ตารางการออกอากาศ

 

รายการเพราะคุณคือที่รัก
สถานี
คลื่นความถี่
วัน-เวลา ออกอากาศ
สถานีวิทยุ วปถ.9 นครสวรรค์ AM.1080 KHz. จันทร์-ศุกร์ 16.00-16.30 น.
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ สมุทรสาคร FM.92.85 MHz. ทุกวัน 12.30-13.00 น.
สถานีวิทยุสมานสามัคคี เรดิโอ ตาก FM.101.25 MHz. จันทร์-เสาร์ 9.00-9.30 น.
สถานีวิทยุชุมชน เอเดนเรดิโอ อ.เมือง จ.สุโขทัย FM.99.00 MHz. ทุกวัน 12.30-13.00 น.
สถานีวิทยุชุมชนพลังแห่งรัก ท่าข้าม เพชรบูรณ์ FM.88.75 MHz. ทุกวัน 10.10-10.40 น.
สถานี L4U วิทยุเพื่อคุณ คจ.บ้านดอน จ.สุราษฎร์ฯ FM.89.50 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุทรูเลิฟ-โก-ลก เรดิโอ จ.นราธิวาส FM.94.00 MHz. ทุกวัน
จุดปฏิบัติเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนคริสเตียน พิษณุโลก F.M.93.50 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุพลังแห่งรักท่าข้าม เพชรบูรณ์ FM.88.75 MHz. ทุกวัน
สถานี Fab Radio FM.102.50 MHz จ.ตรัง FM.102.50 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุชุมชนคนทัพหลวงหองขาม สุพรรณบุรี FM.89.50 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุคริสเตียนเพื่อคนครบุรี จ.นครราชสีมา FM.104.25 MHz. ทุกวัน
Good Radio 87.5 แบ๊พติศหาดใหญ่ จ.สงขลา FM.87.50 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุชุมชนกู๊ดนิวเรดิโอ บางบอน  กทม. FM.107.25 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุหายเหนื่อย บึงกาฬ เรดิโอ บึงกาฬ FM.95.00 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุบริการชุมชน Home Radio สุรินทร์ FM.99.50 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุสื่อสร้างสรรค์เชียงดาว จ.เชียงใหม่ FM.88.50 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุจูนวิทยุชุมชนเพื่อชีวิต เชียงราย FM.96.00 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุคริสเตียนเพื่อชุมชน นครพนม FM.89.75 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุในบริษัทไทฮั้วยางพารา บึงกาฬ เสียงตามสาย ทุกวัน
สถานีวิทยุในโรงเรียนบริรักษ์ศึกษา เชียงใหม่ เสียงตามสาย ทุกวัน
รายการเพื่อคุณกำลังใจ
สถานี
คลื่นความถี่
วัน-เวลา ออกอากาศ
จุดปฏิบัติเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนคริสเตียน พิษณุโลก F.M.93.50 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุสมานสามัคคี เรดิโอ ตาก FM.101.25 MHz. จันทร์-เสาร์ 8.30-9.00 น.
สถานีวิทยุชุมชนพลังแห่งรัก ท่าข้าม เพชรบูรณ์ FM.88.75 MHz. ทุกวัน 13.30-14.00 น.
สถานีวิทยุชุมชน เอเดนเรดิโอ อ.เมือง จ.สุโขทัย FM.90.75 MHz. ทุกวัน 20.30-21.00 น.
สถานี L4U วิทยุเพื่อคุณ คจ.บ้านดอน จ.สุราษฎร์ฯ FM.89.50 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษา แพร่ F.M.98.00 MHz. ทุกวัน  12.30-13.00 น.
สถานีวิทยุทรูเลิฟ-โก-ลก เรดิโอ จ.นราธิวาส FM.94.00 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ สมุทรสาคร FM.92.85 MHz. ทุกวัน 11.00-11.30 น.
