ข่าวดีนำสู่ชีวิตใหม่

คุณน้ำอ้อย มณีอินทร์ ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 คุณน้ำอ้อย มีบุตรชาย 2 คน ตอนนี้แยกกันอยู่กับสามี เธอนับถือศาสนาพุทธมาก่อน แต่ไม่ค่อยได้ไปวัดทำบุญ เมื่อตอนเด็กเคยได้ยินเรื่องพระเจ้าที่มีคนมาประกาศในโรงเรียน ตอนนั้นก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ และมาได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าอีกครั้งจากรายการวิทยุ “เพราะคุณคือที่รัก” “เพื่อคุณกำลังใจ” และ “คลายกังวล” ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุ Good News Radio FM 89.50 MHz. สุพรรณบุรี จึงได้ติดตามรับฟังเรื่อยมา และมีเพื่อนแนะนำให้รู้จักคริสตจักรพรทวีซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีวิทยุ…

Continue reading

พระคริสต์ผู้นำทางชีวิต

ชื่อ คุณนิตยา คำผาลา ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 คุณนิตยา เมื่อก่อนชอบไปวัดฟังธรรมเป็นประจำ เมื่อมีโอกาสได้เปิดฟังรายการวิทยุ “คลายกังวล” “เพื่อคุณกำลังใจ” และ “เพราะคุณคือที่รัก” ทางสถานีวิทยุเพื่อสาธารณะคริสเตียนเรดิโอ อำนาจเจริญ FM 105.50 MHz. จึงมีโอกาสติดตามรับฟังเป็นประจำ เพราะฟังแล้วรู้สึกสบายใจ และอยากรู้จักกับพระเจ้าจึงได้ติดต่อมายังทีมงาน เพื่อขอรับบทเรียนทางไปรษณีย์ และเธอได้เรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐาน จากการที่ได้เรียนบทเรียนเธอมีความเข้าใจมากขึ้น เธอกล่าวว่า “รายการวิทยุขององค์การก้าวไปสู่ความสว่าง ฟังแล้วทำให้มีความสุขมากขึ้น ดิฉันจึงอยากรู้จักกับพระเจ้า…

Continue reading

“สุขใจเมื่อพบพระคริสต์”

ชื่อ คุณมณฑา เพชรสุทธิ ที่อยู่ ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 คุณมณฑา เพชรสุทธิ บ้านเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และย้ายมาอยู่ที่ อ.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา มีบุตร 2 คน เมื่อ 1 ปีที่แล้วเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้ขาหักต้องใส่เหล็ก เธอมีความทุกข์ทรมานจากอาการปวดขา เมื่อมีญาติซึ่งเป็นคริสเตียนได้แนะนำให้เธอได้รู้จักกับพระเจ้า เธอก็สนใจที่จะรู้จักกับพระองค์ เพื่อจะได้รับความสงบสุขทางจิตใจ ทีมงานก้าวไปสูความสว่างก็ได้หนุนใจให้เธอเข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักรสหทัยลูเธอรั่นตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อจะได้เข้าร่วมนมัสการและการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ และเมื่อมีการนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุรายการ “คลายกังวล” ที่คริสตจักรสหทัยลูเธอรั่นตะกั่วป่า…

Continue reading

“แสวงหาชีวิตใหม่ในพระคริสต์”

ชื่อ คุณวราภรณ์ จันทร์เสวก ที่อยู่ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 คุณวราภรณ์ จันทร์เสวก มีครอบครัวแล้วมีบุตรชาย 1 คน เธอเป็นผู้ฟังรายการวิทยุขององค์การก้าวไปสู่ความสว่าง เธอได้รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนคนทัพหลวงหนองขาม สุพรรณบุรี FM.89.50 MHz. ออกอากาศโดยคริสตจักรพรทวี          อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเธอได้ติดตามรับฟังทุกรายการได้แก่ “เพราะคุณคือที่รัก” (Because You are Loved) “เพื่อคุณกำลังใจ” (Encouragement…

Continue reading

คำพยานจากสื่อวิทยุ

ชื่อ คุณยอดขวัญ  เหลืองสถิตย์ อายุ 41 ปี  ที่อยู่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150   ข้อมูล           คุณยอดขวัญเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มีครอบครัว อาศัยอยู่กับพ่อมี่พี่น้อง 4 คน ส่วนคุณแม่เสียชีวิตแล้ว ในชีวิตของเธอไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมาก แต่เธอก็มีความสนใจเรื่องราวของพระเจ้า เพราะดีเจอัจฉราพร อิ่มสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้จัดรายการ “เพราะคุณคือที่รัก” ได้แนะนำให้ฟังรายการ และประกาศเป็นพยานให้กับเธอ จนเธอสนใจที่จะรู้จักกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น จึงติดต่อขอรับบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ และรับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์…

Continue reading