รับฟรี…”สร้อยกางเขนพร้อมหนังสือไม้กางเขน “

เนื่องในเทศกาลแห่งการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์เจ้า องค์การก้าวไปสู่ความสว่างขอมอบสร้อยกางเขนพร้อมด้วยหนังสือไม้กางเขน สำหรับทุกท่าน ฟรี! เพียงกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มด้านล่างแล้วส่งมาที่เรา ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

Continue reading