ความหมายและเรื่องราวแห่งกางเขน มอบแด่ทุกท่าน ฟรี “หนังสือไม้กางเขนพร้อมสร้อยกางเขน”

  เพียงกรอกชื่อที่อยู่ในแบบฟอร์มที่อยู่ใต้โพสต์  แล้วทีมงานจะจัดส่งให้ท่านฟรี รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 080-621-8722 /062-201-8933  

Continue reading

“มาอธิษฐานตอบรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าด้วยปากและด้วยใจของเรากันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด โรม 10:9 ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุด มีเพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงชำระล้างความผิดบาปของข้าพระองค์ได้ มีเพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงนำการอภัยโทษมาถึงข้าพระองค์ได้ มีเพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงนำการคืนดีของข้าพระองค์กลับไปสู่พระเจ้าพระบิดา มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงประทานชีวิตใหม่ในพระเจ้าแก่ข้าพระองค์ได้ และมีเพียงพระองค์เท่านั้นที่ทรงนำข้าพระองค์ไปสู่ชีวิตนิรันดร์บนแผ่นดินของพระเจ้า ในเวลานี้ข้าพระองค์เข้ามาเพื่อถ่อมกายใจลงต่อหน้าพระองค์เพื่อยกย่องนมัสการพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เดียวในชีวิตจิตใจของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงยกโทษความผิดบาปแก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงประทานชีวิตใหม่ในพระองค์ และขอพระองค์ทรงนำและเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เสมอไป ข้าพระองค์รับด้วยปากและเชื่อด้วยใจในพระองค์ อาเมน

Continue reading

“แจกฟรี ดีต่อใจ”

“แจกฟรี ดีต่อใจ” ต้อนรับเข้าสู่เทศกาลแห่งความรัก วาเลนไทน์นี้ท่านมีของที่ระลึกมอบแด่คนที่ท่านหรือยัง? องค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนให้ทุกคนสำแดงความรักต่อบุคคนอันเป็นที่รักของเรา ด้วยการมอบสร้อยหินรูปหัวใจแก่ท่านเพื่อนำไปมอบแด่คนที่ท่านรักฟรี **โดยกรอกข้อมูลด้านบนหรือ ส่งชื่อนามสกุล(ชื่อ นามสกุลจริง ของท่าน/บุคคลที่ท่านรักและบุคคลที่ท่านกำลังประกาศอยู่ ) พร้อมที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน ส่งมาที่เมล์ : jillhm7@gmail.com หรือเข้าไปแจ้งรายระเอียดใน Inbox ก็ได้ครับ *** องค์การก้าวไปสู่ความสว่างขอสงวนสิทธิ์ในการแจกให้เป็นสิทธิ์ขององค์การฯในการดำเนินการใดๆก็ได้ในการแจก*** (เยี่ยมชมเว็บไซท์ของเราได้ที่ : www.jilthailand.org)

Continue reading