Category: มุมของแจก

อีสเตอร์ เป็นเวลาแห่งชัยชนะ รับสร้อยกางเขนหินฟรี

แจกของ

อีสเตอร์ เป็นเวลาแห่งชัยชนะ  เป็นเวลาแห่งการประกาศข่าวดีและเป็นหัวใจแห่งความเชื่อ พระเยซูทรงประสบเกียรติกิจการไถ่บาปอันยิ่งใหญ่ที่ไม้กางเขนและทรงเป็นขึ้นจากความตาย วันนี้ท่านกำลังได้ประกาศข่าวดีนี้กับใครอยู่ เรายินดีมอบ ให้แก่ท่านและผู้ที่ท่านประกาศอยู่ เพียงแต่ท่านจะแจ้งชื่อที่อยู่ของท่านและชื่อที่อยู่ของคนที่ท่านประกาศอยู่มาที่  Mail: jillhm7@gmail.com หรือโทร แจ้งรายละเอียดได้ที่ 080-621-8722 หรือ Inbox ข้อความด้านล่างได้เลย จำนวนจำกัดหากหมดแล้วจะมอบสิ่งอื่นทดแทนให้ หรือโทร แจ้งรายละเอียดได้ที่ 080-621-8722 **** องค์การก้าวไปสู่ความสว่างขอสงวนสิทธิ์ในการแจกให้เป็นสิทธิ์ขององค์การฯในการดำเนินการใดๆก็ได้ในการแจก***

Journey into Light Thailand © 2016 Frontier Theme
ปิดโหมดสีเทา