“แสวงหาชีวิตใหม่ในพระคริสต์”

%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a0%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%81

ชื่อ คุณวราภรณ์ จันทร์เสวก

ที่อยู่ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240

คุณวราภรณ์ จันทร์เสวก มีครอบครัวแล้วมีบุตรชาย 1 คน เธอเป็นผู้ฟังรายการวิทยุขององค์การก้าวไปสู่ความสว่าง เธอได้รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนคนทัพหลวงหนองขาม สุพรรณบุรี FM.89.50 MHz. ออกอากาศโดยคริสตจักรพรทวี          อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเธอได้ติดตามรับฟังทุกรายการได้แก่ “เพราะคุณคือที่รัก” (Because You are Loved) “เพื่อคุณกำลังใจ” (Encouragement for you) และ “คลายกังวล” (Relieve You Worries) เธอมีความรู้สึกสบายใจที่ได้รับรายการวิทยุของคริสเตียน ในครอบครัวของเธอมีตากับยายที่เป็นคริสเตียน แต่ครอบครัวของพ่อแม่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียน เมื่อเธอได้หมุนคลื่นพบสถานีวิทยุของคริสเตียนจึงมีความสนใจรับฟัง ประกอบกับการมีสามีที่เป็น คริสเตียน ทำให้เธอมีความสนใจเรื่องของพระเจ้า และคอยติดตามรับฟังรายการของคริสเตียนเพื่อจะได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้น และเธอได้โทรศัพท์ติดต่อเข้ามายังทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง เพื่อรับของที่ระลึกในรายการ ทีมงานจึงได้แนะนำให้เธอได้เรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ เพื่อจะได้รับความรู้พื้นฐานในความเชื่อ เธอกล่าวว่า “เมื่อดิฉันได้เปิดเจอสถานีวิทยุของคริสเตียนก็ได้เปิดรับฟังรายการขององค์การก้าวไปสู่ความสว่าง ดิฉันเปิดฟังทั้งวัน ฟังแล้วทำให้รู้สึกสบายใจ และดิฉันก็ได้สมัครเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ขององค์การฯ ด้วย” การเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ที่ผ่านมาเธอกล่าวว่า “บทเรียนให้ประโยชน์ ทำให้เข้าใจพื้นฐานในความเชื่อ ทำให้รู้จักกับพระเยซูคริสต์มากขึ้น” ทางทีมงานจึงได้แนะนำให้เธอได้ไปร่วมนมัสการที่คริสตจักรด้วย คือคริสตจักรบ้านหัวนา ซึ่งเป็นคริสตจักรที่บ้านเกิดของสามี ซึ่งเธอก็ได้ไปนมัสการอยู่เป็นประจำ ทำให้เธอได้รับการเสริมสร้างในความเชื่อและเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้น

คุณวราภรณ์ เป็นผู้สนใจเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ เธอยังต้องการศึกษาอีกมาก จึงยังฝากอธิษฐานเผื่อเธอ ที่จะเติบโตขึ้นในความเชื่อ และการพัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้นด้วย

 

Comments are closed.