Category: มุมของแจก

แจกฟรี!!! หนังสือ “MY PRAYER BOOK คำอธิษฐานสำหรับเด็ก”

ของแจก

แจกฟรี!!! หนังสือ “MY PRAYER BOOK คำอธิษฐานสำหรับเด็ก” ซึ่งเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กๆทุกคน รวมไปถึงผู้ปกครองหรือครูรวี ที่จะนำไปใช้สอนเด็กๆด้วยเช่นกัน   **โดยส่งชื่อนามสกุล(ชื่อ นามสกุลจริง ของท่าน) พร้อมที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน ส่งมาที่เมล์ : jillhm7@gmail.com เท่านั้น** *** องค์การก้าวไปสู่ความสว่างขอสงวนสิทธิ์ในการแจกให้เป็นสิทธิ์ขององค์การฯในการดำเนินการใดๆก็ได้ในการแจก***

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา