ธรรมชีวิตประจำวัน

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการแว่นตา #3
โครงการแว่นตา #2
โครงการแว่นตา #1

ฟังเพลงคริสเตียน

อ่านหนังสือออนไลน์

มุมอธิษฐาน

“มาอธิษฐานทูลขอปัญญาจากพระเจ้าด้วยกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า กฎหมายของพระเจ้ารอบคอบ และฟื้นฟูจิตวิญญาณ กฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอน กระทำให้คนรู้น้อยมีปัญญา สดุดี19:17 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ทรงล้ำเลิศด้วยพระปัญญาและความเข้าใจทั้งสิ้น ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมพระองค์ได้ ดังที่พระวจนะของพระองค์ที่ทรงตรัสว่า เพราะความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังเข้มแข็งยิ่งกว่ากำลังของมนุษย์ ข้าแต่พระเจ้า ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ข้าพระองค์ไม่รู้ ไม่เข้าใจ

Continue reading

มุมของแจก

“มามอบความรักแก่ผู้ที่เรารักด้วยหนังสือดีมีคุณค่า ” Love Book” รับฟรี

  เชิญรับ หนังสือดีมีคุณค่า  “Love Book” มอบฟรีสำหรับทุกท่าน และคนที่ท่านรัก เพียงกรอกชื่อที่อยู่ในแบบฟอร์มที่อยู่ใต้โพสต์  แล้วทีมงานจะจัดส่งให้ท่านฟรี  รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 080-621-8722 / 062-201-8933

Continue reading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดโหมดสีเทา