“กิจกรรมวันเด็ก 2 (Youth)”

ในวันที่ 9 มกราคม 2024 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรราชกิจ จังหวัดเลย เข้าไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนหทัยคริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมวันเด็กและการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกและเรียนรู้ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ในระหว่างเวลา 08:30 – 12:00 น. กับนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตในวัยเด็กที่ควรจะเป็นตามแบบคริสตชน พร้อมกับการประกาศข่าวประเสริฐแก่เด็กโดยตรง โดยผ่านกิจกรรม สันทนาการ เกม เพลง และผ่านการรับชมละครใบ้ เรื่องหัวใจพองโต พร้อมตอบคำถามรับรางวัลจากการรับชม จากนั้นได้นำเด็กๆ อธิษฐานขอพระพรสำหรับครอบครัว คุณครู และชีวิตส่วนตัว…

Continue reading

“กิจกรรมวันเด็ก 1 (Youth)”

ในวันที่ 8 มกราคม 2024 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรราชกิจ จังหวัดเลย เข้าไปจัดกิจกรรมวันเด็กแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนหฤทัยคริสเตียน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมวันเด็กและการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการแสดงออกและเรียนรู้ต่อการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ในระหว่างเวลา 08:30 – 12:00 น. กับนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในการดำรงชีวิตในวัยเด็กที่ควรจะเป็นตามแบบคริสตชน พร้อมกับการประกาศข่าวประเสริฐแก่เด็กโดยตรง โดยผ่านกิจกรรม สันทนาการ เกม เพลง และผ่านการรับชมละครใบ้ เรื่องหัวใจพองโต พร้อมตอบคำถามรับรางวัลจากการรับชม พร้อมกับการมอบกิ๊ฟเซ็ทจากองค์การก้าวไปสู่ความสว่างที่ได้จัดเตรียมไปมอบให้แก่เด็กๆ ซึ่งเป็นการประกาศข่าวประเสริฐแก่เด็กๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกิจกรรมในวันนี้จัดเป็น…

Continue reading

“กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (10)”

ในช่วงบ่ายของวันที่ 20 ธันวาคม 2023 ระหว่างเวลา 14:00 ถึง 15:30 น. ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยสถานประกาศบ้านหนองแซง ตำบล สระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมประกาศส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริง แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดดอนสุโข หมู่ที่ 5 บ้านดอนสุโข ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนแห่งที่สองของวันนี้ในการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการเปิดสอนแก่เด็กนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมสันทนาการ…

Continue reading

“กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (9)”

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2023 ระหว่างเวลา 9:00 ถึง 10:30 น. ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างได้ร่วมมือ ร่วมใจ และร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวันที่สามในการเข้าไปจัดกิจกรรมประกาศส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริงแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดหัวกลับ หมู่ที่ 5 บ้านหัวกลับ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการเปิดสอนแก่เด็กนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กิจกรรมสันทนาการ เกม เพลง และการรับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส”…

Continue reading

“กิจกรรมการประกาศในโรงเรียน Youth (8)”

ในช่วงบ่ายของวันที่ 19 ธันวาคม 2023 ระหว่างเวลา 13:00 ถึง 14:30 น. ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างยังคงร่วมมือร่วมใจร่วมรับใช้กับคริสตจักรสัมพันธ์อุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เข้าไปจัดกิจกรรมประกาศส่งเสริมการเรียนรู้ความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริง แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น หมู่ 6 บ้านดอนตะไล้ ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนแห่งที่สองของวันนี้ในการเข้าไปจัดกิจกรรมคริสต์มาสในโรงเรียนในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการเปิดสอนแก่เด็กนักเรียนในระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกิจกรรมสันทนาการ เกม เพลง และการรับชมอนิเมชั่นเรื่อง “บู๊ทแดงกับคริสต์มาส” เพื่อรับรางวัลพิเศษจากตอบคำถามจากการรับชม…

Continue reading