ธรรมชีวิตประจำวัน

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการแว่นตา #3
โครงการแว่นตา #2
โครงการแว่นตา #1

ฟังเพลงคริสเตียน

อ่านหนังสือออนไลน์

มุมอธิษฐาน

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงรักษาความวิตกกังวลให้ออกไปจากชีวิตของเรากันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า “อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า {หรือ จงวางใจในพระเจ้า} จงวางใจในเราด้วย ยอห์น 14:1 ข้าแต่พระเจ้า ในโลกปัจจุบันนี้ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่กระทำให้ผู้คนต้องตกอยู่ในความวิตกกังวลใจ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วที่หลายๆ คนปรับตัวไม่ได้เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่อุบัติใหม่เกิดขึ้นมา นำความป่วยไข้มายังผู้คนในลักษณะที่แพร่กระจายจากคนไปสู่คนที่ง่ายขึ้นและเป็นวงกว้าง

Continue reading

มุมของแจก

ความหมายและเรื่องราวแห่งกางเขน มอบแด่ทุกท่าน ฟรี “หนังสือไม้กางเขนพร้อมสร้อยกางเขน”

  เพียงกรอกชื่อที่อยู่ในแบบฟอร์มที่อยู่ใต้โพสต์  แล้วทีมงานจะจัดส่งให้ท่านฟรี รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 080-621-8722 /062-201-8933  

Continue reading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดโหมดสีเทา