ธรรมชีวิตประจำวัน

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการแว่นตา #3
โครงการแว่นตา #2
โครงการแว่นตา #1

ฟังเพลงคริสเตียน

อ่านหนังสือออนไลน์

มุมอธิษฐาน

“มาอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าเพื่อเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้อย่างสม่ำเสมอกันเถิด”

พระวจนะของพระเจ้าสอนเราว่า จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย 1 เธสโลนิกา 5 :17-18 ข้าแต่พระเจ้าพระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่มิทรงเบื่อหน่ายคำร้องทูลอธิษฐานของข้าพระองค์ทั้งหลาย มากว่านั้นพระองค์ยังทรงมีพระทัยที่ทรงปรารถนาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าเฝ้าเพื่อจะได้อธิษฐานทูลต่อพระองค์ในทุกๆ สิ่งและทุกๆ วันเวลา พระองค์เจ้าข้า

Continue reading

มุมของแจก

ฟรี! ฟรี! ฟรี! “หนังสือดีที่มีคุณค่าต่อชีวิต”

เชิญรับ หนังสืออันอัศจรรย์ต่อชีวิตทุกคน  “วิเศษสุดวันคริสตมาส” มอบฟรีสำหรับทุกท่าน  เพียงกรอกชื่อที่อยู่ในแบบฟอร์มที่อยู่ใต้โพสต์ แล้วทีมงานจะจัดส่งให้ท่านฟรี รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 080-621-8722 / 062-201-8933

Continue reading

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปิดโหมดสีเทา