ติดต่อองค์การฯ

องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง
Journey Into Light
Lutheran Hour Ministries-Thailand
เลขที่ 29/186 ซ.แจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 02-982-5274, 02-982-5315 โทรสาร 02-573-8933
E-mail:lhmthailand@gmail.com Website: http://www.jilthailand.org
Face book: LHM Thailand ก้าวไปสู่ความสว่าง LHM Thailand On the Air

Comments are closed.