ธรรมชีวิตประจำวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2022 “เหมือนน้ำมันประเสริฐ”

สดุดี 133:1-2 – ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็เป็นการดี และน่าชื่นใจมากสักเท่าใด เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรน ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่าน เราเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเรื่องดีและน่าชื่นใจเมื่อพี่น้องรักใคร่กลมเกลียวกัน แต่เมื่อน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรน ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่าน ฟังดูแล้วไม่น่าสนุกนัก น่าจะเหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นด้วย อาโรนและบุตรชายของท่านรับใช้ในฐานะปุโรหิตของคนอิสราเอลสมัยโบราณ ก่อนเริ่มภารกิจการเป็นปุโรหิตทั้งอาโรนและบุตรชายของท่านต้องชำระร่างกาย สวมเสื้อผ้าบริสุทธิ์และรับการเจิมด้วยน้ำมัน พระเจ้าตรัสว่า “การเจิมนั้นจะเป็นการเจิมแต่งตั้ง เขาไว้เป็นปุโรหิตเนืองนิตย์ตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขา” (อพยพ 40:15ข) น้ำมันที่ใช้สำหรับการเจิมไม่ใช่น้ำมันปกติทั่วไป พระเจ้าทรงประทานสูตรสำหรับทำน้ำมันพิเศษซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมและปริมาณที่เหมาะสม น้ำมันสำหรับเจิมมีส่วนผสมของน้ำหอม กลิ่นหอมของอบเชย หญ้าหอม เปลือกไม้หอมและน้ำมัน…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2022 “พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้ว พระวาทะผู้ทรงราศี”

“พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้ว พระวาทะผู้ทรงราศี เดี๋ยวนี้คืนดีสู่พระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าฯ ประตูสวรรค์เปิดออก พระเยซูของข้าฯชนะความตาย ลูกศรแห่งซาตานถูกหักทำลาย อาวุธของนรกไม่มีความหมาย โอ จงฟังเสียงปีติยินดี พระคริสต์ทรงมีชัย สง่าราศีของการคืนพระชนม์ ชีวิตคือการให้ พระองค์สิ้นพระชนม์แล้วแต่เดี๋ยวนี้ทรงพระชนม์อยู่” เรารู้ถึงความเจ็บปวดและสับสนเมื่อเกิดความแตกแยกขึ้นระหว่างเพื่อนหรือภายในครอบครัว ความสัมพันธ์อาจคงความแตกสลาย นอกเสียจากทั้งสองฝ่ายยินยอมคืนดีเพื่อกลับสู่สภาพเดิมอีกครั้ง ความบาปของเราสามารถตัดความสัมพันธ์ย้อนไปถึงสมัยสวนเอเดน สมาชิกของครอบครัวแรกคือ อาดัมและเอวาดื้อรั้นต่อพระผู้สร้างของเขาและไม่เชื่อฟังพระคำของพระองค์ด้วยการรับประทานผลไม้ต้องห้าม ทั้งสองถูกขับออกจากสวรรค์ และแบกรับภาระแห่งความสัมพันธ์ที่แตกหักระหว่างกัน และระหว่างสิ่งทรงสร้างรวมทั้งกับพระเจ้า นี่เป็นภาระความผิดและความอับอายที่เราแบกอยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นตัวอันตรายที่น่ากลัวต่อความสัมพันธ์ เรานำความตายนิรันดร์แห่งการขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าไปกับตัวเราโดยทางบาปของเรา เราทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อจะคืนดีกับพระเจ้า การล้มลงในความบาปของเราทำให้เราไม่ต้องการด้วยซ้ำ “เหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้า หาได้อยู่ใต้บังคับธรรมบัญญัติของพระเจ้าไม่…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2022 “พักผ่อนในการแข่งขัน”

