ธรรมชีวิตประจำวัน

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการแว่นตา #3
โครงการแว่นตา #2
โครงการแว่นตา #1

ฟังเพลงคริสเตียน

อ่านหนังสือออนไลน์

มุมอธิษฐาน

“มาอธิษฐานทูลขอพระเจ้าทรงปกป้องดูแลสุขภาพของเราจากมลพิษที่มีอยู่ในเวลานี้กันเถิด”

พระวจนะบอกเราว่า เพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ตัวท่านจากกับของพรานนก และจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้น – สดุดี 91:3 ้าแต่พระเจ้าที่รัก ในเวลานี้สภาพอากาศที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่กำลังเผชิญกับความเลวร้าย ที่โลกเผชิญกับภัยพิบัติและโรคร้ายนานาชนิด อันเนื่องมาจากการกระทำด้วยมือของมนุษย์ พระองค์เจ้าข้า สำหรับประเทศไทยที่ข้าพระองค์อาศัยอยู่ในเวลานี้ก็กำลังเผชิญกับภัยร้อนและความแห้งแล้ง อีกทั้งยังมีสภาพอากาศที่เป็นมลพิษที่มีมากเกินมาตราฐานของการดำเนินชีวิตตามแบบปกติ พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงโปรดปกป้องคุ้มครองดูแลและป้องกันภัยร้ายเหล่านี้แก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็กๆ

Continue reading

มุมของแจก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดโหมดสีเทา