Category: มุมของแจก

ฟรี!!! กระเป๋า รายการวิทยุองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง

ของแจก เว็บ

   ฟรี!!!  กระเป๋า รายการวิทยุองค์การก้าวไปสู่ความสว่าง ฟรีสำหรับท่าน 1 ใบ และ ฟรีอีก 1 ใบ สำหรับคนที่ท่านกำลังประกาศเป็นพยานอยู่   *พิเศษสุด เพียง 50 ใบ เท่านั้น*   **สำหรับผู้ที่กระทำตามเงื่อนไขดังนี้   ***โดยส่งชื่อนามสกุล(ชื่อ นามสกุลจริง ของท่าน) พร้อมที่อยู่ของท่านและที่อยู่ของคนที่ ท่านกำลังประกาศเป็นพยานอยู่ ให้ชัดเจน ส่งมาที่เมล์ : jillhm7@gmail.com เท่านั้น*** **** องค์การก้าวไปสู่ความสว่างขอสงวนสิทธิ์ในการแจกให้เป็นสิทธิ์ขององค์การฯในการดำเนินการใดๆก็ได้ในการแจก***

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา