กิจกรรมนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ “รายการคลายกังวล” / LG

ในวันที่ 23 มีนาคม 2024 ทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่างพร้อมด้วยนักจัดรายการวิทยุรายการ “คลายกังวล” ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ พร้อมกับการประชาสัมพันธ์และเยี่ยมเยียนพบปะผู้ฟังรายการวิทยุ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ฟังรายการวิทยุกับนักจัดรายการและทีมงานองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง โดยมีชื่องานว่า งานนัดพบผู้ฟังรายการวิทยุ “คลายกังวล” ซึ่งจัดขึ้นที่สถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์ 2 FM.89.25 MHz. จ.นครราชสีมา ระหว่างเวลา 13:30 ถึง 15:30 น. ในงานประกอบด้วยกิจกรรมสันทนาการ เกม เพลง และของรางวัลอีกมากมาย อีกทั้งการได้รับฟังข้อคิดหนุนใจเกี่ยวกับชีวิตจากนักจัดรายการเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วย

ชื่อ-ที่อยู่-ที่ติดต่อ

Comments are closed.