อพยพ 20:10 – แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตของพระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นอย่ากระทำการงาน ใดๆ ไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชายบุตรหญิงของเจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้า ข้อพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่ข้าพเจ้าโปรดปรานคือ อิสยาห์ 40:30-31: “แม้คนหนุ่มๆ จะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อย และชายฉกรรจ์จะล้มลงทีเดียว แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย” ความอ่อนเปลี้ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนมีประสบการณ์ แต่สาเหตุไม่ใช่แค่จากการทำงานหนัก หรือการแบกรับโลกเอาไว้บนบ่าของเราเท่านั้น รากเหง้าของความอ่อนเปลี้ยมาจากการที่เราขาดการเชื่อมโยงกับพระเจ้าผู้ทรงรักเรา เราถูกตัดความเชื่อมโยงเพราะบาปและการทำผิดของเรา ความสัมพันธ์ที่แตกหักกับผู้ซึ่งห่วงใยเราทำให้เราอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อย และเหมือนกับที่อิสยาห์เตือนเราว่าแม้กระทั่งผู้ที่แข็งแรงที่สุดก็ยังล้มลงได้ แต่พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทรงสร้างเราให้พักผ่อนกับพระองค์ ไม่ใช่ขัดแย้งกับพระองค์…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2022 “ประโยชน์ของพระคัมภีร์”

1 ทิโมธี 4:13, 16 – จงใฝ่ใจในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุม ในการเทศนาและในการสั่งสอนจนกว่าเราจะมา … จงเอาใจใส่ทั้งตัวท่านและคำสอนของท่าน จงยึดข้อที่กล่าวนี้ให้มั่น เพราะเมื่อกระทำดังนั้น ท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเองและคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้ เกม The Settlers of Catan ขายออกไปแล้วสามสิบล้านชุดจนกลายเป็นอีกหนึ่งเกมคอมพิวเตอร์ที่ขายดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ในการเล่นเกมนี้ทุกคนที่เล่นต้องแข่งขันกันสร้างเมืองให้ประสบความสำเร็จ แต่คนออกแบบเกมบังคับให้ผู้เล่นต้องทำงานร่วมกัน คุณไม่สามารถชนะโดยการกักตุนทรัพยากรเอาไว้คนเดียว คุณต้องทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ผู้สร้างเมืองด้วยกัน  คลาวส์ ทิวเบอร์ ผู้พัฒนาเกมนี้กล่าวว่า เขาภาคภูมิใจที่สุดก็ในแง่มุมทางสังคมของเกมนี้ เขาใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์เล่นเกมนี้ในเวอร์ชันแรกๆ กับภรรยาและลูกๆ สามคน ทิวเบอร์ออกแบบเกมมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเชิญชวนให้เกิดชุมชน…

Continue reading

ธรรมชีวิตประจำวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2022 “ลูกของครอบครัว”

ยอห์น 16:23-28 – [พระเยซูตรัส] “ในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเรา แม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม เราพูดเรื่องนี้กับท่านเป็นคำอรรถ วันหนึ่งเราจะไม่พูดกับท่านเป็นคำอรรถอีก แต่จะบอกท่านถึงเรื่องพระบิดาอย่างแจ่มแจ้ง ในวันนั้นพวกท่านจะทูลขอในนามของเรา และเราจะไม่บอกท่านว่า เราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื่อท่าน เพราะว่าพระบิดาเองก็ทรงรักท่านทั้งหลาย เพราะท่านรักเราและเชื่อว่าเรามาจากพระบิดา เรามาจากพระบิดาและได้เข้ามาในโลกแล้ว เราจะจากโลกนี้ไปถึงพระบิดาอีก” คุณจำได้ไหมตอนเป็นเด็กเมื่อคุณไปเที่ยวบ้านเพื่อน คุณอาจต้องการอะไรบางอย่าง เช่น อยากว่ายน้ำ หรืออยากอยู่ทานอาหารเย็นกับเพื่อน แต่เพราะคุณเป็นเพียงแขกไม่ใช่ลูกของเจ้าของบ้าน คุณไม่สามารถขอด้วยตัวคุณเอง คุณจึงขอร้องให้เพื่อนของคุณไปขออนุญาตพ่อแม่ของเขาแทนตัวคุณ นั่นเป็นสถานการณ์ของสาวกเมื่อมาถึงเรื่องของพระเยซูและพระเจ้าพระบิดา…

Continue reading