ธรรมชีวิตประจำวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2024 “ผิดหวังในพระเจ้า”

ยอห์น 11:20,25, 28ข-29, 32ข, 37 – ครั้นมารธารู้ข่าวว่าพระเยซูกำลังเสด็จมา เธอก็ออกไปต้อนรับพระองค์ แต่มารีย์นั่งอยู่ในเรือน… [มารธา] เธอก็กลับไปเรียกมารีย์น้องสาว กระซิบว่า “พระอาจารย์เสด็จมาแล้ว และทรงเรียกเจ้า” เมื่อมารีย์ได้ยินแล้วเธอก็รีบลุกขึ้นไปเฝ้าพระองค์… มารีย์… จึงกราบลงที่พระบาทของพระองค์ทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ถ้าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่ น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตาย”… พระเยซูทรงพระกันแสง… แต่บางคนก็พูดว่า “ท่านผู้นี้ทำให้คนตาบอดมองเห็น จะทำให้คนนี้ไม่ตายไม่ได้หรือ”  ข้าพเจ้าอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่า ทำไมมารีย์จึงนั่งอยู่ในเรือนแทนที่จะไปพบพระเยซูกับพี่สาวของเธอ มารีย์เสียใจมากเกินกว่าที่จะไปพบพระเยซูใช่หรือไม่  เธอโกรธและผิดหวังในพระองค์หรือเปล่า  ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม มารีย์รักพระเยซูด้วยสุดหัวใจของเธอ…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024 “ทีละขั้น”

มาระโก 1:29-39 – พอออกมาจากธรรมศาลา พระองค์กับพวกของพระองค์จึงเข้าไปในเรือนของเปโตรและอันดรูว์ พร้อมกับยากอบและยอห์น แม่ยายของซีโมนนอนป่วยจับไข้อยู่ ในทันใดนั้น เขาจึงมาทูลพระองค์ให้ทราบด้วยเรื่องของนาง แล้วพระองค์ก็เสด็จไปจับมือนางพยุงขึ้น และความไข้ก็หาย นางจึงปรนนิบัติพระองค์กับพวกของพระองค์ เวลาเย็นวันนั้นครั้นตะวันตกแล้ว คนทั้งหลายพาบรรดาคนเจ็บป่วย และคนที่มีผีสิงมาหาพระองค์ และคนทั้งเมืองก็แตกตื่นมาออกันอยู่ที่ประตู พระองค์จึงทรงรักษาคนเป็นโรคต่างๆให้หายหลายคน และได้ทรงขับผีออกเสียหลายผี แต่ผีเหล่านั้นพระองค์ทรงห้ามมิให้พูด เพราะว่ามันรู้จักพระองค์ ครั้นเวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยว และทรงอธิษฐานที่นั่น ฝ่ายซีโมนและคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยก็ตามหาพระองค์ เมื่อพบแล้วเขาจึงทูลว่า “คนทั้งปวงแสวงหาพระองค์” พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ให้เราทั้งหลายไปในตำบลบ้านใกล้เคียง เพื่อเราจะได้ประกาศที่นั่นด้วย ที่เรามาก็เพื่อการนั้นเอง” พระองค์ได้เสด็จไปประกาศในธรรมศาลาของเขาทั่วแคว้นกาลิลี…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2020 “การฝึกฝนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ” 1 เธสะโลนิกา 5:16-18 – จงชื่นบานอยู่เสมอ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ ดร.มาร์ติน ลูเธอร์กล่าวว่า “การขอบพระคุณเป็นคุณลักษณะที่ดีงามของคริสเตียน นี่คือการนมัสการพระเจ้าของเขาที่ดีที่สุด เขาขอบคุณพระเจ้าและทำสิ่งนั้นด้วยสิ้นสุดใจของเขา” ลูเธอร์พูดต่อไปว่า “การขอบพระคุณด้วยสิ้นสุดใจของคุณเป็นศิลปะ ซึ่งเป็นศิลปะที่สอนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณไม่ต้องกังวลว่ามนุษย์ที่สามารถพูดว่า ‘ขอบพระคุณพระเจ้า’ ด้วยสิ้นสุดใจของเขาจะเย่อหยิ่ง ดื้อรั้น หรือจะต่อต้านพระเจ้าด้วยของประทานของเขา” การรู้สึกขอบพระคุณถือเป็นตราสัญลักษณ์ (หรือรหัส) ของการเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์…

Continue reading

“ทำงานอย่างมีความสุข” (กรุณาคลิ๊กอ่านที่หัวเรื่อง)

ความรู้สึกไม่มีความสุขกับการทำงานเกิดขึ้นได้กับทุกคน  ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนทำงานประจำเท่านั้น!  งานวิจัยด้านสมองหลายชิ้นพบว่า เมื่อมนุษย์รู้สึกถึงการคุกคามบางอย่างที่ทำให้ไม่สบายกายหรือไม่สบายใจ ทันใดนั้นสมองหรือเรา ซึ่งอาจจะเรียกว่า สัญชาติญาณการเอาตัวรอดจะสั่งให้เรามองหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าให้ตัวเอง เมื่อมองในมุมนี้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทำงานประจำ อยากออกไปทำธุรกิจของตัวเอง หรืออยากเป็นเจ้าของกิจการเสียเอง เพราะต้องการหลุดจากกรอบการทำงานแบบเดิมๆ ที่ไม่เป็นอิสระ  แต่ความเป็นจริงที่คนมองข้าม คืองานแต่ละอย่างก็มีกรอบเฉพาะทางของตัวเอง ดังนั้นความรู้สึกไม่มีความสุขกับการทำงาน อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงก็ได้ แต่อาจเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความไม่พอใจในสภาวะที่เป็นอยู่ต่างหาก ดังนั้นการแก้ปัญหา “ อาการไม่เป็นสุข ” ในการทำงานไม่ใช่การเปลี่ยนงานเหมือนที่เราคิด แต่ต้องเริ่มรักษาข้างในตัวเราเองก่อน ต้องเริ่มที่ความสุขให้กับตัวเราก่อน เป็นความสุขที่จะทำให้เรารักงาน และนำไปสู่การรักการทำงานต่อไป ความสุขนั้นเป็นของทุกคน ที่เป็นของประทานจากพระเจ้า และเป็นความสุขที่ไม่มีใครขโมยความสุขของเราไปได้…..

Continue reading