สถานีวิทยุพลังแห่งรักท่าข้าม เพชรบูรณ์ FM.88.75 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุคริสเตียนเพื่อคนครบุรี จ.นครราชสีมา FM.104.25 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุชุมชนคนทัพหลวงหองขาม สุพรรณบุรี FM.89.50 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุชุมชนกู๊ดนิวเรดิโอ บางบอน  กทม. FM.107.25 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุสื่อสร้างสรรค์เชียงดาว จ.เชียงใหม่ FM.88.50 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุบริการชุมชน Home Radio สุรินทร์ FM.99.50 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุหายเหนื่อย บึงกาฬ เรดิโอ บึงกาฬ FM.95.00 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุคริสเตียนเพื่อชุมชน นครพนม FM.89.75 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุจูนวิทยุชุมชนเพื่อชีวิต เชียงราย FM.96.00 MHz. ทุกวัน
Good Radio 87.5 แบ๊พติศหาดใหญ่ จ.สงขลา FM.87.50 MHz. ทุกวัน
สถานี Fab Radio FM.102.50 MHz จ.ตรัง FM.102.50 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุในบริษัทไทฮั้วยางพารา บึงกาฬ เสียงตามสาย ทุกวัน
รายการคลายกังวล
สถานี
คลื่นความถี่
วัน-เวลา ออกอากาศ
สถานีวิทยุ รส.โคราช F.M.89.25 MHz. ทุกวัน 8.00-9.00 น.
จุดปฏิบัติเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนคริสเตียน พิษณุโลก F.M.93.50 MHz. จันทร์-ศุกร์ 13.00-14.00 น.
สวท.ตะกั่วป่า พังงา F.M.90.25 MHz. ทุกวัน 12.30-13.00 น.
สถานีวิทยุสมานสามัคคี เรดิโอ ตาก FM.101.25 MHz. จันทร์-ศุกร์ 19.30-20.00 น.
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐ สมุทรสาคร FM.92.85 MHz. จันทร์-เสาร์ 6.30-7.00 น.
สถานี L4U วิทยุเพื่อคุณ คจ.บ้านดอน จ.สุราษฎร์ฯ FM.89.50 MHz. ทุกวัน 6.30-7.00 น.
สถานีวิทยุชุมชน เอเดนเรดิโอ อ.เมือง จ.สุโขทัย FM.90.75 MHz. จันทร์-เสาร์ 12.00-12.30 น.
สถานีวิทยุสื่อสร้างสรรค์เชียงดาว จ.เชียงใหม่ FM.88.50 MHz. จันทร์-ศุกร์ 18.30-19.00 น.
สถานีวิทยุทรูเลิฟ-โก-ลก เรดิโอ จ.นราธิวาส FM.94.00 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุพลังแห่งรักท่าข้าม เพชรบูรณ์ FM.88.75 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุคริสเตียนเพื่อคนครบุรี จ.นครราชสีมา FM.104.25 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุชุมชนคนทัพหลวงหองขาม สุพรรณบุรี FM.89.50 MHz. ทุกวัน
Good Radio 87.5 แบ๊พติศหาดใหญ่ จ.สงขลา FM.87.50 MHz. ทุกวัน
สถานี Fab Radio FM.102.50 MHz จ.ตรัง FM.102.50MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุบริการชุมชน Home Radio สุรินทร์ FM.99.50 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุหายเหนื่อย บึงกาฬ เรดิโอ บึงกาฬ FM.95.00 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุคริสเตียนเพื่อสาธารณะส่องสว่าง สมุทรปราการ FM.96.25 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุคริสเตียนเพื่อชุมชน นครพนม FM.89.75 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุชุมชน Good News Radio ฺBangbon กทม. FM.101.25 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุจูนวิทยุชุมชนเพื่อชีวิต เชียงราย FM.96.00 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุชุมชนพลังแห่งรัก ท่าข้าม เพชรบูรณ์ FM.88.75 MHz. ทุกวัน
สถานีวิทยุในบริษัทไทฮั้วยางพารา บึงกาฬ เสียงตามสาย ทุกวัน
รายการบ้านนี้มีรัก
สถานี
คลื่นความถี่
วัน-เวลา ออกอากาศ
สถานีวิทยุ Sweet  FM F.M.89.50 MHz. เสาร์ 14.00-15.00 น.

Comments are closed.