ติดต่อองค์การฯ

JIL Team2

map

องค์การก้าวไปสู่ความสว่าง
Journey into Light
29/186 ซอยเมืองทอง 1 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Phone Number :
(662) 574-2626
(662) 982-5315
(662) 982-5274
Fax Number :
(662)573-8933

E-mail: LHM@jilthailand.org
Website: http://www.jilthailand.org
Blog: http://lhmthailand.wordpress.com
Line ID: 0806218722
Facebook: ก้าวไปสู่ความสว่าง สื่อคริสเตียนไทย

staff3

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา