Category: มุมของแจก

ฟรี!!! หนังสือ “โรคซึมเศร้า ความเข้าใจในองค์ประกอบของปัญหา”

1

   ฟรี!!!  หนังสือ “โรคซึมเศร้า ความเข้าใจในองค์ประกอบของปัญหา”  ฟรีสำหรับท่าน 1 เล่ม และ ฟรีอีก 1 เล่ม สำหรับคนที่ท่านรักและห่วงใยหรือคนที่ท่านกำลังประกาศเป็นพยานอยู่   **สำหรับผู้ที่กระทำตามเงื่อนไขดังนี้   ***โดยส่งชื่อนามสกุล(ชื่อ นามสกุลจริง ของท่าน) พร้อมที่อยู่ของท่านและที่อยู่ของคนที่ ท่านกำลังประกาศเป็นพยานอยู่ ให้ชัดเจน ส่งมาที่เมล์ : jillhm7@gmail.com หรือโทร แจ้งรายละเอียดได้ที่ 080-621-8722 **** องค์การก้าวไปสู่ความสว่างขอสงวนสิทธิ์ในการแจกให้เป็นสิทธิ์ขององค์การฯในการดำเนินการใดๆก็ได้ในการแจก***

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา