฉราพร อิ่มสมบูรณ์ ให้รู้จักกับคริสตจักรสัมพันธ์สุพรรณบุรี และแนะนำให้คริสตจักรได้ติดตามเลี้ยงดูต่อไป การได้รับฟังรายการวิทยุและได้รับคำพยานจากนักจัดรายการวิทยุ ทำให้เธอมีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าตัวต่อตัวจึงเป็นผลดี ทำให้จิตวิญญาณของเธอได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น  
        ขณะนี้คุณยอดขวัญได้รับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว จึงฝากไว้ในคำอธิษฐานที่เธอจะเติบโต และพร้อมที่จะเติบโตขึ้นในโอกาสต่อไป และเพื่อครอบครัวของเธอที่จะได้รู้จักพระเจ้าเหมือนกับเธอที่ได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วด้วย

Comments are closed.