Category: Uncategorized

” กิจกรรมวันพ่อ ” (4-12-2017)

แจกของ

“พ่อ”  นอกจากจะหมายถึงชายผู้ให้กำเนิดแก่ลูกร่วมกับแม่, คำที่ลูกเรียกชายผู้ให้กำเนิด หรือเลี้ยงดูแล้ว พ่อยังมีความหมายอีกมากมายสำหรับผู้ที่เป็นลูก อีกทั้งยังเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งเช่นเดียวกับแม่ องค์การก้าวไปสู่ความสว่างจึงได้ตั้งบู๊ทกิจกรรมวันพ่อ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2017 ที่หน้าสำนักงาน โดยใช้หัวข้อว่า “เทิดพระคุณพ่อ”

“งานฉลองครบรอบ 500 ปี คริสตจักรโปรเตสแตนต์ ” (16-17 /11/ 2017)

500-4

งานฉลองครบรอบ 500 ปี คริสตจักรโปรเตสแตนต์  (16-17 /11/ 2017) จัดขึ้น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2017  ซึ่งองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้เป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ โดยมีตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนาในภาคกลางวัน พร้อมกับการจัดบู๊ทกิจกรรมเพื่อแจก หนังสือ เผยคลังสมบัติอันล้ำค่า มาร์ติน ลูเธอร์ และ DVD  ชุด “บุรุษผู้มีนามว่า มาร์ติน” ซึ่งมี 3ภาคด้วยกันคือ ภาคที่ 1 : บุรุษผู้ปฏิรูป  ภาคที่ 2: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และภาคที่ 3:การเปลี่ยนแปลง   พร้อมกันนี้ยังได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองในภาคกลางคืนด้วย

“การประชุมสัมมนา 500 ปีแห่งการปฏิรูป สู่อนาคตแห่งการส่งต่อ” (14-15 /11/2007)

500 years Nov 15 (125)

การประชุมสัมมนา 500 ปีแห่งการปฏิรูป สู่อนาคตแห่งการส่งต่อ (14-15 /11/2007) องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง ได้มีส่วนในการอบรมสัมมนา ผู้นำองค์กรคริสตจักรสหทัยลูเธอรั่น ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2017 ในด้านการนมัสการ เพลงสั้นและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ

“ Thank the Lord for He is Good ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงพระคุณ”

DSC07483

องค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้จัดงานสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าและฉลองครบรอบ 25ปีการดำเนินพันธกิจ ในวันที่ 11พฤศจิกายน 2017 ณ แหล่งสมาคมทหารมหาดเล็ก ร.1 พัน.2 รอ. ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยใช้หัวข้องานว่า “ Thank the Lord for He is Good ขอบพระคุณพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงพระคุณ” -เพื่อเป็นการสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้า และเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีการดำเนินพันธกิจ

“Equipping The Saints” (7-10-2017)

ets ขอนแก่น

Equipping The Saints การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการประกาศ และสนับสนุนพันธกิจ จัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2017 ณ คริสตจักรประทีปขอนแก่น อ.เมืองจ.ขอนแก่น โดยทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างร่วมมือกับคริสตจักรสัมพันธ์มัญจาคีรี ซึ่งมี อ.สมชาย (Pastor Sijmen Den Haetog) เป็นผู้ประสานงานกับคริสตจักรท้องถิ่น และได้รับความร่วมมือจาก คริสตจักรประทีปขอนแก่น ซึ่งมี ศจ.นิคม เย็นประโคน เป็นศิษยาภิบาล ได้เอื้อเฟื้อ และอำนวยความสะดวกในการให้ใช้สถานที่ในการจัดการอบรมสัมมนา

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา