“หนังสือไม้กางเขนและสร้อยกางเขน จะนำท่านไปสู่ความจริง”

ช่วงเวลาแห่งการระลึกถึงการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์

เป็นเวลาที่มีคุณค่า มีความหมาย มีความหวัง และมีชัยชนะได้โดยพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา

หนังสือไม้กางเขนและสร้อยกางเขน จะนำท่านไปสู่ความจริงนี้

เรายินดีมอบแด่ทุกท่านในช่วงเทศกาลแห่งการระลึกถึงการทนทุกข์นี้

 

**โดยส่งชื่อนามสกุล (ชื่อ นามสกุลจริง ของท่าน/บุคคลที่ท่านรัก/บุคคลที่ท่านกำลังประกาศอยู่) พร้อมที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน ส่งมาที่เมล์: jillhm7@gmail.com เท่านั้น**

*** องค์การก้าวไปสู่ความสว่างขอสงวนสิทธิ์ในการแจกให้เป็นสิทธิ์ขององค์การฯ

ในการดำเนินการใดๆ ก็ได้ในการแจก***

****สนใจพันธกิจอื่นๆ องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง คลิก http://goo.gl/forms/SrMT689OKN

เยี่ยมชมเว็บไซต์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ที่ www.jilthailand.org

 

 

 

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Updated: March 4, 2021 — 5:08 am
Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา