Category: ผลพันธกิจ

“สุขใจเมื่อพบพระคริสต์”

ชื่อ คุณมณฑา เพชรสุทธิ ที่อยู่ ต.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 คุณมณฑา เพชรสุทธิ บ้านเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และย้ายมาอยู่ที่ อ.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา มีบุตร 2 คน เมื่อ 1 ปีที่แล้วเธอประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้ขาหักต้องใส่เหล็ก เธอมีความทุกข์ทรมานจากอาการปวดขา เมื่อมีญาติซึ่งเป็นคริสเตียนได้แนะนำให้เธอได้รู้จักกับพระเจ้า เธอก็สนใจที่จะรู้จักกับพระองค์ เพื่อจะได้รับความสงบสุขทางจิตใจ ทีมงานก้าวไปสูความสว่างก็ได้หนุนใจให้เธอเข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักรสหทัยลูเธอรั่นตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อจะได้เข้าร่วมนมัสการและการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ และเมื่อมีการนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุรายการ “คลายกังวล” ที่คริสตจักรสหทัยลูเธอรั่นตะกั่วป่า เธอก็ได้รับบัตรเชิญให้เข้าร่วมงานด้วย เมื่อมีโอกาสได้มาพบปะกับนักจัดรายการ “คลายกังวล” และทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง เธอรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานและได้พบปะกัน เธอมีโอกาสรับฟังรายการกังวลเป็นประจำจึงดีใจที่มีโอกาสได้มาร่วมงานนี้ เธอกล่าวว่า “ดิฉันดีใจที่ได้มาร่วมงานและได้พบนักจัดรายการคลายกังวลและทีมงาน ดิฉันมีความสุขที่ได้รับฟังเรื่องราวของพระเจ้า และได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆ ดิฉันขอบคุณทีมงานก้าวไปสู่ความสว่างที่ได้จัดงานนัดพบผู้ฟัง” ทีมงานได้มอบกิ๊ฟเซ็ทของที่ระลึกพร้อมแนะนำบทเรียนทางไปรษณีย์ให้เธอได้ไปศึกษาเรียนรู้เพื่อจะได้พัฒนาฝ่ายจิตวิญญาณด้วย ขณะนี้คุณมณฑา เพชรสุทธิมีโอกาสไปนมัสการที่คริสตจักรสหทัยลูเธอรั่นตะกั่วป่าเป็นประจำ และกำลังเข้าอบรมเพื่อเตรียมตัวรับบัพติศมา จึงฝากอธิษฐานเผื่อเธอที่จะได้รับความเข้าใจมากขึ้น และเผื่อสุขภาพของเธอที่มีอาการปวดขาจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จะมีอาการดีขึ้น และให้ครอบครัวของเธอได้มารู้จักกับพระเจ้าด้วย

“แสวงหาชีวิตใหม่ในพระคริสต์”

ชื่อ คุณวราภรณ์ จันทร์เสวก ที่อยู่ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 คุณวราภรณ์ จันทร์เสวก มีครอบครัวแล้วมีบุตรชาย 1 คน เธอเป็นผู้ฟังรายการวิทยุขององค์การก้าวไปสู่ความสว่าง เธอได้รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนคนทัพหลวงหนองขาม สุพรรณบุรี FM.89.50 MHz. ออกอากาศโดยคริสตจักรพรทวี          อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเธอได้ติดตามรับฟังทุกรายการได้แก่ “เพราะคุณคือที่รัก” (Because You are Loved) “เพื่อคุณกำลังใจ” (Encouragement for you) และ “คลายกังวล” (Relieve You Worries) เธอมีความรู้สึกสบายใจที่ได้รับรายการวิทยุของคริสเตียน ในครอบครัวของเธอมีตากับยายที่เป็นคริสเตียน แต่ครอบครัวของพ่อแม่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียน เมื่อเธอได้หมุนคลื่นพบสถานีวิทยุของคริสเตียนจึงมีความสนใจรับฟัง ประกอบกับการมีสามีที่เป็น คริสเตียน ทำให้เธอมีความสนใจเรื่องของพระเจ้า และคอยติดตามรับฟังรายการของคริสเตียนเพื่อจะได้รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้น และเธอได้โทรศัพท์ติดต่อเข้ามายังทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง เพื่อรับของที่ระลึกในรายการ ทีมงานจึงได้แนะนำให้เธอได้เรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ เพื่อจะได้รับความรู้พื้นฐานในความเชื่อ เธอกล่าวว่า “เมื่อดิฉันได้เปิดเจอสถานีวิทยุของคริสเตียนก็ได้เปิดรับฟังรายการขององค์การก้าวไปสู่ความสว่าง ดิฉันเปิดฟังทั้งวัน ฟังแล้วทำให้รู้สึกสบายใจ และดิฉันก็ได้สมัครเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ขององค์การฯ ด้วย” […]

คำพยานจากสื่อวิทยุ

ชื่อ คุณยอดขวัญ  เหลืองสถิตย์ อายุ 41 ปี  ที่อยู่ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150   ข้อมูล           คุณยอดขวัญเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มีครอบครัว อาศัยอยู่กับพ่อมี่พี่น้อง 4 คน ส่วนคุณแม่เสียชีวิตแล้ว ในชีวิตของเธอไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมาก แต่เธอก็มีความสนใจเรื่องราวของพระเจ้า เพราะดีเจอัจฉราพร อิ่มสมบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้จัดรายการ “เพราะคุณคือที่รัก” ได้แนะนำให้ฟังรายการ และประกาศเป็นพยานให้กับเธอ จนเธอสนใจที่จะรู้จักกับพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้น จึงติดต่อขอรับบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ และรับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ เพื่อจะได้ศึกษาเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ การได้รับฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ทำให้เธอมีความสุขที่รู้ว่ามีพระเจ้าคอยดูแลในชีวิต เธอกล่าวว่า “รายการเพราะคุณคือที่รักเป็นรายการที่ดี ทำให้ดิฉันมีโอกาสได้รู้จักพระเจ้า ดิฉันรู้สึกยินดีที่ได้รู้จักกับพระองค์” เธอมีความสนใจที่จะเข้าไปเรียนรู้ในคริสตจักร จึงได้รับการแนะนำจากดีเจอัจฉราพร อิ่มสมบูรณ์ ให้รู้จักกับคริสตจักรสัมพันธ์สุพรรณบุรี และแนะนำให้คริสตจักรได้ติดตามเลี้ยงดูต่อไป การได้รับฟังรายการวิทยุและได้รับคำพยานจากนักจัดรายการวิทยุ ทำให้เธอมีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าตัวต่อตัวจึงเป็นผลดี ทำให้จิตวิญญาณของเธอได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น           ขณะนี้คุณยอดขวัญได้รับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว จึงฝากไว้ในคำอธิษฐานที่เธอจะเติบโต และพร้อมที่จะเติบโตขึ้นในโอกาสต่อไป และเพื่อครอบครัวของเธอที่จะได้รู้จักพระเจ้าเหมือนกับเธอที่ได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วด้วย

พระคำนำชีวิต

ชื่อ คุณฐิตารีย์ พิลึก ที่อยู่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 ข้อมูล คุณฐิตารีย์ พิลึกเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ และย้ายมาประกอบอาชีพที่กรุงเทพฯ ครอบครัวมีบุตร 1 คน เธอเป็นคนที่มีปัญหาในชีวิต รู้สึกว่าชีวิตมีความวุ่นวายและขาดความมั่นคง ทำให้เธอค้นหาหนังสือที่จะอ่านเพื่อผ่อนคลายในด้านจิตใจ เธอจึงค้นหาร้านหนังสือผ่านทางอินเตอร์เน็ทและได้พบร้านหนังสือแจ้งวัฒนะคริสเตียนบุ๊คสโตร์ เธอจึงได้สั่งซื้อหนังสือมาอ่าน และเมื่อมีโอกาสเธอก็ได้เข้ามาที่ร้านหนังสือ ซึ่งตั้งอยู่ที่องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง เธอก็มีโอกาสรับบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ เมื่อมีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าผ่านทางบทเรียน เธอรู้สึกว่า ได้พบคำตอบในชีวิต บทเรียนช่วยให้เข้าใจความเป็นมาของชีวิต เธอกล่าวว่า “บทเรียนทางไปรษณีย์เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ เรื่องความเป็นมาของชีวิต และสามารถที่จะเข้าใจได้ง่าย ช่วยให้เข้าใจเรื่องของพระเจ้าได้อย่างรวดเร็ว และมีประโยชน์ในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน”   จากการที่ได้มารู้จักกับพระเจ้า ทำให้เธอรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไป จากที่เคยรู้สึกวุ่นวายและไม่มั่นใจในชีวิต เดี๋ยวนี้เธอมีความมั่นใจว่ามีพระเจ้าอยู่เคียงข้าง เธอกล่าวว่า “เมื่อก่อนดิฉันมีความกลัวที่จะดำเนินชีวิต และรู้สึกว่าชีวิตมีความวุ่นวาย ไม่มั่นใจที่จะดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้า แต่เมื่อรู้จักพระเจ้า ดิฉันมีความมั่นใจและไม่กลัว เพราะรู้ว่ามีพระเจ้าที่คอยดูแลดิฉันอยู่” ชีวิตของเธอมีสันติสุขในพระเจ้า และมีความมั่นใจที่จะเดินตามทางของพระเจ้าต่อไป ปัจจุบันนี้คุณฐิตารีย์ ได้เข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักรปลูกจิตหลักสี่และกำลังเรียนรู้เพิ่มจะได้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า จึงฝากอธิษฐานเผื่อ ให้พระเจ้าทรงนำในชีวิตของเธอ และเผื่อให้ครอบครัวของเธอได้รู้จักพระเจ้าและต้อนรับพระองค์ เหมือนกับเธอที่ได้รู้จักและต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตแล้ว

สื่อวิทยุนำสันติสุขมาสู่ใจ

คุณปรเมศวร์  โลหะอำนวย    อาชีพ ค้าขาย บางกะปิ กทม.10240 ข้อมูล               คุณปรเมศวร์เป็นคนจังหวัดกรุงเทพฯ มีอาชีพขายข้าวแกงอยู่ที่รามคำแหง เขาทำงานไปวันๆ และยังมีความขัดสนในชีวิต เขาจึงต้องการหาความสุขทางจิตใจ จึงเปิดวิทยุหมุนหาคลื่นจนพบคลื่นสถานีวิทยุชุมชน Dream  FM.91.6 MHz. ซึ่งเป็นของคริสตจักรสยามกรุงเทพ เขาจึงติดตามสถานีนี้และได้รู้จักกับรายการ “ลูกทุ่งกำลังใจ” เขาจึงติดตามรับฟังมาตลอด เขากล่าวว่า “ได้ฟังรายการแล้วมีความรู้สึกสบายใจ และทำให้สนใจอยากรู้เรื่องราวของพระเจ้า จึงติดตามรับฟังมาตลอด” ทางทีมงานได้ส่งบทเรียนทางไปรษณีย์ให้กับเขาด้วยเพื่อการเรียนรู้เรื่องของพระเยซูคริสต์ และโทรศัพท์พูดคุยหนุนใจให้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น และการโทรศัพท์ติดตามจากนักจัดรายการวิทยุ นอกจากนี้เขายังได้โทรศัพท์เข้ามายังรายการวิทยุเพื่อขอซีดีเพลงของคริสเตียน เพราะเขาชอบฟังเพลงที่หนุนใจ และให้สาระประโยชน์ทางด้านจิตใจของเขาด้วย คุณปรเมศวร์มีความต้องการจะไปศึกษาเรียนรู้ในคริสตจักร ทีมงานจึงได้แนะนำคริสตจักรสยามกรุงเทพให้กับเขา คุณปรเมศวร์ต้องการรู้จักกับพระเจ้าให้มากกว่านี้ เพราะเขาได้พบว่าพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเขาได้ แม้ว่าชีวิตจะประสบกับความยากลำบาก แต่ก็มีพระองค์เป็นผู้หนุนใจให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้         คุณปรเมศวร์เป็นผู้สนใจในเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ เพราะเขาได้สัมผัสถึงสันติสุขที่ได้รับจากการได้ฟังพระวจนะจากรายการวิทยุ เขาจึงต้องการเข้าไปเรียนรู้ในคริสตจักร จึงฝากอธิษฐานให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา