ธรรมชีวิตประจำวัน

ประมวลภาพกิจกรรม

Eyesglass Clinic 1
Eyesglass Clinic #2
LG เพราะคุณคือที่รัก

ฟังเพลงคริสเตียน

อ่านหนังสือออนไลน์

มุมอธิษฐาน

มาอธิษฐานเผื่อบุตรหลานของเราในวัยเรียนด้วยกันเถิด

พระวจนะของพระเจ้าบอกเราว่า ข้าแต่พระเจ้า ความรักมั่นคงของพระองค์ ประเสริฐสักเท่าใด ลูกหลานของมนุษย์เข้าลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์ – สดุดี 36:7 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าผู้ทรงสร้างและประทานชีวิตแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย อีกทั้งยังทรงประทานบุตรหลานแก่ข้าพระองค์เพื่อสืบเชื้อสายวงศ์ตระกูล ข้าแต่พระเจ้า ในเวลานี้ข้าพระองค์ระลึกถึงบุตรหลานของข้าพระองค์ทั้งหลายที่กำลังมีชีวิตในวัยเรียน ที่จะต้องเดินทางไปโรงเรียน จะต้องศึกษาหาความรู้

Continue reading

มุมของแจก

รับฟรี…”สร้อยกางเขนพร้อมหนังสือไม้กางเขน “

เนื่องในเทศกาลแห่งการทนทุกข์ของพระเยซูคริสต์เจ้า องค์การก้าวไปสู่ความสว่างขอมอบสร้อยกางเขนพร้อมด้วยหนังสือไม้กางเขน สำหรับทุกท่าน ฟรี! เพียงกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มด้านล่างแล้วส่งมาที่เรา ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร

Continue reading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดโหมดสีเทา