ธรรมชีวิตประจำวัน

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการแว่นตา #3
โครงการแว่นตา #2
โครงการแว่นตา #1

ฟังเพลงคริสเตียน

อ่านหนังสือออนไลน์

มุมอธิษฐาน

“มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงนำเราให้สามารถดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติได้อย่างถูกต้องกันเถิด”

พระวจนะสอนเราว่า เราทั้งหลายรู้อยู่ว่าธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าผู้ใดใช้ให้ถูก 1 ทิโมธี 1:8 ข้าแต่พระเจ้า ธรรมบัญญัตินั้นดีถ้าผู้ใดใช้ให้ถูก เพราะธรรมบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์เป็นกฎหมาย เป็นกฎเกณฑ์ เป็นคำสั่ง ก็เพื่อความปลอดภัย เพื่อความสุขความเจริญแก่ชีวิตและจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระองค์เจ้าข้า โดยกำลังและความสามารถของข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์ล้มเหลวไม่สามารถดำเนินและใช้ธรรมบัญญัติได้อย่างถูกต้องทั้งหมด

Continue reading

มุมของแจก

ฟรี! ฟรี! ฟรี! “หนังสือดีที่มีคุณค่าต่อชีวิต”

เชิญรับ หนังสืออันอัศจรรย์ต่อชีวิตทุกคน  “วิเศษสุดวันคริสตมาส” มอบฟรีสำหรับทุกท่าน  เพียงกรอกชื่อที่อยู่ในแบบฟอร์มที่อยู่ใต้โพสต์ แล้วทีมงานจะจัดส่งให้ท่านฟรี รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 080-621-8722 / 062-201-8933

Continue reading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดโหมดสีเทา